Wake แปลว่า

กุมภาพันธ์ 24, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Wake แปลว่า

Wake
(Wake อ่านว่า เว้ค)
Wake แปลว่า ตื่นนอน ปลุกให้ตื่นนอน [n.]

ตัวอย่างประโยค Wake ภาษาอังกฤษ

Sorry. I didn’t mean to Wake you.
(ซอริ ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู เวค ยู)
โทษที ไม่ได้ตั้งใจจะปลุกคุณ

John? Honey. John. John, Wake up.
(จอน ฮันอิ จอน จอน , เวค อัพ)
จอห์น, จอห์น นายมันคือกระบอกเสียง ของฟลอริด้าตอนใต้

Therefore, it is expected that he will Wake up all by himself.
(แดโฟ , อิท อีส เอ็คซเพคท แดท ฮี วิล เวค อัพ ออล ไบ ฮิมเซลฟ)
ดังนั้น, จึงคาดหวังว่าเขาจะลุกขึ้นมาด้วยตัวเขาเอง

Going back to the house again to Wake the sleeping experts up.
(โกอิ้ง แบ็ค ทู เดอะ เฮาซ อะเกน ทู เวค เดอะ ซลีพพิง เอคซเพิท อัพ)
กลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งเพื่อปลุกคนอื่นๆ

Even Chu fighter who struggled to Wake up, seems the same.
(อีเฝ็น ชู ไฟทเออะ ฮู สทรั๊กเกิ้ล ทู เวค อัพ , ซีม เดอะ เซม)
แม้แต่ นักสู้Chu ผู้ซึ่งพยามตื่นขึ้นมา,แต่ก็ยังดูเหมือนเดิม

Did you guys make Sunghoon ssi Wake everyone up?
(ดิด ยู ไก เมค Sunghoon ssi เวค เอ๊วี่วัน อัพ)
พวกนายให้คุณซุงฮุนปลุกทุกคนงั้นเหรอ?

Seems like he wouldn’t Wake up even if you carry him…
(ซีม ไลค ฮี วูดดึ่น เวค อัพ อีเฝ็น อิฟ ยู แคริ ฮิม)
ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ยอมตื่นถ้าไม่หิ้วขึ้นมา…

Now time to Wake the family
(เนา ไทม ทู เวค เดอะ แฟมอิลิ)
ได้เวลาตื่นของเหล่าแฟมิลี่

I remember after my fourth kid was born, I’d Wake up in the middle of the night sometimes…
(ไอ ริเมมเบอะ อาฟเทอะ มาย โฟธ คิด วอส บอน , อาย เวค อัพ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท ซัมไทม์)
ฉันอยากช่วย! โอเค งั้นช่วยฉัน

Better Wake up the kids.
(เบทเทอะ เวค อัพ เดอะ คิด)
น่าจะปลุกพวกเด็ก ๆ ได้แล้ว

What’ll happen down the line? Someday she’s gonna Wake up…
(วาร์ดิล แฮพเพ็น เดาน เดอะ ไลน ซัมเดย์ ชี กอนนะ เวค อัพ)
อะไรจะเกิดขึ้นถ้าวันนึงเธอตื่นขึ้นมา

I’m gonna Wake up every morning with an enormous belly and no memory…
(แอม กอนนะ เวค อัพ เอฝริ มอนิง วิฑ แอน อินอมัซ เบลลิ แอ็นด โน เมมโอะริ)
จะให้ชั้นตื่นขึ้นมาพบว่าตั้งท้องโดยที่จำไม่ได้เลย

You don’t care if I never Wake up.
(ยู ด้อนท์ แค อิฟ ฟาย เนฝเออะ เวค อัพ)
เธอไม่สนหรอกถ้าฉันไม่ตื่นอีกเลย

No, no, no, no. Kat, come on, Wake up! Look at me!
(โน , โน , โน , โน คาท, คัมมอน , เวค อัพ ! ลุค แกท มี !)
เฮ้ย…ไม่ๆ ไม่เอาสิแคท ตื่นดิ มองหน้าฉัน

First Wake up Jaesuk
(เฟิซท เวค อัพ Jaesuk)
เริ่มปลุกแจซอกก่อน

He still can’t Wake up But you still have to clean all that.
(ฮี ซทิล แค็นท เวค อัพ บัท ยู ซทิล แฮ็ฝ ทู คลีน ออล แดท)
เขายังไม่ยอมตื่นสักที แต่พี่ก็ยังต้องล้างมันนะ

There hasn’t been a day where I’ve been this nervous to Wake them up.
(แดร์ แฮ็ซท บีน อะ เด ฮแว แอฝ บีน ดีซ เนอฝัซ ทู เวค เฑ็ม อัพ)
นี่เป็นวันที่ฉันกังวลที่จะปลุกพวกเขาตื่นจริงๆ

Lissa. Hey, Lissa, Wake up.
(Lissa เฮ , Lissa , เว้ค อั๊พ)
ลิซซ่า, เฮ้ ลิซซ่า ตื่นสิ

Richard, now you wanna tell me. You wanna Wake him up?
(ริชราท , นาว ยู วอนนา เทลล มี ยู วอนนา เว้ค ฮิม อั๊พ)
บอกเขา บอกเขาที

Yeah, but should we Wake them up? I don’t know.
(เย่ , บั๊ท เชิด วี เว้ค เด็ม อั๊พ ไอ ด้อนท์ โนว์)
ใช่ แต่เราควรจะปลุกข้างหลังนั่นก่อน ไม่รู้สิ

And when I Wake up, the screen is usually frozen.
(แอนด์ เว็น นาย เว้ค อั๊พ , เดอะ สครีน อีส ยูฉัวลิ โฟ๊เซน)
และตอนผมตื่นมา จอมันก็จะเป็นภาพนิ่ง

I just wanted to close my eyes and Wake up and be an adult.
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู โคลส มาย อาย แซน เว้ค อั๊พ แอนด์ บี แอน อะดั๊ลท)
ผมแค่อยากจะปิดตาลง และตื่นมาเป็นผู้ใหญ่ไปเลย

I used to Wake up to that sound of your eyes opening and closing.
(ไอ ยู๊ส ทู เว้ค อั๊พ ทู แดท ซาวน์ด อ็อฝ ยุร อาย โอเพะนิง แอนด์ โครสซิง)
ผมเคยตื่นขึ้นมาเพราะเสียงของคุณเมื่อลืมตาขึ้นและปิดตาลง

sleep, Wake up, think, and fuck again.
(สลี๊พ , เว้ค อั๊พ , ทริ๊งค , แอนด์ ฟัค อะเกน)
นอนหลับ ตื่นขึ้น และ อึ๊บกันอีกครั้ง

If he’s not I’ll have to go Wake him up.
(อิ๊ฟ อีส น็อท อิลล แฮ็ฝ ทู โก เว้ค ฮิม อั๊พ)
ถ้าไม่ได้ เดี๋ยวผมจะไปปลุกเขาเอง