Power แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Power แปลว่า

Power
(Power อ่านว่า พ๊าวเว่อร์)
Power แปลว่า อำนาจ [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Power ภาษาอังกฤษ

But then who’s gonna cover the Power struggle down at the Rotary Club in Delray?
(บัท เด็น ฮู กอนนะ คัฝเออะ เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล เดาน แอ็ท เดอะ โรทะริ คลับ อิน Delray)
แต่ตอนนี้ใครจะเขียนเรื่องอำนาจของ สโมสรโรตารี่ในเดลเรย์กันล่ะ

The misuse of Power is the very essence of tyranny.
(เดอะ มิซยูซ อ็อฝ เพาเออะ อีส เดอะ เฝริ เอซเซ็นซ อ็อฝ ทีแระนิ)
การใช้อำนาจในทางที่ผิดคือ แก่นของพวกทรราชย์

from the Power of the presidency
(ฟร็อม เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ พเรสอิเด็นซิ)
จากการทรงอำนาจปธน.

paranoia and abuses of Power of Richard Nixon.
(paranoia แอ็นด อับยูซ อ็อฝ เพาเออะ อ็อฝ ริชราท นิกสัน)
จิตระแวง และการใช้อำนาจในทางที่ผิด ของริชาร์ด นิกสัน

Great. Russia, China, the big Power stuff.
(กเรท รัฌอะ , ไชนะ , เดอะ บิก เพาเออะ ซทัฟ)
ยอดเยี่ยม, รัสเซีย จีน ประเทศมหาอำนาจ

our continued headlines, our continued awards and Power and glory!
(เอ๊า ค็อนทีนยู เฮดไลน์ , เอ๊า ค็อนทีนยู อะวอด แซน เพาเออะ แอ็นด กโลริ !)
พาดหัวนสพ.ต่อเนื่อง ได้รับรางวัลต่อเนื่อง และอำนาจ และชื่อเสียง!

Secondly, that “I did abuse the Power I had as President.”
(เซคอันดลิ , แดท ไอ ดิด อับยูซ เดอะ เพาเออะ ไอ แฮ็ด แอ็ส พเรสอิเด็นท)
อย่างที่สอง คือพูดว่า “ผมได้ใช้อำนาจของประธานาธิบดีในทางที่ผิด”

the reductive Power of the close up.
(เดอะ reductive เพาเออะ อ็อฝ เดอะ คโลส อัพ)
ถึงพลังแห่งการย่นย่อของภาพโคลสอัพ

We’ve got Power too!
(หวีบ ก็อท เพาเออะ ทู !)
พวกเราก็มีพลังเหลือนกันนะ!

Like a Power ball, his body flies forward.
(ไลค เก เพาเออะ บอล , ฮิส บอดอิ ไฟล์ ฟอเวิด)
คล้ายลูกบอลที่แรงมาก, ร่างเขาบินไปข้างหน้า

The Power of one finger!
(เดอะ เพาเออะ อ็อฝ วัน ฟีงเกอะ !)
พลังของหนึ่งนิ้ว

hacking into the Power grid,
(hackings อีนทุ เดอะ เพาเออะ กริด ,)
เจาะเครือข่ายของพลังงานไฟฟ้า

It’s gone off. Get down. Power it down.
(อิทซ กอน ออฟฟ เก็ท เดาน เพาเออะ อิท เดาน)
เครื่องยนต์ติดเอง ดับเครื่องยนต์

Is he asking for a Power game with me?
(อีส ฮี อาคกิ้ง ฟอ รา เพาเออะ เกม วิฑ มี)
นี่นายคิดจะเล่นเกมท้าทายชั้นเหรอ?

Ooh~ The next person in Power is Yoo Jae Suk!!
(Ooh~ เดอะ เน็คซท เพ๊อร์ซั่น อิน เพาเออะ อีส Yoo Jae Suk ! !)
โอ้~ ผู้กุมอำนาจคนต่อไปคือ ยูแจซุก!!

The dinner the Family eats after the Power battle
(เดอะ ดีนเนอะ เดอะ แฟมอิลิ อีท อาฟเทอะ เดอะ เพาเออะ แบ๊ทเทิ้ล)
แฟมิลี่ร่วมกันรับประทานอาหารเย็นหลังจากการต่อสู้

The Power that comes from royal blood must be used responsibly.
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ แดท คัม ฟรอม ร๊อยัล บลัด มัสท์ บี ยู๊ส responsibly)
อํานาจที่ได้จากราชวงศ์ เลือดต้องถูกใช้อย่างสมเหตุผลที่สุด

I felt it. Using the Power has an effect, a cost, on both of us.
(ไอ เฟ็ลท ดิธ ยูสซิง เดอะ พ๊าวเว่อร์ แฮ็ส แอน เอฟเฟ็ค , อะ คอสทํ , ออน โบทรฺ อ็อฝ อัซ)
ฉันรู้สึกได้ การใช้พลังมีผลกระทบและข้อเสียต่อเราทั้งคู่

She didn’t become Strigoi for the Power or the immortality.
(ชี ดิ๊นอิน บีคัม Strigoi ฟอร์ เดอะ พ๊าวเว่อร์ ออ ดิ อิมอแทลอิทิ)
เธอไม่ได้เปลี่ยนเป็นสเตรียกอยเพื่ออํานาจหรือความอมตะ

“At times, after the expense of Power and in times of trauma,
(ขาคู่At ไทม์ , แอ๊ฟเท่อร ดิ เอ็คซเพนซ อ็อฝ พ๊าวเว่อร์ แอนด์ อิน ไทม์ อ็อฝ ทรอมะ ,)
“หลังจากที่นักบุญวาเดเมียร์ใช้เวทมนตร์

I confused Power with popularity.
(ไอ คอนฟิ้วส พ๊าวเว่อร์ วิธ พอพิวแลริทิ)
ฉันสับสนอำนาจกับ การได้รับความนิยม

Yes, Spirit users take their Power from their own essence.
(เย็ซ , สพีหริท ยูสเออะ เท้ค แดร์ พ๊าวเว่อร์ ฟรอม แดร์ โอว์น เอ๊สเซ่นซ์)
ใช่ เมื่อผู้ใช้พลังรักษาน่ะ เขาจะดึงพลังของตัวเองออกมา

“It took many years for Vladimir to master the Power of his Spirit.”
(ขาคู่It ทุค เมนอิ เยียร์ ฟอร์ Vladimir ทู ม๊าสเต้อร์ เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ฮิส สพีหริท ขาคู่)
“มันใช้เวลาหลายปีเพื่อ นักบุญวาเดเมียร์จะฝึกการใช้พลังสปิริต”

The Power didn’t go out, I I…forgot to set the clock.
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ ดิ๊นอิน โก เอ๊าท , ไอ ไอ เฟาะกอท ทู เซ็ท เดอะ คล๊อค)
ถ่านมันอ่อน ผม ลืมตั้งนาฬิกาปลุก

Now, you’re getting a…little Power drunk.
(นาว , ยัวร์ เกดดดิ้ง อะ ลิ๊ทเทิ่ล พ๊าวเว่อร์ ดรั๊งค)
ฉันไม่ไหวแล้วนะ