Deal แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Deal แปลว่า

Deal
(Deal อ่านว่า ดีล)
Deal แปลว่า จัดการ แจก เกี่ยวข้อง [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Deal ภาษาอังกฤษ

and he got her a Deal on the party room.
(แอ็นด ฮี ก็อท เฮอ รา ดีล ออน เดอะ พาทิ รุม)
เลยได้ลดเยอะ

Here, let me Deal with that.
(เฮียร , เล็ท มี ดีล วิฑ แดท)
มาสิ ฉันติดให้

Fine. In which case, the Deal is off.
(ไฟน อิน ฮวิช เคซ , เดอะ ดีล อีส ออฟฟ)
ดี ในบางทีผิดข้อตกลง

specific times to Deal with certain subjects
(ซพิซีฟอิค ไทม ทู ดีล วิฑ เซอทิน ซับเจคท)
เวลาที่ชัดเจนสำหรับหัวข้อเฉพาะ

in a great Deal of detail over the course of these interviews,
(อิน อะ กเรท ดีล อ็อฝ ดิเทล โอเฝอะ เดอะ โคซ อ็อฝ ฑิส อีนเทิฝยู ,)
มีรายละเอียดมากมาย ในช่วงการสัมภาษณ์นี้

It wasn’t a big enough Deal for…
(อิท วอสซึ้น ดา บิก อินัฟ ดีล ฟอ)
มันจะไม่เยอะไปหน่อยเหรอ…

Whoa, Duckie. I do not have time to Deal with your feelings right now.
(โว้ว , Duckie ไอ ดู น็อท แฮ็ฝ ไทม์ ทู ดีล วิธ ยุร ฟีลอิง ไร๊ท นาว)
โว้ว พ่อเป็ดน้อย! ตอนนี้ฉันไม่มีเวลาว่างพอมาคุย เรื่องความรู้สึกของเธอ

I presume you can Deal with that?
(ไอ พรีซูม ยู แคน ดีล วิธ แดท)
ฉันคิดว่านายคงจัดการเรื่องนั้นได้นะ

Our kid is just trying to Deal with this goddamn madhouse you’ve dragged her into.
(เอ๊า คิด อีส จั๊สท ทไรอิง ทู ดีล วิธ ดิส ก๊อดแดม madhouse ยู๊ฟ แดรงชฺ เฮอ อิ๊นทู)
ลูกเราแค่พยายามทำใจกับโรงพยาบาลบ้าที่คุณลากแกเข้ามาอยู่น่ะ

But, I can tell you that any Deal I take..I close.
(บั๊ท , ไอ แคน เทลล ยู แดท เอ๊นี่ ดีล ไอ เท้ค ไก โคลส)
แต่ฉันขอบอกคุณ ข้อตกลงใดๆที่ฉันได้มา ฉันปิดแล้ว

You’re right, I am in no state to Deal with this.
(ยัวร์ ไร๊ท , ไอ แอ็ม อิน โน สเทท ทู ดีล วิธ ดิส)
โอเค ฉันเริ่มรำคาญแล้ว

I was thrown as well. Understand, I’ll Deal with you directly.
(ไอ วอส ธโรน แอส เวลล อั๊นเด้อรสแทนด , อิลล ดีล วิธ ยู ดิเรคทลิ)
ผมก็เหมือนกัน งั้นผมจะตกลงกับคุณโดยตรง

Done! I’ll Deal with you directly.
(ดัน ! อิลล ดีล วิธ ยู ดิเรคทลิ)
ได้ แค่คุณ

Carmine has got to Deal with me, Irving.
(คามิน แฮ็ส ก็อท ทู ดีล วิธ มี , อีฝวิง)
คาร์ไมน์ต้องตกลงกับฉันเท่านั้น

But, we do have to Deal with them.
(บั๊ท , วี ดู แฮ็ฝ ทู ดีล วิธ เด็ม)
แต่ต้องตลงกับพวกเขา

This is the guy, we now have to Deal with.
(ดิส ซิส เดอะ กาย , วี นาว แฮ็ฝ ทู ดีล วิธ)
หมอนี่คือคนที่เราต้องจัดการ

You Deal with us, we are real organisation.
(ยู ดีล วิธ อัซ , วี อาร์ เรียล ออเกไนท์เซชั่น)
เราเป็นองค์ของจริง

No. I thought it was a done Deal It was.
(โน ไอ ธอท ดิธ วอส ซา ดัน ดีล อิท วอส)
ไม่ ผมคิดว่าคุยกันเรียบร้อยแล้ว ใช่

Bolton Village is home to 37,512. And you know what this Deal means for them?
(โบลธัน ฝิ๊ลเหลจ อีส โฮม ทู 37 , 512 แอนด์ ยู โนว์ ว๊อท ดิส ดีล มีน ฟอร์ เด็ม)
เลือกผลประโยชน์ของคุณ สัปดาห์หน้า เราจะเอาเมืองนี้กลับมา

This is a great Deal for the people of Bolton Village,
(ดิส ซิส ซา เกรท ดีล ฟอร์ เดอะ พี๊เพิ่ล อ็อฝ โบลธัน ฝิ๊ลเหลจ ,)
แวเลี่ยนท์บอกว่า โซลสตีน โดนาแกน จะมายึดสิทธิการเช่าพวกเขา

and it’s a great Deal for the city of New York.
(แอนด์ อิทซ ซา เกรท ดีล ฟอร์ เดอะ ซิ๊ที่ อ็อฝ นิว ยอค)
ถูกแทนที่ด้วยพวกคนในเมือง

Do you think the announcement of this Deal will, uh, add to your poll numbers, sir?
(ดู ยู ทริ๊งค ดิ แอ็นเนานซเม็นท อ็อฝ ดิส ดีล วิล , อา , แอ๊ด ทู ยุร โพลล นั๊มเบ้อร์ , เซ่อร์)
มันเป็นข้อตกลงที่ใหญ่ สำหรับคนอาศัยในหมู่บ้านโบลตัน

Well, the contract is proof of the Deal to tear down Bolton Village.
(เวลล , เดอะ ค๊อนแทรคทํ อีส พรู๊พ อ็อฝ เดอะ ดีล ทู เทียร์ เดาน โบลธัน ฝิ๊ลเหลจ)
ดี,สัญญาจะพิสูจน์ข้อตกลง ในการทำลายหมู่บ้านโบลตัน

You made a sweetheart Deal with Solstein Donagan to line
(ยู เมด อะ สวีทฮาร์ท ดีล วิธ Solstein Donagan ทู ไลน์)
คุณทำข้อตกลงที่น่ารัก กับโซลสตีน โดนาแกน

Thank… I’ll Deal with this. I… I apol… Don’t go anywhere.
(แธ๊งค์ อิลล ดีล วิธ ดิส ซาย ไอ apol ด้อนท์ โก เอนอิฮแว)
ขอบคุณ..ผมต้องจัดการนี่ ผม…ขอโทษ…อย่าเพิ่งไปไหน