Lack แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Lack แปลว่า

Lack
(Lack อ่านว่า แล๊ค)
Lack แปลว่า การไม่มี [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Lack ภาษาอังกฤษ

Why does it Lack sincerity? Noodles…
(ฮไว โด ซิท แล็ค ซินเซริทิ นู๊ดเดิ้ล)
ทำไมเธอดูเหมือนแปลกใจมาก? ที่ที่พวกเราไปเมื่อตอนกลางวันนี่ใช่ไหม?

Doesn’t that Lack sincerity?
(ดัสอินท แดท แล็ค ซินเซริทิ)
นั้นมันขาดความจริงใจใช่ไหม?

When my mom made them, they seemed to Lack sincerity…
(ฮเว็น มาย มัม เมด เฑ็ม , เฑ ซีม ทู แล็ค ซินเซริทิ)
เวลาแม่ฉันทำมัน มันดูขาดความจริงใจ..

you Lack the motivation and talent…
(ยู แล็ค เดอะ มอดีเวชั่น แอ็นด แทลเอ็นท)
แต่คุณขาดแรงจูงใจ และ พรสวรรค์

I am grouchy due to Lack of recent physical intimacy.
(ไอ แอ็ม grouchy ดยู ทู แล็ค อ็อฝ รีเซ็นท ฟีสอิแค็ล อีนทิมะซิ)
ชั้นหงุดหงิดไปหน่อยเพราะช่วงนี้ ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดทางร่างกาย

Well. For Lack of a better word. Ass.
(เวลล ฟอร์ แล๊ค อ็อฝ อะ เบ๊ทเท่อร์ เวิร์ด อาซ)
เอ่อคือไม่อาจจะหาคำไหนแทนได้จริงค่ะ คือตูดน่ะค่ะ

a wide debate about the Lack of public control
(อะ ไวด์ ดีเบท อะเบ๊าท เดอะ แล๊ค อ็อฝ พับลิค คอนโทรล)
ที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง

owing to his Lack of emotional availability.
(โออิง ทู ฮิส แล๊ค อ็อฝ อิโมฌะแน็ล อะเฝละบีลอิทิ)
และคุณก็เขวเพราะว่าเขาขาดอารมณ์รัก

the Lack of hardware we had to deal with the site use,
(เดอะ แล๊ค อ็อฝ ฮาดแว วี แฮ็ด ทู ดีล วิธ เดอะ ไซ๊ท ยู๊ส ,)
ขนาดของฮาร์ดแวร์ ที่เราต้องการใช้กับเว็บไซต์

the Lack of promotion that we go on to successfully launch the website…
(เดอะ แล๊ค อ็อฝ พโระโมฌัน แดท วี โก ออน ทู ซัคเซซฟุลิ ล๊อนช เดอะ website)
การโปรโมทที่เรากำลังทำอยู่ในการเปิดตัวเว็บไซต์

What kind of objections? Her Lack of fortune?
(ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ อ็อบเจคฌัน เฮอ แล๊ค อ็อฝ ฟ๊อร์จูน)
ต่อต้านเรื่องอะไรหรือคะ เพราะเธอจนหรือ

The Lack of propriety shown by your mother, younger sisters and your father.
(เดอะ แล๊ค อ็อฝ พโระพไรเอะทิ โฌน บาย ยุร ม๊าเธ่อร์ , ยังเกอะ ซิ๊สเท่อร์ แซน ยุร ฟ๊าเท่อร)
กริยาอันไม่เหมาะสมของแม่ น้อง และพ่อของคุณ

but your Lack of vegetation.
(บั๊ท ยุร แล๊ค อ็อฝ เฝจิเทฌัน)
แต่มันเพราะเธอเบื่อพวกใบเขียวมากกว่า

thrive on is an endemic Lack of public understanding.
(ธไรฝ ออน อีส แอน เอ็นเดมอิค แล๊ค อ็อฝ พับลิค อันเดิซแทนดิง)
ที่ได้กำไรอย่างทุจริจและปกปิดสาธาณชน

is the Lack of rainfall and the increasing drought.
(อีส เดอะ แล๊ค อ็อฝ เรนฟอ แอนด์ ดิ อินครีซอิง เดร๊าท)
คือการขาดฝนและความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น

The Lack of grip means that, more of the time,
(เดอะ แล๊ค อ็อฝ กริพ มีน แดท , โม อ็อฝ เดอะ ไทม์ ,)
มันแทบจะเกาะไม่อยู่ตลอดเวลา

I Lack the practical experience.
(ไอ แล๊ค เดอะ แพร๊คทิค่อล เอ็กซพี๊เหรียนซํ)
ฉันขาดประสบการณ์ในทางปฏิบัติ

Sorry your engagement’s over. Though I’m fairly grateful for the Lack of a ring.
(ซ๊อรี่ ยุร เอ็นเกจเม็นท โอ๊เฝ่อร โธ แอม แฟลิ เกร๊ทฟุล ฟอร์ เดอะ แล๊ค อ็อฝ อะ ริง)
เสียใจด้วยที่การหมั้นของคุณจบลง ถึงผมจะยินดีที่ไม่เห็นแหวนบนนิ้วคุณก็ตาม

If it makes you feel any better, it wasn’t for Lack of effort.
(อิ๊ฟ อิท เม้ค ยู ฟีล เอ๊นี่ เบ๊ทเท่อร์ , อิท วอสซึ้น ฟอร์ แล๊ค อ็อฝ เอ๊ฟฟอร์ท)
ถ้ามันทำให้เจ้ารู้สึกดีขึ้น คงไม่ยากเกินความพยายาม

it was shelved clue to Lack of anti cancer efficacy and toxicity.
(อิท วอส เฌ็ลฝ คลู ทู แล๊ค อ็อฝ แอนทิ แค๊นเซ่อร์ เอฟฟิคะซิ แอนด์ ทอกซิกซีดี้)
มันถูกห้ามเพราะไม่ได้ผลและเป็นพิษ