Far แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Far แปลว่า

Far
(Far อ่านว่า ฟาร์)
Far แปลว่า ห่างไกล [adj. adv.]

ตัวอย่างประโยค Far ภาษาอังกฤษ

He doesn’t like them, so push them down his throat as Far as they go.
(ฮี ดัสอินท ไลค เฑ็ม , โซ พุฌ เฑ็ม เดาน ฮิส ธโรท แอ็ส ฟา แอ็ส เฑ โก)
มันไม่รู้ว่ามันต้องเจอกับอะไร ที่รัก มันจะสบายดี

a man who, as Far as I know, had never even voted once in his life.
(อะ แม็น ฮู , แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย โน , แฮ็ด เนฝเออะ อีเฝ็น โฝท วันซ อิน ฮิส ไลฟ)
ผู้ชายคนที่ผมเคยรู้จักมาก่อน ไม่เคยออกไปออกเสียงสักครั้งในชีวิต

How Far do you take executive privilege
(เฮา ฟา ดู ยู เทค เอ็กเสคอิวทิฝ พรีฝอิลิจ)
เราจะได้เอกสิทธิ์เฉพาะนี้มากแค่ไหน

Let me tell you, other administrations were up to Far worse.
(เล็ท มี เท็ล ยู , อัฑเออะ administrations เวอ อัพ ทู ฟา เวิซ)
ให้ผมบอกนาย การบริหารอื่น ก็ดูแย่ๆ ไปกว่าด้วย

Honestly? Far too soft, David.
(ออนเอ็ซทลิ ฟา ทู ซ็อฟท , เดหวิด)
เอาตามตรงเลยน่ะ นายอ่อนข้อเกินไปน่ะ เดวิท

that Far from obstructing justice,
(แดท ฟา ฟร็อม obstructings จัสติกส ,)
ซึ่งห่างไกลจากคำว่า ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

He went too Far from where he was supposed to fall
(ฮี เว็นท ทู ฟา ฟร็อม ฮแว ฮี วอส ซัพโพส ทู ฟอล)
เค้าอยู่ไกลจากจุดที่เค้าคิดว่าจะล้มลงเกินไป

I know. I’m even standing as Far ahead as I can.
(ไอ โน แอม อีเฝ็น ซแทนดิง แอ็ส ฟา อะเฮด แอ็ส ซาย แค็น)
ฉันรู้ แม้ว่าตำแหน่งที่ฉันยืนไกลจากข้างหน้ามาก แต่ฉันสามารถ

I think we went as Far as a person can go.
(ไอ ธิงค วี เว็นท แอ็ส ฟา แอ็ส ซา เพ๊อร์ซั่น แค็น โก)
ฉันคิดว่าเราไปได้ไกลเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะไปได้

Your teeth are Far worse than hers!
(ยุร ทีท อาร์ ฟา เวิซ แฑ็น เฮอ !)
ฟันของพี่แย่กว่าของเธอมาก!

The cave is so Far away!
(เดอะ เคฝ อีส โซ ฟา อะเว !)
ถ้ำำมันอยู่ไกลมาก!

Exhausted The cave is so Far away!
(เอ็กสอซท เดอะ เคฝ อีส โซ ฟา อะเว !)
เหนื่อย ถ้ำำมันอยู่ไกลมาก!

Team Sangryul.Hyori Not Far behind
(ทีม Sangryul Hyori น็อท ฟา บิไฮนด)
ทีมซังเรียว เฮียวริ อยู่ห่างออกไปไม่ไกล

Sangryul who just does anything… Isn’t good. [Team Sangryul.Hyori Not Far behind]
(Sangryul ฮู จัซท โด เอนอิธิง อีสซึ่น กุด [ ทีม Sangryul Hyori น็อท ฟา บิไฮนด ])
ซังเรียวที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง…ไม่ค่อยจะดีนัก [ทีมซังเรียว เฮียวริ อยู่ห่างออกไปไม่ไกล]

It is by Far the longest voyage she has yet undertaken…
(อิท อีส ไบ ฟา เดอะ longest ฝอยอิจ ชี แฮ็ส เย็ท อันเดอะเทคเอ็น)
มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา

I want you to have it. You traveled so Far for a few hours.
(ไอ ว้อนท ยู ทู แฮ็ฝ อิท ยู แทร๊เฝ่ล โซ ฟาร์ ฟอร์ รา ฟิว เอาเอ้อร์)
ผมอยากให้คุณมานะ คุณเดินทางมาไกลเพื่อเวลาไม่กี่ชั่วโมง

As..as Far as I can see.
(แอส แอส ฟาร์ แอส ซาย แคน ซี)
ไกลเท่าที่ผมจะเห็นได้

And, he could see how Far his dollar would go.
(แอนด์ , ฮี เคิด ซี ฮาว ฟาร์ ฮิส ดอลเลอะ เวิด โก)
ให้เห็นว่าเงินทำอะไรได้บ้าง

Pimples and how girls perceive him. The apple doesn’t fall Far from the tree.
(พิมเพิล แซน ฮาว เกิร์ล เพอะซีฝ ฮิม ดิ แอพ ดัสอินท ฟอลล์ ฟาร์ ฟรอม เดอะ ทรี)
สาวๆ จะมองเขาแบบไหนนะ แอปเปิลไม่หล่นไกลจากต้นหรอก

Like he’s seeing too Far into the future Okay.
(ไล๊ค อีส ซีอิง ทู ฟาร์ อิ๊นทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ โอเค)
เหมือนเขากำลังเห็นอนาคตที่ไกลออกไป โอเค

It’s so Far away and it’s you hardly hear
(อิทซ โซ ฟาร์ อะเวย์ แอนด์ อิทซ ยู ฮาดลิ เฮียร)
มันอยู่ไกลลิบลับ

because the ground is so Far away
(บิคอส เดอะ กราวนด์ อีส โซ ฟาร์ อะเวย์)
เพราะพื้นดินยังอยู่อีกไกล

to draft a Far reaching trade agreement
(ทู ดรัฟท ดา ฟาร์ รีชชิง เทรด อักรีเม็นท)
เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง

As Far as Wal Mart goes and Kathy Lee
(แอส ฟาร์ แอส Wal หมาร์ท โกซ แซน Kathy ลี)
ในส่วนที่เกี่ยวกับวอลมาร์ทและเคธี ลี

But it never seemed to work out. Have you been in the Far East?
(บั๊ท ดิธ เน๊เฝ่อร์ ซีม ทู เวิ๊ร์ค เอ๊าท แฮ็ฝ ยู บีน อิน เดอะ ฟาร์ อี๊สท)
แต่ดูเหมือนว่ามันไม่เคยเป็นจริง คุณเคยไปอยุ่ในเอเชียตะวันออกมั้ย