Free แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Free แปลว่า

Free
(Free อ่านว่า ฟรี)
Free แปลว่า อิสระ ฟรี [adj. adv. vt.]

ตัวอย่างประโยค Free ภาษาอังกฤษ

Come on, get your Free beer.
(คัมมอน , เก็ท ยุร ฟรี เบีย)
มาเร็วทางนี้ มาดื่มเบียร์ฟรี

We saw the sign outside and we want the Free beer.
(วี ซอ เดอะ ไซน เอาทไซด แอ็นด วี ว็อนท เดอะ ฟรี เบีย)
เราเห็นป้ายข้างนอก เราอยากได้เบียร์ฟรี

Free beer? Why would I give you… I’d give you Free beer.
(ฟรี เบีย ฮไว วูด ดาย กิฝ ยู อาย กิฝ ยู ฟรี เบีย)
เบียร์ฟรีเหรอ ทำไมฉันต้อง…

Why didn’t I? The sign says Free beer.
(ฮไว ดิ๊นอิน ไอ เดอะ ไซน เซ ฟรี เบีย)
ทำไมฉันถึงไม่ทำนะ ป้ายเขียนว่าเบียร์ฟรี

We want our Free beer. Yeah.
(วี ว็อนท เอ๊า ฟรี เบีย เย่)
เราต้องการเบียร์ฟรี

Fellows, we’re not a sports bar, but one Free beer on the house…
(เฟลโล , เวีย น็อท ดา ซโพท บา , บัท วัน ฟรี เบีย ออน เดอะ เฮาซ)
หนุ่มๆ นี่ไม่ใช่บาร์กีฬานะ แต่เราเลี้ยงเบียร์ฟรีหนึ่งแก้ว

but that’s it. Free beer!
(บัท แด๊ท ซิท ฟรี เบีย !)
แต่แค่นั้นพอนะ เบียร์ฟรี

the frightening implications of that for a Free society.
(เดอะ ไฟรเทินนิง อิมพลิเคฌัน อ็อฝ แดท ฟอ รา ฟรี โซะไซเอะทิ)
ต่อสู้เพื่อให้เป็นสังคมเสรี

gave Nixon a full, Free and absolute pardon.
(เกฝ นิกสัน อะ ฟูล , ฟรี แอ็นด แอบโซลยูท พ๊าร์ด่อน)
เอาให้นิกสันทั้งหมด\ ฟรี และรับผิดทั้งหมด

a full, Free and absolute pardon
(อะ ฟูล , ฟรี แอ็นด แอบโซลยูท พ๊าร์ด่อน)
ทั้งหมด ฟรี และขออภัยอย่างสุดซึ้ง

I’m Free today~
(แอม ฟรี today~)
วันนี้ฉันป็นอิสระ~

Leaving the crust of our planet Free to shift.
(ลีฝอิงส เดอะ ครัซท อ็อฝ เอ๊า พแลนเอ็ท ฟรี ทู ฌิฟท)
ทำให้เปลือกโลกของเรา เคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ

Somebody looks tense. Free massage?
(ซัมบอดี้ ลุ๊ค เท็นซ ฟรี แมสเสจ)
คุณดูตึงนะ นวดฟรีไหม?

Feel Free to chime in at any time with some fire magic.
(ฟีล ฟรี ทู ไชม อิน แอ็ท เอ๊นี่ ไทม์ วิธ ซัม ไฟเออะร แม๊จิค)
นายจะปล่อยไฟออกมาช่วย ตอนไหนก็ได้นะ

and I just couldn’t wait. I didn’t have a Free hand.
(แอนด์ ดาย จั๊สท คูดซึ่น เว้ท ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อะ ฟรี แฮนด์)
และฉันก็ทนรอไม่ไหว มือฉันไม่ว่างเลย

DTORM: If not, will he test the waters of Free agency?
(DTORM : อิ๊ฟ น็อท , วิล ฮี เทสท์ เดอะ ว๊อเท่อร อ็อฝ ฟรี เอ๊เจ็นซี่)
แล้วถ้าไม่ล่ะ

Lunch is the only time it can work out. You know. I’m Free tomorrow lunchtime.
(ลั้นช อีส ดิ โอ๊นลี่ ไทม์ อิท แคน เวิ๊ร์ค เอ๊าท ยู โนว์ แอม ฟรี ทูม๊อโร่ว ลั้นไทม์)
ก็ได้แค่ตอนเที่ยงเวลาเดียวน่ะค่ะ แต่หนูว่างนะคะ เที่ยง พรุ่งนี้

And, Greeny, the news of the hour: Sean Jackson, now a Free agent.
(แอนด์ , กรีนอิ , เดอะ นิว อ็อฝ เดอะ เอาเอ้อร์ : ซีน แจคสัน , นาว อะ ฟรี เอเจ้นท)
และข่าวที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้ ฌอน แจคสัน ไม่มีตัวแทนแล้วในขณะนี้

and then we can just have it for Free after you die.
(แอนด์ เด็น วี แคน จั๊สท แฮ็ฝ อิท ฟอร์ ฟรี แอ๊ฟเท่อร ยู ดาย)
และเราจะได้ทุกอย่างหลังแม่ตายไป

He’s Free to go. Court adjourned.
(อีส ฟรี ทู โก คอร์ท แอะเจิน)
ให้ปล่อยตัวเขา ศาลขอเลื่อนการพิจารณา

with letting the rich off scot Free of engaging in class warfare
(วิธ เลทดิง เดอะ ริ๊ช ออฟฟ ซค็อท ฟรี อ็อฝ เอ็นเกจอิง อิน คลาสสํ วอแฟ)
เมื่อในความเป็นจริงคุณรู้ดี สงครามชนชั้นที่แท้จริงก็คือ

of creating these Free trade enclaves
(อ็อฝ คริเอททิง ฑิส ฟรี เทรด เอนคเลฟ)
แข่งกันสร้างเขตพิเศษการค้าเสรีขึ้นมา

and so metes if you had really Free hand
(แอนด์ โซ มีท อิ๊ฟ ยู แฮ็ด ริแอ็ลลิ ฟรี แฮนด์)
และบางครั้งถ้าคุณมีอิสระจริง ๆ

With deregulation privatization Free trade
(วิธ deregulation privatization ฟรี เทรด)
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การลดข้อบังคับ การแปรรูป การค้าเสรี (เอเลน เบอร์นาร์ด ผู้อำนวยการบริหาร โครงการสหภาพแรงงาน, ฮา

You’re Free to make your way home any way you can, Mr Mayes.
(ยัวร์ ฟรี ทู เม้ค ยุร เวย์ โฮม เอ๊นี่ เวย์ ยู แคน , มีซเทอะ Mayes)
นายเลือกทางของนายได้ กลับบ้านได้ คุณเมเยส