Least แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Least แปลว่า

Least
(Least อ่านว่า ลีช)
Least แปลว่า น้อยที่สุด [adj. adv.]

ตัวอย่างประโยค Least ภาษาอังกฤษ

He just did a year in San Quentin. Well, at Least he’s horny.
(ฮี จัซท ดิด อะ เยีย อิน แซน Quentin เว็ล , แอ็ท ลีซท อีส ฮอนิ)
มันคือเพศผู้สุดพิเศษในครอก

Okay. You wanna come up? Yeah. That’s the Least I can do.
(โอเค ยู วอนนา คัม อัพ เย่ แด๊ท เดอะ ลีซท ไอ แค็น ดู)
ได้ อยากขึ้นมางั้นเหรอ? เอาเลย ทำได้แค่นี้แหละ

I’d at Least talk to him.
(อาย แอ็ท ลีซท ทอค ทู ฮิม)
อย่างน้อยก็ต้องไปคุยกับเขา

The Least he could do is look ravaged.
(เดอะ ลีซท ฮี คูด ดู อีส ลุค แรฝอิจ)
อย่างน้อยที่สุด เขาก็ดูเป็นพวกชอบทำลายล้าง

Trying to ensure at Least one award…
(ทไรอิง ทู เอ็นฌูร แอ็ท ลีซท วัน อะวอด)
พยายามให้แน่ใจว่าต้องได้อย่างน้อยรางวัลนึง…

Let’s at Least have some of that
(เล็ท แอ็ท ลีซท แฮ็ฝ ซัม อ็อฝ แดท)
อย่างน้อยก็กินสักหน่อย

Dumber, his memory has to be strong at Least for today…
(Dumber , ฮิส เมมโอะริ แฮ็ส ทู บี ซทร็อง แอ็ท ลีซท ฟอ ทุเด)
ผู้โว่กว่า ความจำของนายต้องแม่นยำ อย่างน้อยก็วันนี้

We should at Least try [Would Dumb and Dumber even able to handle it…]
(วี ฌูด แอ็ท ลีซท ทไร [ วูด ดัม แอ็นด Dumber อีเฝ็น เอ๊เบิ้ล ทู แฮ๊นเดิ้ล อิท ])
เราจะลองดู [พี่น้องโง่และโง่กว่าจะรับมือได้มั้ยนะ…]

We should at Least try
(วี ฌูด แอ็ท ลีซท ทไร)
เราจะลองดู

Or at Least we should have a few lines.
(ออ แรท ลีซท วี ฌูด แฮ็ฝ อะ ฟยู ไลน)
หรืออย่างน้อยเราก็ควรจะได้อะไรซิ

You should at Least give them a few lines or something like this. You just threw them in there!
(ยู ฌูด แอ็ท ลีซท กิฝ เฑ็ม มา ฟยู ไลน ออ ซัมติง ไลค ดีซ ยู จัซท ธรู เฑ็ม อิน แดร์ !)
คุณควรให้พูดหรือทำอะไรสักอย่าง คุณแค่ส่งเขาเข้าไป!

‘Kook Jong’, at Least it’s waterproof.
(Kook Jong , แอ็ท ลีซท อิทซ waterproof)
‘กุกจง’ อย่างน้อยไอ้นั้นก็กันน้ำนะ

You should at Least fold in your wing
(ยู ฌูด แอ็ท ลีซท โฟลด อิน ยุร วิง)
แต่ยังงัยเธอก็น่าจะพับปีกหน่อยนะ

Aren’t you the Least bit curious where the meat is?!
(อเร้น ยู เดอะ ลีซท บิท คยูเรียซ ฮแว เดอะ มีท อีส !)
แล้วนายไม่สงสัยว่าเนื้อหายไปไหนหรอ??

But we should at Least do a little warm up.
(บัท วี ฌูด แอ็ท ลีซท ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล วอม อัพ)
เเต่ เราควรวอร์มร่างกายก่อน

the Least amount of collateral damage.
(เดอะ ลีซท อะเมานท อ็อฝ ค็อลแลทเออะแร็ล แดมอิจ)
ความเสียหายที่เกิดขี้นน้อยที่สุด

… at Least 30 minutes late.
(แอ็ท ลีซท 30 มินยูท เลท)
ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที

Come on Tony, you should at Least go see him.
(คัมมอน โทนี่ , ยู ฌูด แอ็ท ลีซท โก ซี ฮิม)
เอาน่าโทนี่ แกน่าจะไปหาเขาหน่อยนะ

DC is a long way, but at Least we talk
(ดีซี อีส ซา ล็อง เว , บัท แอ็ท ลีซท วี ทอค)
มันไกลน่ะ แต่ก็ได้คุยกัน

At Least if they know,
(แอ็ท ลีซท อิฟ เฑ โน ,)
อย่างน้อยถ้าพวกเขาได้รู้

Great, at Least we won’t need a landing gear.
(กเรท , แอ็ท ลีซท วี ว็อนท นีด อะ แลนดิง เกีย)
ดี อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเอาล้อลง

Well, can you at Least point me in the direction of someone who can?
(เว็ล , แค็น ยู แอ็ท ลีซท พอยนท มี อิน เดอะ ดิเรคฌัน อ็อฝ ซัมวัน ฮู แค็น)
งั้นอย่างน้อยช่วยแนะนำคนที่ช่วยชั้นได้ทีซิ

There’s probably at Least one person here who got their first impression from real life
(แดร์ พรอบอับลิ แอ็ท ลีซท วัน เพ๊อร์ซั่น เฮียร ฮู ก็อท แด เฟิซท อิมพเรฌอัน ฟร็อม ริแอ็ล ไลฟ)
อาจจะอย่างน้อยหนึ่งคนที่นี่ที่มีความประทับใจแรกจากชีวิตจริง

No, Rose. We can’t just keep running away, at Least until we know
(โน , โรส วี แค็นท จั๊สท คี๊พ รันนิง อะเวย์ , แอ็ท ลีซท อันทิล วี โนว์)
ไม่โรส เราจะไม่หนีอีกต่อไป ไม่จนกว่าเราจะรู้ว่า

because at Least I’d know what those homicidal bloodsuckers want.
(บิคอส แอ็ท ลีซท อาย โนว์ ว๊อท โฑส ฮอมิไซดแอ็ล bloodsuckers ว้อนท)
เพราะอย่างน้อยเรารู้ว่าอะไร ที่พวกบ้าคลั่งดูดเลือดต้องการ