Nobody แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Nobody แปลว่า

Nobody
(Nobody อ่านว่า โนบอดี้)
Nobody แปลว่า ไม่มีใคร [n. pron.]

ตัวอย่างประโยค Nobody ภาษาอังกฤษ

Bullshit. Nobody could keep that big a secret, Charlie.
(โบลชิท โนบอดี้ คูด คีพ แดท บิก อะ ซีคเร็ท , ชาร์ริ)
ไร้สาระ ไม่มีใครเก็บเรื่องใหญ่แบบนี้เป็นความลับได้หรอก ชาร์ลี

But if you’re some Nobody you don’t stand a chance.
(บัท อิฟ ยัวร์ ซัม โนบอดี้ ยู ด้อนท์ ซแท็นด อะ ชานซ)
แต่ถ้าคุณเป็นคนไม่มีชื่อเสียง คุณไม่มีโอกาสเลยล่ะ

You meet her, hang out, flirt, no commitment, Nobody gets hurt.
(ยู มีท เฮอ , แฮ็ง เอาท , ฟเลิท , โน ค็อมมีทเม็นท , โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
แกพบหล่อน พูดคุย จีบ กะล่อน ไร้ข้อผูกมัด ไม่มีฝ่ายไหนช้ำใจ

We spend a lot of money. Nobody cares. It’s not a real holiday.
(วี สเพ็นด อะ ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่ โนบอดี้ แคร์ อิทซ น็อท ดา เรียล ฮอลอิเด)
เราใช้เงิน ใช้จ่ายกันอย่างสิ้นเปลือง ไม่มีใครแคร์ มันไม่ใช่วันหยุดจริงๆ

but Nobody had the guts to tell me.
(บั๊ท โนบอดี้ แฮ็ด เดอะ กัท ทู เทลล มี)
แต่ไม่มีใครกล้าบอกผม

and an ache in my gut the size of Texas because Nobody told me.
(แอนด์ แอน เอช อิน มาย กัท เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ เทกซัส บิคอส โนบอดี้ โทลด มี)
และความเจ็บปวดมากมายข้างใน เพราะไม่มีใครบอกผม

REED: They’re all the ones that Nobody wants.
(รีด : เดรว ออล ดิ วัน แดท โนบอดี้ ว้อนท)
พวกนี้ม่มีใครต้องการหรอก

He never liked teaching worth a damn. Nobody talked about the good stuff.
(ฮี เน๊เฝ่อร์ ลิค ทีชอิงส เวิร์ธ อะ แดมนํ โนบอดี้ ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ กู๊ด สทั๊ฟฟ)
เขาไม่เคยสอนสิ่งมีค่าอันใดเลย ไม่มีใครเอ่ยถึงด้านดี

You want to stay, that’s your decision. But Nobody gets to point a finger at me.
(ยู ว้อนท ทู สเทย์ , แด้ท ยุร ดีซิ๊ชั่น บั๊ท โนบอดี้ เก็ท ทู พ๊อยท์ ดา ฟิ๊งเก้อร แรท มี)
ถ้าคุณต้องการอยู่นั่นคุณตัดสินใจเอง แต่จะไม่มีใครสั่งฉันได้อีกแล้ว

I told you, Nobody slips anything by me.
(ไอ โทลด ยู , โนบอดี้ สลิ๊พ เอนอิธิง บาย มี)
แม่บอกแกแล้ว ไม่มีใครปกปิดอะไรแม่แกได้

You feel like just the two of you understand that Nobody else gets.
(ยู ฟีล ไล๊ค จั๊สท เดอะ ทู อ็อฝ ยู อั๊นเด้อรสแทนด แดท โนบอดี้ เอ๊ลส เก็ท)
รู้สึกว่าโลกนี้มีแค่เพียงสอง ไม่มีใครเข้าใจเรา

Including myself. And, she had me like Nobody had me.
(อินคลูดอิง ไมเซลฟ แอนด์ , ชี แฮ็ด มี ไล๊ค โนบอดี้ แฮ็ด มี)
รวมทั้งตัวฉันด้วย และเธอมีฉันเหมือนไม่เคยมีฉันมาก่อน

Right. Nobody thought a computer could beat our best.
(ไร๊ท โนบอดี้ ธอท ดา ค็อมพยูทเออะ เคิด บีท เอ๊า เบ๊สท์)
ใช่ ไม่มีใครคิดว่าคอมพิวเตอร์ จะชนะเราไปได้

Well, Nobody gets that. (RUEFUL CHUCKLE)
(เวลล , โนบอดี้ เก็ท แดท [ รูฟุล CHUCKLE ])
ไม่มีใครจะได้มาง่ายๆหรอก

because you don’t like to charge Nobody up front.
(บิคอส ยู ด้อนท์ ไล๊ค ทู ชาร์จ โนบอดี้ อั๊พ ฟร๊อนท)
ถ้านั่นเป็นน้องชายคุณ โทรกลับทีหลัง,แคธี,สาบานได้

We were just a bunch of broke Puerto Ricans that Nobody gave a damn about.
(วี เวอ จั๊สท ดา บันช อ็อฝ บโรค เพิสโต รีแกน แดท โนบอดี้ เกฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท)
แต่บิลลี่ดีต่อพวกเรา

You’re on the door, Detective. Nobody gets in here.
(ยัวร์ ออน เดอะ ดอร์ , ดิเทคทิฝ โนบอดี้ เก็ท ซิน เฮียร)
ด้วยความเคารพ.. คุณดูที่ประตูนั่น

to the Rochway Group. Nobody can do a goddamn thing about it, huh?
(ทู เดอะ Rochway กรุ๊พ โนบอดี้ แคน ดู อะ ก๊อดแดม ทริง อะเบ๊าท ดิธ , ฮู)
ให้กับกลุ่มรอคเวย์ ไม่มีใครสามารถทำสิ่งเลวเรื่องนี้เหรอ?

that Nobody ever thought was possible.
(แดท โนบอดี้ เอ๊เฝ่อร์ ธอท วอส พ๊อซซิเบิ้ล)
ที่เมื่อก่อนไม่เคยมีใครคิดว่าเป็นไปได้

It’s for sure Nobody wanted to keep it. Come on, baby.
(อิทซ ฟอร์ ชัวร์ โนบอดี้ ว้อนท ทู คี๊พ อิท คัมมอน , เบ๊บี้)
แน่เลยว่าไม่มีใครอยากจะเก็บไว้แน่ ไปกันเถอะ เด็กน้อย

Although she never did and Nobody ever came to visit her.
(ออลโทร ชี เน๊เฝ่อร์ ดิด แอนด์ โนบอดี้ เอ๊เฝ่อร์ เคม ทู ฝิ๊สิท เฮอ)
แม้ว่าเธอจะไม่เคยออกไป และก็ไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเธอเลยก็ตาม

There’s Nobody but you who got a job by sleeping with me
(แดร์ โนบอดี้ บั๊ท ยู ฮู ก็อท ดา จ๊อบ บาย ซลีพพิง วิธ มี)
ไม่มีใครได้งานโดยการนอนกับชั้นหรอกยกเว้นคุณ

He was the Don. He was the guy. Nobody really could ever compare to him.
(ฮี วอส เดอะ ด็อน ฮี วอส เดอะ กาย โนบอดี้ ริแอ็ลลิ เคิด เอ๊เฝ่อร์ คอมแพร์ ทู ฮิม)
เขาคือดอน เขาคือสุดยอดไม่มีใครสามารถเทียบเคียงเขาได้

It’s just that Nobody takes care of me the way that he does.
(อิทซ จั๊สท แดท โนบอดี้ เท้ค แคร์ อ็อฝ มี เดอะ เวย์ แดท ฮี โด)
มันแค่ไม่มีใครดูแลฉันเหมือนอย่างเขา

But here’s the thing, Nobody can ID a device.
(บั๊ท เฮียร เดอะ ทริง , โนบอดี้ แคน อาย อะ ดีไฝ๊ซ์)
แต่ประเด็นคือไม่มีใครบอกวิธีระเบิดได้