Full แปลว่า

กุมภาพันธ์ 19, 2018 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Full แปลว่า

Full
(Full อ่านว่า ฟูล)
Full แปลว่า เต็ม [adj.]

ตัวอย่างประโยค Full ภาษาอังกฤษ

by the Full House of Representatives now is a virtual certainty.
(ไบ เดอะ ฟูล เฮาซ อ็อฝ เรพริเสนทะทิฝ เนา อีส ซา เฝอชวล เซอทินทิ)
รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้

What the… He’s Full of shit, man!
(ฮว็อท เดอะ อีส ฟูล อ็อฝ ชิท , แม็น !)
ช่างเต็มไปด้วยเรื่องงี่เง้าสิ้นดี!

and then you’re off to a grand university Full of richer, posher types.
(แอ็นด เด็น ยัวร์ ออฟฟ ทู อะ แกรนด์ ยูนิเฝอซิทิ ฟูล อ็อฝ รีเชอ , posher ไทพ)
แล้วคุณจบมาจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ หรูหรา มีระดับ

Starting off at the same time in Full force
(ซทาททิง ออฟฟ แอ็ท เดอะ เซม ไทม อิน ฟูล โฟซ)
เริ่มต้นขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันด้วยพลังที่เต็มเปี่ยม

This day… Jaesuk got Full from drinking water
(ดีซ เด Jaesuk ก็อท ฟูล ฟร็อม ดริงคิง วอเทอะ)
ในวันนั้น…ตัวของแจซอกก็เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำดื่ม

I’m going to run Full speed ahead!
(แอม โกอิ้ง ทู รัน ฟูล ซพีด อะเฮด !)
ฉันจะวิ่งเต็มกำลังเลย!

Right away, running at Full speed!!
(ไรท อะเว , รันนิง แอ็ท ฟูล ซพีด ! !)
ทันใดนั้น ก็วิ่งเต็มกำลัง

So down by the market area, it’s packed Full of my relatives!
(โซ เดาน ไบ เดอะ มาเค็ท แอเรียะ , อิทซ แพ็ค ฟูล อ็อฝ มาย รีเลถีฝ !)
ดังนั้นถ้าพวกคุณลงไปแถวตลาด ที่นั่นจะเต็มไปด้วยญาติของผม!

The elder begins to snooze… Sitting with a Full belly~
(ดิ เอลเดอะ บีกีน ทู ซนูส ซีททิง วิฑ อะ ฟูล belly~)
ผู้เฒ่าเริ่มงีบหลับ… พร้อมกับท้องที่เต็มอิ่ม

Sooro, who is Full of certainty, is pushing forward But Jongkook told us the name of the supermarket!
(Sooro , ฮู อีส ฟูล อ็อฝ เซอทินทิ , อีส พุฌอิง ฟอเวิด บัท Jongkook โทลด อัซ เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ supermarket !)
ซูโรผู้เต็มไปด้วยความแน่วแน่ เข้าไปใกล้ยิ่งขึ้น แต่ จองกุ๊ก บอกชื่อซุปเปอร์มาร์เก็ตกับเรา!

Sooro, who is Full of certainty, is pushing forward
(Sooro , ฮู อีส ฟูล อ็อฝ เซอทินทิ , อีส พุฌอิง ฟอเวิด)
ซูโรผู้เต็มไปด้วยความแน่วแน่ เข้าไปใกล้ยิ่งขึ้น

I’m not falling for it~ [Sooro, who is Full of certainty, is pushing forward]
(แอม น็อท ฟ๊อลิง ฟอ it~ [ Sooro , ฮู อีส ฟูล อ็อฝ เซอทินทิ , อีส พุฌอิง ฟอเวิด ])
ฉันไม่ตกหลุมพรางหรอก~ [ซูโรผู้เต็มไปด้วยความแน่วแน่ เข้าไปใกล้ยิ่งขึ้น]

Athlete Chu on Full alert
(แอธลีท ชู ออน ฟูล อะเลิท)
นักกีฬาชูกำลังตื่นเต้น

You’re Full of it!
(ยัวร์ ฟูล อ็อฝ อิท !)
ออกไปเลย!

What is the food that is Full of vitamins and has greater nutritional value than rice?
(ฮว็อท อีส เดอะ ฟูด แดท อีส ฟูล อ็อฝ ไฝทะมิน แซน แฮ็ส กเรทเออะ nutritional แฝลยู แฑ็น ไรซ)
อาหารอะไรที่เต็มไปด้วยวิตามินและมีคุณค่าโภชนการเยี่ยมกว่าข้าว

Getting Full support from the judge…
(เกดดดิ้ง ฟูล ซัพโพท ฟร็อม เดอะ จัจ)
ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ…

You’re Full of it~
(ยัวร์ ฟูล อ็อฝ it~)
เธอพอใจกับมัน~

I’m gonna need a Full lockdown on this level.
(แอม กอนนะ นีด อะ ฟูล ล็อคเดาน ออน ดีซ เลฟเอ็ล)
ผมต้องการปิดตาย พื้นที่ชั้นนี้

you are Full of opinions and speculations.
(ยู อาร์ ฟูล อ็อฝ โอะพีนยัน แซน ซเพคอิวเลฌัน)
เจ้าเต็มไปด้วยความเห็น และความคิดของตนเอง

have taken the Full force of the earthquake.
(แฮ็ฝ เทคเอ็น เดอะ ฟูล โฟซ อ็อฝ ดิ earthquake)
จะรับไปผลกระทบ ไปเต็ม ๆ

He’d always leave me a box Full of books.
(ฮีด ออลเว ลีฝ มี อะ บ็อคซ ฟูล อ็อฝ บุค)
พ่อมักจะทิ้งหนังสือ กล่องโตเอาไว้ให้

Looks like it didn’t run the Full cycle.
(ลุค ไลค อิท ดิ๊นอิน รัน เดอะ ฟูล ไซ๊เคิ้ล)
เหมือนมันจะเปิดได้ไม่สุด

…a Full and happy life.
(อะ ฟูล แอ็นด แฮพพิ ไลฟ)
ได้มีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุข

Being with you is the only way I could have a Full and happy life.
(บีอิง วิฑ ยู อีส ดิ โอ๊นลี่ เว ไอ คูด แฮ็ฝ อะ ฟูล แอ็นด แฮพพิ ไลฟ)
การได้อยู่กับคุณเป็นเพียงหนทางเดียวที่ ชีวิตผมจะมีความสุขได้

the Full weight of your decisions.
(เดอะ ฟูล เวท อ็อฝ ยุร ดิซีฉอัน)
ผลของการตัดสินใจของลูก