President แปลว่า

กุมภาพันธ์ 19, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

President แปลว่า

President
(President อ่านว่า เพร๊สซิเด้นท)
President แปลว่า ประธานาธิบดี [n.]

ตัวอย่างประโยค President ภาษาอังกฤษ

of President Richard Nixon’s re election campaign committee.
(อ็อฝ พเรสอิเด็นท ริชราท นิกสัน รี อิเลคฌัน แค็มเพน ค็อมมีททิ)
ของกรรมการรณรงค์เลือกตั้งรอบสอง\ ของ ปธน.ริชาร์ด นิกสัน

A consultant of President Richard Nixon’s
(อะ คอนซัลแท็นท อ็อฝ พเรสอิเด็นท ริชราท นิกสัน)
เป็นที่ปรึกษาของปธน.นิกสัน

that President Nixon knew about the Watergate cover up.
(แดท พเรสอิเด็นท นิกสัน นยู อะเบาท เดอะ วอเตอร์เกท คัฝเออะ อัพ)
ที่ปธน.นิกสันรู้ เรื่องคดีวอร์เตอร์เกต

I recall the President telling me
(ไอ ริคอล เดอะ พเรสอิเด็นท เทลลิง มี)
ผมติดต่อไปยังท่านปธน. เพื่อบอกผม

characterizing a President who was easily outraged
(characterizings อะ พเรสอิเด็นท ฮู วอส อีสอิลิ เอาทเรจ)
เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน

The President today accepted the resignation of three of his closest aides.
(เดอะ พเรสอิเด็นท ทุเด แอ็คเซพท เดอะ เรสิกเนฌัน อ็อฝ ธรี อ็อฝ ฮิส โคลสเอส aides)
วันนี้ท่านปธน.ยอมรับ ใบลาออกของทีมงานใกล้ชิด3คน

ordering the President of the United States to turn over the tapes.
(orderings เดอะ พเรสอิเด็นท อ็อฝ ดิ ยูนิท ซเทท ทู เทิน โอเฝอะ เดอะ เทพ)
มีการออกคำสั่งให้ทางปธน.\ เปิดเผยเทป

the only time a President has ever resigned from office
(ดิ โอ๊นลี่ ไทม อะ พเรสอิเด็นท แฮ็ส เอฝเออะ ริไสน ฟร็อม ออฟฟิซ)
ไม่บ่อยครั้งที่จะมีปธน. ลาออกระหว่างดำรงตำแหน่ง

perhaps for the last time as President of the United States.
(พแร็พซ ฟอ เดอะ ลาซท ไทม แอ็ส พเรสอิเด็นท อ็อฝ ดิ ยูนิท ซเทท)
บางทีอาจเป็นครั้งสุดท้ายขณะ\ ดำรงตำแหน่งปธน.

which is, I believe, where he was when the President resigned.
(ฮวิช อีส , ไอ บิลีฝ , ฮแว ฮี วอส ฮเว็น เดอะ พเรสอิเด็นท ริไสน)
ที่ซึ่ง ผมเชื่อว่าเขาอยู่ที่นั้น ตอนปธน.ประกาศลาออก

his last moments as President of the United States,
(ฮิส ลาซท โมเม็นท แอ็ส พเรสอิเด็นท อ็อฝ ดิ ยูนิท ซเทท ,)
ช่วงสุดท้ายในสถานภาพปธน. ของสหรัฐฯ

as President of the United States,
(แอ็ส พเรสอิเด็นท อ็อฝ ดิ ยูนิท ซเทท ,)
ในฐานะประธานาธิบดี

Swifty Lazar. I represent President Nixon.
(Swifty Lazar ไอ เรพริเสนท พเรสอิเด็นท นิกสัน)
อีฟวิง เลเซอร์ ผมเป็นตัวแทนของปธน.นิกสัน

you never let a President get behind the wheel of a car, ever.
(ยู เนฝเออะ เล็ท ดา พเรสอิเด็นท เก็ท บิไฮนด เดอะ ฮวีล อ็อฝ อะ คา , เอฝเออะ)
ห้ามปล่อยให้ปธน. หลบหลังล้อรถเด็ดขาด

And the President will be on the large monitor.
(แอ็นด เดอะ พเรสอิเด็นท วิล บี ออน เดอะ ลาจ มอนอิเทอะ)
และภาพปธน.จะปรากฎ บนจอมอนิเตอร์ตัวใหญ่

was set up by my predecessor, President Johnson,
(วอส เซ็ท อัพ ไบ มาย พเรดอิเซเซอะ , พเรสอิเด็นท จอนสัน ,)
ที่ถูกจัดให้มีในสมัยท่านปธน.จอห์นสัน

And Vice President Ford, I mean, let’s not forget
(แอ็นด ไฝซ พเรสอิเด็นท โฟด , ไอ มีน , เล็ท น็อท เฟาะเกท)
แล้วรองปธน.ฟอร์ด ผมหมายถึงถ้าเรายังไม่ลืมเขา

the President can decide whether it’s in the best interests of the nation
(เดอะ พเรสอิเด็นท แค็น ดิไซด ฮเวทเออะ อิทซ ซิน เดอะ เบ็ซท อีนทเร็ซท อ็อฝ เดอะ เนฌัน)
ประธานาธิบดีสามารถตัดสินใจ ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ดีที่สุดของชาิต

I’m saying that when the President does it, that means it’s not illegal.
(แอม เซอิง แดท ฮเว็น เดอะ พเรสอิเด็นท โด ซิท , แดท มีน อิทซ น็อท อิลีแก็ล)
ผมกำลังพูดว่า เมื่อประธานาธิบดีกระทำไป ก็หมายความว่า มันไม่ผิดกฎหมาย

I believe David saw the former President just one more time.
(ไอ บิลีฝ เดหวิด ซอ เดอะ ฟอเมอะ พเรสอิเด็นท จัซท วัน โม ไทม)
ผมเชื่อว่าเดวิดได้พบกับอดีตประธานาธิบดี อีกเพียงครั้งเดียว

I would like to tell the President that I’m truly sorry.
(ไอ วูด ไลค ทู เท็ล เดอะ พเรสอิเด็นท แดท แอม ทรูลิ ซอริ)
ฉันอยากจะบอกท่านประธานว่าฉันขอโทษจริงๆ

Signal’s got the President from Air Force One, sir.
(ซีกแน็ล ก็อท เดอะ พเรสอิเด็นท ฟร็อม แอ โฟซ วัน , เซอ)
ท่านประธานาธิบดี ติดต่อมาจากแอร์ฟอซวันครับ

as President of the United States.
(แอ็ส พเรสอิเด็นท อ็อฝ ดิ ยูนิท ซเทท)
ในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

the President of the United States.
(เดอะ พเรสอิเด็นท อ็อฝ ดิ ยูนิท ซเทท)
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

The President has ordered us to
(เดอะ พเรสอิเด็นท แฮ็ส ออเดอะ อัซ ทู)
ท่านประธานาธิบดีมีคำสั่ง