White แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

White แปลว่า

White
(White อ่านว่า ไว๊ท)
White แปลว่า ขาว [n. adj.]

ตัวอย่างประโยค White ภาษาอังกฤษ

Champagne. White wine.
(แฌ็มเพน ฮไวท ไวน)
แชมเปญ ไวน์ขาว

Hey! Didn’t you say that the White and yolk has to be separated? No, you have to mix them.
(เฮ ! ดิ๊นอิน ยู เซ แดท เดอะ ฮไวท แอ็นด โยค แฮ็ส ทู บี เซพอะริท โน , ยู แฮ็ฝ ทู มิคซ เฑ็ม)
เฮ้ย! จับมันไว้!

We’re all wearing White t shirts! Why are you all wearing white?! [Only these two wearing yellow t shirts!]
(เวีย ออล เวียริง ฮไวท ที เฌิท ! ฮไว อาร์ ยู ออล เวียริง ฮไวท ! [ โอ๊นลี่ ฑิส ทู เวียริง เยลโล ที เฌิท ! ])
ไปเข้าห้องฉุกเฉิน เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับโรงพยาบาล

You got a little more White around the temple…
(ยู ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม ฮไวท อะเรานด เดอะ เท๊มเพิ่ล)
แต่นายมันตัวสีขาว อยู่แล้วนิใช่ไม๊ แต่..

John Dean, the ex White House Counsel, testified today
(จอน ดีน , ดิ เอ็คซ ฮไวท เฮาซ เคานเซ็ล , เทซทิไฟ ทุเด)
จอห์น ดีน อดีตที่ปรึกษา ทำเนียบข่าวให้ปากคำในวันนี้

A White House aide told NBC News today
(อะ ฮไวท เฮาซ aide โทลด NBC นยู ทุเด)
ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า

You see the White House there, and in the White House,
(ยู ซี เดอะ ฮไวท เฮาซ แดร์ , แอ็นด อิน เดอะ ฮไวท เฮาซ ,)
ท่านผู้ชมเห็นทำเนียบขาวมั้ย\ ภายในนั่น

by the most unlikely of White knights,
(ไบ เดอะ โมซท อันไลคลิ อ็อฝ ฮไวท ไนท ,)
ทั้งหมด ไม่เหมือนอัศวินม้าขาวเลย

And with the eyes of the world focused on the White House,
(แอ็นด วิฑ ดิ ไอ อ็อฝ เดอะ เวิลด โฟ๊คัส ออน เดอะ ฮไวท เฮาซ ,)
ขณะที่สายตาทุกคู่ในโลก\ จับจ้องไปยังทำเนียบขาว

Nixon leaving the White House.
(นิกสัน ลีฝอิงส เดอะ ฮไวท เฮาซ)
นิกสันกำลังลาออกจากทำเนียบขาว

to the vast Ellipse south of the White House before.
(ทู เดอะ ฝัซท เอ็ลลีพซ เซาธ อ็อฝ เดอะ ฮไวท เฮาซ บิโฟ)
ไปยังห้องรูปไข่ด้านทิศใต้ ของทำเนียบขาว

his farewell speech in the White House?
(ฮิส แฟเวล ซพีช อิน เดอะ ฮไวท เฮาซ)
ตอนเขากล่าวอำลาตำแหน่ง ในทำเนียบ

Okay, the White House taping system.
(โอเค , เดอะ ฮไวท เฮาซ tapings ซีซเท็ม)
โอเค ระบบบันทึกเทปของทำเนียบขาว

Lyndon Johnson’s White House used them. So did Kennedy’s.
(Lyndon จอนสัน ฮไวท เฮาซ ยูซ เฑ็ม โซ ดิด เคนนีดี)
ทำเนียบขาวสมัยลินดอน จอห์นสันก็ใช้ สมัยแคนาดี้ด้วย

for his first interview since he abandoned the White House,
(ฟอ ฮิส เฟิซท อีนเทิฝยู ซินซ ฮี อะแบนดัน เดอะ ฮไวท เฮาซ ,)
สำหรับการให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก ภายหลังย้ายออกไปจากทำเนียบขาว

is that the taping system in the White House
(อีส แดท เดอะ tapings ซีซเท็ม อิน เดอะ ฮไวท เฮาซ)
ภายในทำเนียบขาวมีระบบการบันทึกเสียง

Now, initially, on coming into the White House,
(เนา , อินีฌแอ็ลลิ , ออน คัมอิง อีนทุ เดอะ ฮไวท เฮาซ ,)
ตอนเริ่มย้ายเข้าไปอยู่ ภายในทำเนียบขาว

speaking in confidence at the White House.
(ซพีคอิง อิน คอนฟิเด็นซ แอ็ท เดอะ ฮไวท เฮาซ)
กับการพูดแบบลับๆ ในทำเนียบขาว

but no sooner did you get into the White House
(บัท โน ซูเนอร์ ดิด ยู เก็ท อีนทุ เดอะ ฮไวท เฮาซ)
แต่ท่านเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวได้ไม่นาน

Who cares whether Nixon took the White House bed to Europe
(ฮู แค ฮเวทเออะ นิกสัน ทุค เดอะ ฮไวท เฮาซ เบ็ด ทู ยูรัพ)
ใครจะไปสนใจ ว่านิกสันเข้าไปนอน ในทำเนียบหรือไปยุโรป

The egg White and egg yolk have to be prepared separately right?
(ดิ เอ็ก ฮไวท แอ็นด เอ็ก โยค แฮ็ฝ ทู บี พริแพ เซพอะริทลิ ไรท)
เตรียมไข่ขาวกับไข่แดงแยกไว้แล้วใช่มะ?

Yeah, later you have to fry the egg White and egg yolk separately.
(เย่ , เลทเออะ ยู แฮ็ฝ ทู ฟไร ดิ เอ็ก ฮไวท แอ็นด เอ็ก โยค เซพอะริทลิ)
ใช่ จากนั้นก็ทอดไข่ขาวและไข่แดงแยกกันนะ

Chunhee trying to separate the White from the yolk but…
(Chunhee ทไรอิง ทู เซพอะริท เดอะ ฮไวท ฟร็อม เดอะ โยค บัท)
ชอนฮี พยายามแยก ไข่ขาวกับไข่แดง แต่…

The White and yolk must be separated.
(เดอะ ฮไวท แอ็นด โยค มัซท บี เซพอะริท)
ไข่แดง กับไข่ขาวต้องแยกกัน

So we add the separated White and yolk to that…
(โซ วี แอ็ด เดอะ เซพอะริท ฮไวท แอ็นด โยค ทู แดท)
ถ้าเราใส่แยกระหว่างไข่แดงและไข่ขาว…