Important แปลว่า

กุมภาพันธ์ 17, 2018 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Important แปลว่า

Important
(Important อ่านว่า อิมพอแท็นท)
Important แปลว่า สำคัญ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Important ภาษาอังกฤษ

No, this is Important for me to say.
(โน , ดีซ ซิส อิมพอแท็นท ฟอ มี ทู เซ)
ไม่ นี่เรื่องสำคัญ ที่ฉันจะพูดคือ

I’ll start you off with some corn flakes. Most Important meal
(อิล ซทาท ยู ออฟฟ วิฑ ซัม คอน ฟเลค โมซท อิมพอแท็นท มีล)
พ่อจะทำคอร์นเฟลกให้นะ มื้อที่สำคัญที่สุด..

Most Important meal of the day.
(โมซท อิมพอแท็นท มีล อ็อฝ เดอะ เด)
มื้อที่สำคัญที่สุดของวัน

So what’s so Important that it couldn’t wait, that it had to be today?
(โซ ฮว็อท โซ อิมพอแท็นท แดท ดิธ คูดซึ่น เวท , แดท ดิธ แฮ็ด ทู บี ทุเด)
แล้วมันสำคัญอะไรนักรึ ถึงรอไม่ได้ ต้องมาเป็นวันนี้

That book is Important to me.
(แดท บุค อีส อิมพอแท็นท ทู มี)
หนังสือเล่มนั้นสำคัญกับผมมาก

More Important than that, she comes from Monaco.
(โม อิมพอแท็นท แฑ็น แดท , ชี คัม ฟร็อม โมนาโก)
สำคัญกว่านั้น เธอมาจากโมนาโค

how Important a test this was of American credibility.
(เฮา อิมพอแท็นท ดา เท็ซท ดีซ วอส อ็อฝ อะเมริแค็น คเรดิบีลอิทิ)
ว่าสงครามได้ทดสอบความสำคัญ ความน่าเชื่อถือของชาวอเมริกันมากแค่ไหน

The all Important final session.
(ดิ ออล อิมพอแท็นท ไฟแน็ล เซฌอัน)
ความสำคัญทั้งหมดอยู่ที่นัดสุดท้าย

how crucially Important this moment is
(เฮา crucially อิมพอแท็นท ดีซ โมเม็นท อีส)
ช่วงเวลานี้สำคัญมากแค่ไหน

What’s Important is who gets last place
(ฮว็อท อิมพอแท็นท อีส ฮู เก็ท ลาซท พเลซ)
ที่สำคัญคือ ใครจะได้ที่โหล่

The Important moment when Hyunjoon challenged to gain 2 medals…
(ดิ อิมพอแท็นท โมเม็นท ฮเว็น Hyunjoon แชลเล็นจ ทู เกน 2 เม๊ดอล)
ช่วงเวลาสำคัญ หลัง Hyunjoon ท้าเพิ่ม 2 เหรียญ

Shedding his image in this Important moment
(เช็ดดิง ฮิส อีมอิจ อิน ดีซ อิมพอแท็นท โมเม็นท)
ปลดปล่อยภาพลักษณ์ของเค้าออกมาในช่วงเวลาสำคัญนี้

So… what is the all Important price? How much is this?
(โซ ฮว็อท อีส ดิ ออล อิมพอแท็นท พไรซ เฮา มัช อีส ดีซ)
ตอนนี้…สิ่งสำคัญที่สุดก็คือราคา? ราคาเท่าไหร่?

So… what is the all Important price?
(โซ ฮว็อท อีส ดิ ออล อิมพอแท็นท พไรซ)
ตอนนี้…สิ่งสำคัญที่สุดก็คือราคา?

20000 won per kilogram [So… what is the all Important price?]
(20000 ว็อน เพอ kilogram [ โซ ฮว็อท อีส ดิ ออล อิมพอแท็นท พไรซ ])
กิโลละ 20000 วอน [ตอนนี้…สิ่งสำคัญที่สุดก็คือราคา?]

Is it Important how fast we get there?
(อีส ซิท อิมพอแท็นท เฮา ฟัซท วี เก็ท แดร์)
ความเร็วสำคัญไหม?

It’s Important that the noodles are cooked well~
(อิทซ อิมพอแท็นท แดท เดอะ นู๊ดเดิ้ล แซร์ คุ๊ค well~)
มันสำคัญมากที่จะต้องทำบะหมี่ออกมาให้อร่อยน่ะ~

Please tell us the Important move.
(พลีส เท็ล อัซ ดิ อิมพอแท็นท มูฝ)
บอกจุดสำคัญๆกับพวกเราด้วย

The expression is the most Important right?
(ดิ เอ็คซพเรฌอัน อีส เดอะ โมซท อิมพอแท็นท ไรท)
การเเสดงสีหน้าเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหม?

The most Important schedule in the history of mankind.
(เดอะ โมซท อิมพอแท็นท ซเคจยูล อิน เดอะ ฮีซโทะริ อ็อฝ แมนไคนด)
แผนที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ

You have more Important things to do now.
(ยู แฮ็ฝ โม อิมพอแท็นท ธิง ทู ดู เนา)
ลูกมีเรื่องสำคัญต้องทำนะ

This is the most Important part!! Hey Round One! What was that for?!
(ดีซ ซิส เดอะ โมซท อิมพอแท็นท พาท ! ! เฮ เรานด วัน ! ฮว็อท วอส แดท ฟอ !)
นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินท๊อปพูดเสียงดังนะเนี่ย ใช่

Deep feelings can be felt in this Important time
(ดีพ ฟีลอิง แค็น บี เฟ็ลท อิน ดีซ อิมพอแท็นท ไทม)
แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามาก

Dumb and Dumber are the two Important ones to supervise
(ดัม แอ็นด Dumber อาร์ เดอะ ทู อิมพอแท็นท วัน ทู ซยูเพอะไฝส)
โง่และโง่กว่าต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษ

Another night sharing Important memories…
(แอะนัธเออะ ไนท ชาร์ริง อิมพอแท็นท เมรโมรี)
เป็นอีกคืนที่ได้แชร์ความทรงจำที่มีค่ากัน