Lousy แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Lousy แปลว่า

Lousy
(Lousy อ่านว่า เลาซอิ)
Lousy แปลว่า มีหมัด มีเหา น่ารังเกียจ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Lousy ภาษาอังกฤษ

Thes..these guys are Lousy risks. You know?
(ฑิ ฑิส กาย แซร์ เลาซอิ ริ๊ซค ยู โนว์)
พวกนี้เสี่ยงจะตาย รู้ป่าว
You know what, Jack? I’ve had a really Lousy Christmas.
(ยู โนว์ ว๊อท , แจ็ค แอฝ แฮ็ด อะ ริแอ็ลลิ เลาซอิ ครีซมัซ)
คุณรู้อะไรไหม, แจ็ค? ฉันมี วันคริสมาสที่แย่มากๆ
Mrs. X: One Lousy week!
(มีซซิซ เอ๊กซฺ : วัน เลาซอิ วี๊ค !)
สัปดาห์เฮงซวย
I’m a terrible leader and… A Lousy dancer. Put me back.
(แอม มา เท๊อริเบิ้ล ลีดเออะ แอนด์ อะ เลาซอิ แดนเซอร์ พุท มี แบ็ค)
ผมเป็นผู้นำห่วยแตกและ… ผู้เต้นโหลยโท่ย วางฉันลง