Light แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Light แปลว่า

Light
(Light อ่านว่า ไล๊ท)
Light แปลว่า เบา ความสว่าง อ่อน [adj. n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Light ภาษาอังกฤษ

The pilot Light on that big thing that cooks the food? It’s out again.
(เดอะ ไพลัท ไลท ออน แดท บิก ธิง แดท คุ๊ค เดอะ ฟูด อิทซ เอาท อะเกน)
หัวเตาแก๊สอันใหญ่พังอีกแล้ว

Yeah, you’re Light skinned. Yeah.
(เย่ , ยัวร์ ไลท ซคินด เย่)
คุณดูผิวใสดี

and there’s still no guarantee it’ll ever see the Light of day.
(แอ็นด แดร์ ซทิล โน แกเร็นที อิว เอฝเออะ ซี เดอะ ไลท อ็อฝ เด)
แล้วยังคงไม่มีหลักประกัน จะได้เห็นแสงสว่าง

Well, I’ve been doing a little Light reading this end,
(เว็ล , แอฝ บีน ดูอิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไลท รีดอิง ดีซ เอ็นด ,)
อืม ผมได้อ่านผ่านๆ จนจบแล้ว

Oppa, you need to Light the fire.
(Oppa , ยู นีด ทู ไลท เดอะ ไฟร)
พี่ พี่ต้องจุดไฟ

Of course, just a Light pull and it’ll come off.
(อ็อฝ โคซ , จัซท ดา ไลท พุล แอ็นด อิว คัม ออฟฟ)
ใช่แล้วหละ,แค่ดึงมันเบาๆ มันก็จะหลุดออกมาแล้ว

He’s got Light beer written all over him.
(อีส ก็อท ไลท เบีย วึ้น ออล โอเฝอะ ฮิม)
ดูก็รู้แล้วว่าไม่มีน้ำยา

Saw Jen Light up around the little girls.
(ซอ Jen ไลท อัพ อะเรานด เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
ซาช่า ตอนนี้… หายใจลึก ๆ

To see the Light of wisdom,
(ทู ซี เดอะ ไลท อ็อฝ วีสดัม ,)
ให้เห็นแสงแห่งปัญญา

Great job! You Light the way and I’ll go for the cable.
(กเรท โจบ ! ยู ไลท เดอะ เว แอ็นด อิล โก ฟอ เดอะ เค๊เบิ้ล)
เยี่ยมมาก! ลูกส่องทางไว้ พ่อจะไปดึงเคเบิ้ล

And I’m not scared Light my candles
(แอ็นด แอม น็อท ซคา ไลท มาย แค๊นเดิ้ล)
และชั้นดีใจที่คุณทำ จริงเหรอ

Getting up to see the Light house…
(เกดดดิ้ง อัพ ทู ซี เดอะ ไลท เฮาซ)
ลุกขึ้นเพื่อดูประภาคาร…

Hey. We Light the fire every week!
(เฮ วี ไลท เดอะ ไฟร เอฝริ วีค !)
นี่ เราจุดไฟทุกอาทิตย์น๊า

She can maybe shed some Light onto the situation.
(ชี แคน เมบี ชี ซัม ไล๊ท ออนทู เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น)
ครูคาร์ป อาจจะให้ความกระจ่าง เรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดได้

Don’t make Light of this.
(ด้อนท์ เม้ค ไล๊ท อ็อฝ ดิส)
อย่าทําเป็นเรื่องตลก

That’s gonna take all nutritions out of our food and Light our house on fire?
(แด้ท กอนนะ เท้ค ออล นิ๊วทริชั่น เอ๊าท อ็อฝ เอ๊า ฟู้ด แอนด์ ไล๊ท เอ๊า เฮ้าส ออน ไฟเออะร)
ที่ทำให้คุณค่าอาหารเสียและยังเป็นตัวจุดไฟเผาบ้านอีก

This is the day you Light the ticking bomb that will destroy our lives.
(ดิส ซิส เดอะ เดย์ ยู ไล๊ท เดอะ ทิคคิง บอมบฺ แดท วิล เดสทรอย เอ๊า ไล้ฝ)
วันนี้จะเป็นวันที่คุณจุดระเบิด ที่จะทำลายชีวิตของเรา

First, you don’t Light a ticking bomb. You set it.
(เฟิร์สท , ยู ด้อนท์ ไล๊ท ดา ทิคคิง บอมบฺ ยู เซ็ท ดิธ)
ก่อนอื่นนะ คุณไม่ได้จุดระเบิดนะ คุณจุดมัน

Those emails’ll never see the Light of day.
(โฑส emailsll เน๊เฝ่อร์ ซี เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดย์)
อีเมล์เหล่านั้น จะไม่เห็นในวันพรุ่งนี้

it’s not a Light situation.
(อิทซ น็อท ดา ไล๊ท ซิ๊ทูเอชั่น)
มันไม่ใช่เหตุการณ์เล็กน้อย

the Light at the end of the day.
(เดอะ ไล๊ท แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เดย์)
และเฝ้าดูแสงไฟ ณ ตอนสิ้นวัน

Here, you Light it. I’m not supposed to play with matches.
(เฮียร , ยู ไล๊ท ดิธ แอม น็อท ซั๊พโพ้ส ทู เพลย์ วิธ matches)
เอ้า คุณจุดไฟสิ ผมไม่สมควรเล่นกับไม้ขีดไฟ

Don ‘t be a chicken. Light it!
(ด็อน ที บี อะ ชีคเค็น ไล๊ท ดิธ !)
อย่าปอดไปหน่อยเลย จุดไฟสิ!

You’re too mean… Light just lost his grilfriend!
(ยัวร์ ทู มีน ไล๊ท จั๊สท ล็อซท ฮิส grilfriend !)
นายต้องหมายความถึงขนาดนั้นเลยเหรอ…ไลท์เพิ่งจะสูญเสียแฟนไปนะ!

Amane and Light have a close relationship
(Amane แอนด์ ไล๊ท แฮ็ฝ อะ โคลส ริเลฌันฌิพ)
อามาเนะและไลท์มีความสัมพันธ์พิเศษกัน