Phone แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Phone แปลว่า

Phone
(Phone อ่านว่า โฟน)
Phone แปลว่า โทรศัพท์ [n. vi.]

ตัวอย่างประโยค Phone ภาษาอังกฤษ

The Phone call? A friend of mine did that.
(เดอะ โฟน คอล อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน ดิด แดท)
แล้วโทรศัพท์ล่ะ เพื่อนหนูเป็นคนโทรค่ะ

You got that Phone I ordered? Yes, it came in. How are you?
(ยู ก็อท แดท โฟน ไอ ออเดอะ เย็ซ , อิท เคม อิน เฮา อาร์ ยู)
นายปล่อยให้ลูกๆเล่นบนถนนได้ ฉันก็ไม่รู้

He didn’t chew it. He ate it. And then digested it. Then went and had the Phone for dessert.
(ฮี ดิ๊นอิน ชู อิท ฮี เอท อิท แอ็นด เด็น ไดเจ็ซท ดิท เด็น เว็นท แอ็นด แฮ็ด เดอะ โฟน ฟอ ดิเสิท)
มันไม่ได้เคี้ยวนะครับ มันกินลงไปเลย เสร็จแล้วก็ย่อย แล้วมันยังไปกินโทรศัพท์เป็นของหวานอีก

My father called. The Phone rang, my father called and he said,
(มาย ฟาเฑอะ คอล เดอะ โฟน แร็ง , มาย ฟาเฑอะ คอล แอ็นด ฮี เซ็ด ,)
บิดาผมโทรเข้ามา โทรศัพท์ดัง ท่านโทรเข้ามาแล้วพูดว่า

Well, if today’s session is anything like our Phone call, it should be explosive.
(เว็ล , อิฟ ทุเด เซฌอัน อีส เอนอิธิง ไลค เอ๊า โฟน คอล , อิท ฌูด บี เอ็คซพโลซิฝ)
ครับ ถ้าช่วงวันนี้เหมือนกับที่เราโทรศัพท์คุยกัน มันคงระเบิดแน่

What Phone call?
(ฮว็อท โฟน คอล)
โทรศัพท์อะไร?

The Phone call to my hotel room.
(เดอะ โฟน คอล ทู มาย โฮเทล รุม)
โทรศัพท์ที่โทรมาหาผม ในห้องที่โรงแรม

Well, it was being delivered on the tops of Phone booths with aliases,
(เว็ล , อิท วอส บีอิง ดิลีฝเออะ ออน เดอะ ท็อพ อ็อฝ โฟน บูธ วิฑ aliases ,)
มันถูกส่งมอบไว้เหนือตู้โทรศัพท์ โดยใช้นามแฝง

That cell Phone I bought you…
(แดท เซ็ล โฟน ไอ บอท ยู)
แล้วโทรศัพท์ที่ชั้นซื้อให้น่ะ…

At the same time A veiled man receives the Phone call…
(แอ็ท เดอะ เซม ไทม อะ เฝล แม็น รีซีฝ เดอะ โฟน คอล)
ในเวลาเดียวกัน\ A ชายอีกคนก็ได้รับโทรศัพท์…

What’s this?! [At the same time A veiled man receives the Phone call…]
(ฮว็อท ดีซ ! [ แอ็ท เดอะ เซม ไทม อะ เฝล แม็น รีซีฝ เดอะ โฟน คอล ])
อะไรกันเนี้ย?! [ในเวลาเดียวกัน\ A ชายอีกคนก็ได้รับโทรศัพท์…]

First they get Jihoon (Rain) to come out. [At the same time A veiled man receives the Phone call…]
(เฟิซท เฑ เก็ท Jihoon (เรน ) ทู คัม เอาท [ แอ็ท เดอะ เซม ไทม อะ เฝล แม็น รีซีฝ เดอะ โฟน คอล ])
ตอนแรกพวกเขาก็พาจีฮุน(เรน)ไป [ในขณะเดียวกัน ชายอีกคนก็ได้รับโทรศัพท์]

And I didn’t even get your Phone number!
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน อีเฝ็น เก็ท ยุร โฟน นัมเบอะ !)
แล้วก็พี่ไม่มีเบอร์โทรของเธอ

Wait a minute, I got a Phone call!!
(เวท ดา มินยูท , ไอ ก็อท ดา โฟน คอล ! !)
รอหน่อย ฉันมีโทรศัพย์เข้า!!!

Attempting cell Phone link to moving target.
(Attemptings เซ็ล โฟน ลิงค ทู มูฝอิง ทาเก็ท)
เชื่อมต่อสัญญานมือถือ ไปยังเป้าหมายที่เคลื่อนไหว

Cell Phone users, beware.
(เซ็ล โฟน ยูสเออะ , บิแว)
ผู้ใช้มือถือโปรดระวัง

even when your cell Phone is turned off.
(อีเฝ็น ฮเว็น ยุร เซ็ล โฟน อีส เทิน ออฟฟ)
แม้กระทั่งตอนมือถือคุณปิดอยู่

I’m going to hang this Phone up now.
(แอม โกอิ้ง ทู แฮ็ง ดีซ โฟน อัพ เนา)
ผมจะตัดสายทิ้งเดี๋ยวนี้

Well, the Phone records show that you…
(เว็ล , เดอะ โฟน เรคออด โฌ แดท ยู)
จากข้อมูลโทรศัพท์

Your Phone is being monitored.
(ยุร โฟน อีส บีอิง มอนอิเทอะ)
เราดักฟังมือถือคุณอยู่

Keep your Phone on, I’ll keep you updated.
(คีพ ยุร โฟน ออน , อิล คีพ ยู อัพเดท)
เปิดมือถือรอไว้ละ ว่างๆจะกริ๊งมาแจ้งข่าวสาร

E mails received and sent. Cell Phone usage.
(อี เมล รีซีฝ แอ็นด เซ็นท เซ็ล โฟน ยูซอิจ)
อีเมลล์ที่รับ และ ส่ง การใช้มือถือ

A cell Phone is something we got to talk about
(อะ เซ็ล โฟน อีส ซัมติง วี ก็อท ทู ทอค อะเบาท)
โทรศัพท์มือถืองั้นเหรอ เราต้องคุยกันมั่งแล้ว

Noah, give me the Phone again.
(Noah , กิฝ มี เดอะ โฟน อะเกน)
โนอา เอาโทรศัพท์มาอีกทีซิ

…or for my Phone number?
(ออ ฟอ มาย โฟน นัมเบอะ)
หรือแม้แต่ขอเบอร์โทรศัพท์