Break แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Break แปลว่า

Break
(Break อ่านว่า เบร๊ค)
Break แปลว่า หยุด แตกหัก [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Break ภาษาอังกฤษ

I need you to Break up with my mom for me.
(ไอ นีด ยู ทู บเรค อัพ วิฑ มาย มัม ฟอ มี)
ฉันอยากให้เธอเลิกกับแม่ฉัน

Why can’t you just Break up over e mail?
(ฮไว แค็นท ยู จัซท บเรค อัพ โอเฝอะ อี เมล)
ทำไมเธอไม่บอกเลิกทางอีเมล

I don’t want to Break the streak here.
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บเรค เดอะ ซทรีค เฮียร)
ผมไม่อยากทำอะไร แบบนั้นที่นี่หรอก

The Watergate Break in of June 17th
(เดอะ วอเตอร์เกท บเรค อิน อ็อฝ จูน 17th)
คดีวอเตอร์เกทที่เกิดขึ้น ในวันที่ 17 มิถุนา

Now, you’ve always claimed you first learned of the Break in on June 23.
(เนา , ยู๊ฟ ออลเว คเลม ยู เฟิซท เลิน อ็อฝ เดอะ บเรค อิน ออน จูน 23)
เอาล่ะ ท่านมักพูดอยู่เสมอว่าท่านรู้เรื่อง การลักลอบเข้าไป เอาในที่ 23 มิถุนายน

and that you did Break the law?
(แอ็นด แดท ยู ดิด บเรค เดอะ ลอ)
และว่า ท่านได้ทำผิดกฎหมาย

Okay, let’s take a Break there.
(โอเค , เล็ท เทค เก บเรค แดร์)
เอาล่ะ พักกันก่อน แค่นั้นแหละ

How Timid Jaesuk handles a Break up
(เฮา ทีมอิด Jaesuk แฮ๊นเดิ้ล ซา บเรค อัพ)
แจซอกตาขาวจะสามารถรับมือกับการบอกเลิกอย่างไร

They’re desperate to Break away from 6th place!
(เดรว เดซเพอะริท ทู บเรค อะเว ฟร็อม 6th พเลซ !)
พวกเค้ากำลังหมดหวังที่จะทำให้ตัวหลุดออกจากที่หก!

Today’s morning task would be to Break the wooden board in Jae Suk’s hands to pass.]
(ทุเด มอนิง ทาซค วูด บี ทู บเรค เดอะ วูเดน โบด อิน Jae Suks แฮ็นด ทู เพซ ])
ภารกิจเช้านี้ให้หักไม้กระดานที่อยู่ในมือแจซอกได้จึงจะผ่าน

Today’s morning task. Using the head to Break the wooden board to pass. Today’s morning task would be to Break the wooden board in Jae Suk’s hands
(ทุเด มอนิง ทาซค ยูสซิง เดอะ เฮ็ด ทู บเรค เดอะ วูเดน โบด ทู เพซ ทุเด มอนิง ทาซค วูด บี ทู บเรค เดอะ วูเดน โบด อิน Jae Suks แฮ็นด)
ภาระกิจเช้านี้ ใช้หัวทำให้ไม้กระดานแตกเพื่อผ่านภาระกิจ ภารกิจเช้านี้ให้หักไม้กระดานที่อยู่ในมือแจซอกได้จึงจะผ่าน

Thinking of using his height to Break it from the top.
(ติ้งกิง อ็อฝ ยูสซิง ฮิส ไฮท ทู บเรค อิท ฟร็อม เดอะ ท็อพ)
คิดถึงการใช้ความสูงของเขาทำให้มันแตกจากด้านบน

Like this? [Thinking of using his height to Break it from the top.]
(ไลค ดีซ [ ติ้งกิง อ็อฝ ยูสซิง ฮิส ไฮท ทู บเรค อิท ฟร็อม เดอะ ท็อพ ])
แบบนี้? [คิดถึงการใช้ความสูงของเขาทำให้มันแตกจากด้านบน]

Sung Hoon only needs his fingers to Break the board. Oppa, Sung Hoon Oppa used this.
(ซัง Hoon โอ๊นลี่ นีด ฮิส ฟีงเกอะ ทู บเรค เดอะ โบด Oppa , ซัง Hoon Oppa ยูซ ดีซ)
ซองฮุนใช้แค่นิ้วก็หักแผ่นไม้ได้ พี่ พี่ซองฮุนใช้นี่

Sung Hoon only needs his fingers to Break the board.
(ซัง Hoon โอ๊นลี่ นีด ฮิส ฟีงเกอะ ทู บเรค เดอะ โบด)
ซองฮุนใช้แค่นิ้วก็หักแผ่นไม้ได้

A clean Break Success!
(อะ คลีน บเรค ซัคเซซ !)
หักเรียบร้อย สำเร็จ

He keeps saying “I can Break how many right?”
(ฮี คีพ เซอิง ไอ แค็น บเรค เฮา เมนอิ ไรท)
พี่ถามว่า ฉันสามารถหักได้กี่แผ่น

Impromptu mission Chu Sung Hoon shows how to Break wood
(อิมพรอมทยู มีฌอัน ชู ซัง Hoon โฌ เฮา ทู บเรค วู๊ด)
ภารกิจที่ไม่ได้เตรียมชูซงฮุนจะแสดงวิธีหักไม้

Here’s 10 pieces right? [Impromptu mission][Chu Sung Hoon shows how to Break wood]
(เฮียร 10 พีซ ไรท [ อิมพรอมทยู มีฌอัน ] [ ชู ซัง Hoon โฌ เฮา ทู บเรค วู๊ด ])
นี่มัน 10 ชิ้นใช่มั้ย? (ภารกิจที่ไม่ได้เตรียม)(ชูซงฮุนจะแสดงวิธีหักไม้)

Sooro used all his force to Break it.
(Sooro ยูซ ออล ฮิส โฟซ ทู บเรค อิท)
ซูโรใช้พลังทั้งหมดที่มีหักมัน

I hate to Break this up, but we’re setting up for lunch.
(ไอ เฮท ทู บเรค ดีซ อัพ , บัท เวีย เซททิง อัพ ฟอ ลันช)
ขอโทษที่ขัดจังหวะนะ แต่เราจะจัดเป็นมื้อกลางวันแล้ว

Nobody’s gotta Break my head. I’m gonna split anyways.
(โนบอดี้ กอททะ บเรค มาย เฮ็ด แอม กอนนะ ซพลิท เอนอิเว)
ไม่มีใครต้องมาทำผมหัวแตกหรอก เพราะผมจะกลับแล้ว

Because I came here to Break up with you.
(บิคอส ไอ เคม เฮียร ทู บเรค อัพ วิฑ ยู)
เพราะชั้นตั้งใจมาขอเลิกกับคุณ

public Break up on the quad… again.
(พับลิค บเรค อัพ ออน เดอะ คว็อด อะเกน)
และก็จะเลิกกันกลางโรงเรียน… อีกแล้ว

What do you know about pain? Break a nail off in your tiara?
(ว๊อท ดู ยู โนว์ อะเบ๊าท เพน เบร๊ค กา เนล ออฟฟ อิน ยุร ไทแอระ)
เธอรู้อะไรเรื่องความเจ็บปวดบ้าง? ทำเล็บฉีกตอนใส่มงกุฏหรือไง