Because Of แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Because Of แปลว่า

Because Of
(Because Of อ่านว่า บีคอส ซัฟ)
Because Of แปลว่า เนื่องจาก [conj.]

ตัวอย่างประโยค Because Of ภาษาอังกฤษ

And now Because Of my stupid scheme, they can never meet.
(แอ็นด เนา บิคอส อ็อฝ มาย ซทยูทิด ซคีม , เฑ แค็น เนฝเออะ มีท)
แต่ตอนนี้ เพราะแผนโง่ๆ ของฉัน พวกเขาคงไม่ได้พบกัน

I’m not angry Because Of some condition.
(แอม น็อท แองกริ บิคอส อ็อฝ ซัม ค็อนดีฌอัน)
ฉันกำลังกังวลว่าเจนนี่ำกำลังอยู่ในสเต็ปที่ 7 อะไรนะ?

is that Conor hasn’t slept in two weeks Because Of that dog’s barking…
(อีส แดท Conor แฮ็ซท ซเล็พท อิน ทู วีค บิคอส อ็อฝ แดท ด็อก บารกคิง)
คอเนอร์ไม่ได้นอนมาตลอด 2 อาทิตย์ เพราะมันเอาแต่เห่า

He only escaped jail Because Of Ford’s pardon.
(ฮี โอ๊นลี่ เอ็ซเคพ เจล บิคอส อ็อฝ โฟด พ๊าร์ด่อน)
เขาแค่หนีคุก เพราะคำขอโทษของฟอร์ด

The wretched life of last place Because Of Hyori…
(เดอะ เร็ช ไลฟ อ็อฝ ลาซท พเลซ บิคอส อ็อฝ Hyori)
ชีวิตอันโหดร้ายของที่โหล่เพราะฮโยรี

Even worse The whole team fell Because Of Jongshin
(อีเฝ็น เวิซ เดอะ โฮล ทีม เฟ็ล บิคอส อ็อฝ Jongshin)
แย่ไปกว่านั้น ทุกคนในทีมตกลงไปในน้ำเพราะจงชิน

The father who has become ill Because Of the younger generation.
(เดอะ ฟาเฑอะ ฮู แฮ็ส บิคัม อิล บิคอส อ็อฝ เดอะ ยังเกอะ เจเนอะเรฌัน)
คุณพ่อผู้ปวดใจจากการต่อต้าน และความแหลกเหลวของหนุ่มสาว

There are bubbles~ It’s Because Of your stirring just now!
(แดร์ อาร์ bubbles~ อิทซ บิคอส อ็อฝ ยุร ซเทอริง จัซท เนา !)
ยังไงพี่ต้องโดดอยู่ดี| โอเค เข้าใจแล้ว.

Wearing Hyori’s shoes Because Of the cold…
(เวียริง Hyoris ฌู บิคอส อ็อฝ เดอะ โคลด)
ใส่รองเท้าฮโยริเอาไว้เพราะความหนาว…

His little brothers having a fit Because Of the 2 medals
(ฮิส ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ แฮฝวิ่ง อะ ฟิท บิคอส อ็อฝ เดอะ 2 เม๊ดอล)
น้องชายคนเล็กกระตือรือล้นมากเพื่อให้ได้เหรียญรางวัล 2 เหรียญ

Do you think it is Because Of the games?
(ดู ยู ธิงค อิท อีส บิคอส อ็อฝ เดอะ เกม)
นายคิดว่าเป็นเพราะเกม ?

Daesung, unable to be here today Because Of his schedule in Japan
(Daesung , อันเอ๊เบิ่ล ทู บี เฮียร ทุเด บิคอส อ็อฝ ฮิส ซเคจยูล อิน จะแพน)
แดซอง,มาถ่ายทำรายการไม่ได้เนื่องจากต้องทำกิจกรรมที่ญี่ปุ่น

Although you’re not here today… [Daesung, unable to be here today Because Of his schedule in Japan]
(ออลโฑ ยัวร์ น็อท เฮียร ทุเด [ Daesung , อันเอ๊เบิ่ล ทู บี เฮียร ทุเด บิคอส อ็อฝ ฮิส ซเคจยูล อิน จะแพน ])
ถึงแม้เธอจะไท่ได้อยู่ที่นี่ [แดซอง,มาถ่ายทำรายการไม่ได้เนื่องจากต้องทำกิจกรรมที่ญี่ปุ่น ]

I couldn’t go in any further Because Of my height. Also, I was carrying the camera.
(ไอ คูดซึ่น โก อิน เอนอิ เฟอเฑอะ บิคอส อ็อฝ มาย ไฮท ออลโซ , ไอ วอส แคร์รี่ยิง เดอะ แคมเออะระ)
ผมไปต่อไปไม่ได้แล้วเพราะผมตัวสูง , ผมยังต้องแบกกล้องด้วย

It may have took so long, Because Of the cave exploration
(อิท เม แฮ็ฝ ทุค โซ ล็อง , บิคอส อ็อฝ เดอะ เคฝ เอคซโละเรฌัน)
มันอาจจะใช้เวลานาน เพราะการสำรวจถ้ำ

But Because Of Tall and Shorty’s kimchi, they could enjoy their dinner
(บัท บิคอส อ็อฝ ทอล แอ็นด ชอร์ทดิง kimchi , เฑ คูด เอ็นจอย แด ดีนเนอะ)
เพราะกิมจิของเตี้ยกับสูง, ทำให้พวกเขามีความสุขกับอาหารค่ำ

It’s cool in here, but Because Of all my self doubt… [Is it the machine’s fault… or the person’s fault…]
(อิทซ คูล อิน เฮียร , บัท บิคอส อ็อฝ ออล มาย เซ็ลฟ เดาท [ อีส ซิท เดอะ มะฌีน ฟอลท ออ เดอะ เพ๊อร์ซั่น ฟอลท ])
ข้างในนี้มันเย็น, แต่มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมด… [มันเป็นความผิดของเครื่อง.. หรือเป็นความผิดของคุณ..]

It’s cool in here, but Because Of all my self doubt…
(อิทซ คูล อิน เฮียร , บัท บิคอส อ็อฝ ออล มาย เซ็ลฟ เดาท)
ข้างในนี้มันเย็น, แต่มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมด…

The strongest Fighter got a shock Because Of wood
(เดอะ สตอนเกต ไฟทเออะ ก็อท ดา ฌ็อค บิคอส อ็อฝ วู๊ด)
นักต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดต้องตกใจเพราะว่าแผ่นไม้

What is burdock? Because Of the nutrient rich roots, are fermented or used as herbal flavourings Is this burdock?
(ฮว็อท อีส เบอด็อค บิคอส อ็อฝ เดอะ นยูทเรียนท ริช รูท , อาร์ เฟอเม็นท ออ ยูซ แอ็ส เฮอแบ็ล ฟเลเฝอะริง ซิส ดีซ เบอด็อค)
โกโบ้คืออะไรเหรอ? เราจะใช้รากของมันมาหมักดองอาหารหรือใช้เป็นวัตถุดิบจำพวกสมุนไพรได้ นี่คือโกโบ้เหรอ?

What is burdock? Because Of the nutrient rich roots, are fermented or used as herbal flavourings
(ฮว็อท อีส เบอด็อค บิคอส อ็อฝ เดอะ นยูทเรียนท ริช รูท , อาร์ เฟอเม็นท ออ ยูซ แอ็ส เฮอแบ็ล ฟเลเฝอะริง)
โกโบ้คืออะไรเหรอ? เราจะใช้รากของมันมาหมักดองอาหารหรือใช้เป็นวัตถุดิบจำพวกสมุนไพรได้

You’re only 5th Because Of the aloe, otherwise I should have been 5th.
(ยัวร์ โอ๊นลี่ 5th บิคอส อ็อฝ ดิ แอลโอ , อัฑเออะไวส ไอ ฌูด แฮ็ฝ บีน 5th)
นายได้ที่ 5 เพราะว่าว่านหางจระเข้, อีกอย่างฉันควรจะได้ที่ 5 ด้วยซ้ำ

Motived Because Of the judges here.
(โมทิฝ บิคอส อ็อฝ เดอะ จัจ เฮียร)
แรงจูงใจสำหรับการตัดสินครั้งนี้

just Because Of what happened here.
(จัซท บิคอส อ็อฝ ฮว็อท แฮพเพ็น เฮียร)
เพียงเพราะเรื่องที่เกิดขึ้น

But then he canceled it. Because Of the ships.
(บัท เด็น ฮี แคนเซ็ล ดิท บิคอส อ็อฝ เดอะ ฌิพ)
แต่พ่อยกเลิกไป ก็เพราะเรื่องเรือนี่แหล่ะ