Save แปลว่า

กุมภาพันธ์ 16, 2018 [vt.] Transitive Verb (สกรรมกริยา), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Save แปลว่า

Save
(Save อ่านว่า เซฝ)
Save แปลว่า บันทึก [vt.]

ตัวอย่างประโยค Save ภาษาอังกฤษ

‘If they Save even one life’ “‘… it would be worth it.’
(อิฟ เฑ เซฝ อีเฝ็น วัน ไลฟ อิท วูด บี เวิธ อิท)
ถ้าพวกเค้าช่วยได้แม้เพียง 1 ชีวิต “..นั่นก็คุ้มค่าเพียงพอ”

To Save his own beliefs
(ทู เซฝ ฮิส โอน บิลีฟ)
ปิดประตูห้องน้ำ โดยทั่วไปแล้ว

We can Save over 400.000 people.
(วี แค็น เซฝ โอเฝอะ 400 000 พี๊เพิ่ล)
เราอาจจะไปขอใครช่วย ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วย!

Why don’t we Save it for the book?
(ฮไว ด้อนท์ วี เซฝ อิท ฟอ เดอะ บุค)
ทำไมเราไม่เอาเรื่องนั้นลงไว้ในหนังสือล่ะ?

We even Save money for the bait.
(วี อีเฝ็น เซฝ มันอิ ฟอ เดอะ เบท)
เราต้องประหยัดเงินเพื่อเหยื่อของเรา

There’s still plenty to go around. We have to Save some for Sang Ryul and Minjoon!
(แดร์ ซทิล พเลนทิ ทู โก อะเรานด วี แฮ็ฝ ทู เซฝ ซัม ฟอ แซ็ง Ryul แอ็นด Minjoon !)
มันเหลืออยู่เยอะ.. ขอฉันดูหน่อย [ยังคงกังวลเรื่องกิมจิ…]

Let’s Save that for later
(เล็ท เซฝ แดท ฟอ เลทเออะ)
เก็บไว้ก่อน

We have to Save what we can.
(วี แฮ็ฝ ทู เซฝ ฮว็อท วี แค็น)
เราต้องช่วยเท่า ที่จะช่วยได้

difficult decisions to Save our human civilization.
(ดีฟฟิคัลท ดิซีฉอัน ทู เซฝ เอ๊า ฮยูแม็น ซิฝิไลเสฌัน)
ตัดสินใจที่ยากลำบากเพื่อ รักษาไว้ซึ่งอารยธรรมมนุษย์

And in order to Save the human race,
(แอ็นด อิน ออเดอะ ทู เซฝ เดอะ ฮยูแม็น เรซ ,)
และในคำสั่งให้รักษามนุษย์ชาติ

I could not Save us
(ไอ คูด น็อท เซฝ อัซ)
ผมช่วยพวกเราไว้ไม่ได้

To Save sea animals.
(ทู เซฝ ซี แอนอิแม็ล)
เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ทะเล

Yeah. Cut the potatoes! [Adding an ingredient to try and Save the dish]
(เย่ คัท เดอะ potatoes ! [ แอดดิง แอน อินกรีเดียนท ทู ทไร แอ็นด เซฝ เดอะ ดิฌ ])
เออ แล้วเขาคุ้มค่ากับที่แกลงทุนไปไหม?

Adding an ingredient to try and Save the dish Should we just add the potatoes in here?
(แอดดิง แอน อินกรีเดียนท ทู ทไร แอ็นด เซฝ เดอะ ดิฌ ฌูด วี จัซท แอ็ด เดอะ potatoes ซิน เฮียร)
ลองเติมส่วนผสมเพื่อที่จะทำให้อาหารรสชาติดีขึ้น เราใส่มันฝรั่งดีมั้ย?

Adding an ingredient to try and Save the dish
(แอดดิง แอน อินกรีเดียนท ทู ทไร แอ็นด เซฝ เดอะ ดิฌ)
ลองเติมส่วนผสมเพื่อที่จะทำให้อาหารรสชาติดีขึ้น

To fulfil this love that can Save us humans
(ทู ฟุลฟีล ดีซ ลัฝ แดท แค็น เซฝ อัซ ฮยูแม็น)
เพื่อเติมเต็มรักที่จะรักษาชีวิตมนุษย์

Did you Save my life?
(ดิด ยู เซฝ มาย ไลฟ)
พี่ช่วยชีวิตฉัน?

Kirova flipping out and Lissa using compulsion to Save my ass,
(Kirova ฟริพพิง เอ๊าท แอนด์ Lissa ยูสซิง ค็อมพัลฌัน ทู เซฝ มาย อาซ ,)
คิโรว่า ปรี๊ดแตก และลิซซ่าใช้การสะกดจิตช่วยฉันไว้

Stop trying to Save yourself, Liss.
(สท๊อพ ทไรอิง ทู เซฝ ยุรเซลฟ , Liss)
หยุดช่วยเหลือตัวเองซักทีได้ไหม ลิซ

Rose, I need to Save him, but I can’t.
(โรส , ไอ นี๊ด ทู เซฝ ฮิม , บั๊ท ไอ แค็นท)
โรสฉันต้องช่วยเขา แต่ฉันทําไม่ได้

Oh, i wanna Save us. I wanna Save us!
(โอ , ไอ วอนนา เซฝ อัซ ซาย วอนนา เซฝ อัซ !)
ผมอยากช่วยเรา

I wanna Save Carmine, It’s killing me, it’s fucking killing…
(ไอ วอนนา เซฝ คามิน , อิทซ คีลลิง มี , อิทซ ฟัคอิง คีลลิง)
ผมอยากช่วยคาร์ไมน์ มันแย่จริงๆ

I can Save all of us.
(ไอ แคน เซฝ ออล อ็อฝ อัซ)
ผมช่วยพวกเราได้

And we can Save money.
(แอนด์ วี แคน เซฝ มั๊นนี่)
เราจะเก็บเงินไว้

and Save us from having to take care of ourselves.
(แอนด์ เซฝ อัซ ฟรอม แฮฝวิ่ง ทู เท้ค แคร์ อ็อฝ เอารเซลฝส)
และช่วยเหลือเรา จากการต้องดูแลตัวเอง