Walk แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Walk แปลว่า

Walk
(Walk อ่านว่า ว๊อล์ค)
Walk แปลว่า เดิน [n. vt. vi.]

ตัวอย่างประโยค Walk ภาษาอังกฤษ

You Walk ’em. You let ’em out every now and again.
(ยู วอค เอ็ม ยู เล็ท เอ็ม เอาท เอฝริ เนา แอ็นด อะเกน)
พามันเดินเล่น ปล่อยมันออกไปวิ่ง ถ้าไม่ตอนนี้จะตอนไหนล่ะเพื่อน

That shouldn’t happen all the time. Just when you Walk through the door.
(แดท ชูดดึ่น แฮพเพ็น ออล เดอะ ไทม จัซท ฮเว็น ยู วอค ธรู เดอะ โด)
มันไม่ทำแบบนั้นทุกครั้งหรอก แค่ตอนที่เธอเดินเข้าประตู

You also said you would get up early and Walk him. He chews things when he gets restless.
(ยู ออลโซ เซ็ด ยู วูด เก็ท อัพ เออลิ แอ็นด วอค ฮิม ฮี ชู ธิง ฮเว็น ฮี เก็ท เรซทเล็ซ)
คุณก็เอาแต่พูดว่าคุณจะตื่นแต่เช้าพามันออกไปเดินเล่น แล้วมันก็จะเริ่มหาของเคี้ยวถ้ามันรู้สึกกระสับกระส่ายแบบนี้!

So nice to Walk in the door, feel like you’re joining a chain gang.
(โซ ไน๊ซ์ ทู วอค อิน เดอะ โด , ฟีล ไลค ยัวร์ joinings อะ เชน แก็ง)
ยินดีมากเลยที่ได้เดินเข้าประตูมา แล้วรู้สึกว่าคุณเหมือนพวกนักเลงเนี่ยะ

Hey, Andy Rooney, if you’re knocking off soon, I’ll Walk with you to the train.
(เฮ , Andy Rooney , อิฟ ยัวร์ นอคกิง ออฟฟ ซูน , อิล วอค วิฑ ยู ทู เดอะ ทเรน)
เฮ้ แอนดี้ รูนีย์ ถ้านายเสร็จงงานเมื่อไหร่ ฉันจะพานายไปขึ้นรถไฟ

He could Walk right off the set,
(ฮี คูด วอค ไรท ออฟฟ เดอะ เซ็ท ,)
เขาอาจลุกเดินออกไปจากห้องอัด

I think I’ll just Walk down!
(ไอ ธิงค อิล จัซท วอค เดาน !)
ฉันคิดว่าฉันเดินลงดีกว่า!

When I have these two magnificent legs! I can just Walk down!
(ฮเว็น นาย แฮ็ฝ ฑิส ทู แม็กนีฟอิเซ็นท เล็ก ! ไอ แค็น จัซท วอค เดาน !)
เมื่อฉันมีขาสองข้างที่งดงามแบบนี้! ฉันสามารถเดินลงไปได้!

So pathetic… When I have these two magnificent legs! I can just Walk down!
(โซ พะเธทอิค ฮเว็น นาย แฮ็ฝ ฑิส ทู แม็กนีฟอิเซ็นท เล็ก ! ไอ แค็น จัซท วอค เดาน !)
น่าสมเพช… เมื่อฉันมีขาสองข้างที่งดงามแบบนี้! ฉันสามารถเดินลงไปได้!

Eventually Walk behind me and push me up.
(อิเฝนชัวลิ วอค บิไฮนด มี แอ็นด พุฌ มี อัพ)
ในที่สุด เดินอยู่หลังฉัน แล้วปลักฉันขึ้นไป

Next time just come with Seungmin hyung and Jungsu hyung. Walk through the cave holding hands!
(เน็คซท ไทม จัซท คัม วิฑ Seungmin hyung แอ็นด Jungsu hyung วอค ธรู เดอะ เคฝ โฮลดิง แฮ็นด !)
คราวหน้าก็มากับพี่ซึงมินกับพี่จองซูสิ เดินจูงมือเข้าไปในถ้ำได้เลย!

Will they have to Walk to the wharf?
(วิล เฑ แฮ็ฝ ทู วอค ทู เดอะ ฮวอฟ)
หรือพวกเขาจะต้องเดินไปที่ท่าเรือ ?

If I get it wrong, I have to Walk too! [Is that possible…?]
(อิฟ ฟาย เก็ท ดิธ ร็อง , ไอ แฮ็ฝ ทู วอค ทู ! [ อีส แดท พ๊อซซิเบิ้ล ])
ถ้าฉันตอบคำถามผิด, ฉันก็ต้องลงไปเดินเหมือนกัน ! [จะเป็นไปได้หรอ…?]

If I get it wrong, I have to Walk too!
(อิฟ ฟาย เก็ท ดิธ ร็อง , ไอ แฮ็ฝ ทู วอค ทู !)
ถ้าฉันตอบคำถามผิด, ฉันก็ต้องลงไปเดินเหมือนกัน !!

We were able to Walk around and sight see
(วี เวอ เอ๊เบิ้ล ทู วอค อะเรานด แอ็นด ไซท ซี)
พวกเราสามารถเดินเล่นไปรอบๆแล้วก็เที่ยวชมงานได้ด้วย

It’s ok, I’ll just Walk like this.
(อิทซ โอเค , อิล จัซท วอค ไลค ดีซ)
ไม่เป็นไร ฉันเดินอย่างงี้ก็ได้

I’m going to Walk in here one day…
(แอม โกอิ้ง ทู วอค อิน เฮียร วัน เด)
ว่าซักวัน จะเข้ามาในนี้

I Walk into my apartment, I open the door,
(ไอ วอค อีนทุ มาย อะพาทเม็นท , ไอ โอเพ็น เดอะ โด ,)
ผมเดินเข้าไปในห้องพัก และเปิดประตู

Can you Walk and talk at the same time?
(แค็น ยู วอค แอ็นด ทอค แกท เดอะ เซม ไทม)
เราเดินไปคุยกันไปได้มั๊ย?\ จะได้ประหยัดเวลา

Hey. You can’t just Walk away. You can’t just leave.
(เฮ ยู แค็นท จัซท วอค อะเว ยู แค็นท จัซท ลีฝ)
เฮ้ คุณจะไปไหน คุณไปไหนไม่ได้นะ

Then Walk to Gate 1 C.
(เด็น วอค ทู เกท 1 ซี)
จากนั้นไปที่ประตู 1 C

so try to take him for a Walk or a run every morning and every evening.
(โซ ทไร ทู เทค ฮิม ฟอ รา วอค ออ รา รัน เอฝริ มอนิง แอ็นด เอฝริ อีฝนิง)
เรากำลังจะไปลุยญี่ปุ่นกันแล้ว แล้วไง

I am gonna Walk him. I just woke up. You know what? Forget it!
(ไอ แอ็ม กอนนะ วอค ฮิม ไอ จัซท โวค อัพ ยู โน ฮว็อท เฟาะเกท ดิธ !)
ผมทำแบบนี้ไม่ได้หรอก คุณมาลิน นายต้องทำนะเฮนรี่

Went for a Walk that turned into a run.
(เว็นท ฟอ รา วอค แดท เทิน อีนทุ อะ รัน)
ก็..ใครๆก็พูดกันนี่นา พูดว่าไร?

Let’s Walk around and the head of the town,
(เล็ท วอค อะเรานด แอ็นด เดอะ เฮ็ด อ็อฝ เดอะ ทาวน์ ,)
ไปเดินดูรอบๆและหัวหน้าหมู่บ้าน,