Become แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Become แปลว่า

Become
(Become อ่านว่า บีคัม)
Become แปลว่า กลายเป็น เกิดขึ้น [vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Become ภาษาอังกฤษ

Nothing’s wrong. Everyone wants to think, “Oh, he’s turning 40. He’s Become a curmudgeon.”
(นัธอิง ร็อง เอ๊วี่วัน ว็อนท ทู ธิงค , โอ , อีส เทินนิง 40 อีส บิคัม อะ เคอะมัจอัน)
เปล่าเลยครับ ทุกคนก็คงคิด “โอ้ ไอ้นี่มัน 40 แล้ว คงเข้าสู่วัยทองแล้วสินะ”

Whole careers Become reduced to a single snapshot.
(โฮล คะเรีย บิคัม ริดยูซ ทู อะ ซิ๊งเกิ้ล snapshot)
ชีวิตการทำงานทั้งหมด ถูกตัดทอนลงเหลือเพียงภาพถ่ายเดียว.

But in the end, the Fighting Couple Become close siblings
(บัท อิน ดิ เอ็นด , เดอะ ไฟท์ดิง คั๊พเพิ่ล บิคัม คโลส ซิปบิง)
สุดท้ายแล้ว,คู่กัดก็กลายเป็นพี่น้องที่รักกัน

And then when we’re fighting my clothes Become like this..
(แอ็นด เด็น ฮเว็น เวีย ไฟท์ดิง มาย คโลฑ บิคัม ไลค ดีซ)
แล้วพอสู้กัน เสื้อชั้นก็จะตกไปแบบนี้

The father who has Become ill because of the younger generation.
(เดอะ ฟาเฑอะ ฮู แฮ็ส บิคัม อิล บิคอส อ็อฝ เดอะ ยังเกอะ เจเนอะเรฌัน)
คุณพ่อผู้ปวดใจจากการต่อต้าน และความแหลกเหลวของหนุ่มสาว

I feel like I’ve Become a ginseng digger?
(ไอ ฟีล ไลค แอฝ บิคัม อะ จีนเซ็ง ดิกเกอร์)
ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเ็ป็นนักขุดโสม?

Will Daesung’s fate Become like theirs?
(วิล Daesungs เฟท บิคัม ไลค แด)
โชคชะตาของแดซองจะเป็นอย่างพวกนั้นหรือไม่?

Everyone has Become fish catching zombies. [Today’s guest, Yoo Jae Suk family.]
(เอ๊วี่วัน แฮ็ส บิคัม ฟิฌ แคชอิง สอมบิ [ ทุเด เก็ซท , Yoo Jae Suk แฟมอิลิ ])
ทุกคนกลายเป็นปีศาจแห่งการจับปลากันหมด

Every gizzard shad season, this type of work appears. Everyone has Become fish catching zombies.
(เอฝริ กีสเสิด แฌ็ด ซี๊ซั่น , ดีซ ไทพ อ็อฝ เวิค แอ็พเพีย เอ๊วี่วัน แฮ็ส บิคัม ฟิฌ แคชอิง สอมบิ)
ทุกฤดูของการจับปลาโคก ทุกคนกลายเป็นปีศาจแห่งการจับปลากันหมด

The Nation’s Siblings should Become con artists…
(เดอะ เนฌัน ซิปบิง ฌูด บิคัม ค็อน อาทิซท)
พี่น้องระดับชาติคู่นี้น่าจะไปเป็นนักต้มตุ๋น…

Oppa, lie down I’m so dizzy [The Nation’s Siblings should Become con artists…]
(Oppa , ไล เดาน แอม โซ ดีสสิ [ เดอะ เนฌัน ซิปบิง ฌูด บิคัม ค็อน อาทิซท ])
พี่คะ นอนลง ชั้นเวียนหัวจัง

And with that, they all Become partners in crime…
(แอ็นด วิฑ แดท , เฑ ออล บิคัม พาทเนอะ ซิน คไรม)
และแล้วทุกคนก็ได้มีส่วนร่วมในอาชญากรรมครั้งนี้

He is cheerful and pleasant and can easily Become a comedian or entertainment star
(ฮี อีส เชียฟุล แอ็นด เพลสแอ็นท แอ็นด แค็น อีสอิลิ บิคัม อะ โคะมีเดียน ออ เอนเทอะเทนเม็นท ซทา)
เขาร่าเริง เป็นมิตร และสามารถเป็นตลกหรือดาราได้ไม่ยาก

Why did the mood Become like this?
(ฮไว ดิด เดอะ มูด บิคัม ไลค ดีซ)
ทำไมกลายเป็นอย่างนี้ไปได้?

The national fairy… has Become pressured…
(เดอะ แนฌอะแน็ล แฟริ แฮ็ส บิคัม พเรฌเออะ)
นางฟ้าของประชาชน…เริ่มกดดัน

The nation’s siblings start to Become quarrelsome…
(เดอะ เนฌัน ซิปบิง ซทาท ทู บิคัม ควอเร็ลซัม)
พี่น้องร่วมชาติเริ่มทะเลาะกัน

I Become like this!
(ไอ บิคัม ไลค ดีซ !)
ชั้นก็เป็นอย่างงี้

Will later on Become like this…
(วิล เลทเออะ ออน บิคัม ไลค ดีซ)
ตอนหลังจะกลายเป็นเช่นนี้…

We think the entire area has Become unstable.
(วี ธิงค ดิ เอ็นไทร แอเรียะ แฮ็ส บิคัม unstable)
เราเชื่อว่าพื้นที่ทั้งหมดจะไม่ปลอดภัย

Yellowstone National Park, soon to Become the worlds
(Yellowstone แนฌอะแน็ล พาค , ซูน ทู บิคัม เดอะ เวิลด)
ป่าสงวนแห่งชาติเยลโลสโตน ซึ่งในไม่ช้าจะกลายเป็น

What I will do now is go into your office and Become naked.
(ฮว็อท ไอ วิล ดู เนา อีส โก อีนทุ ยุร ออฟฟิซ แอ็นด บิคัม เนคิด)
สิ่งที่ชั้นจะทำต่อจากนี้คือไปที่ห้องนาย ด้วยเรือนร่างที่เปลือยเปล่า

It means we’ve Become spectators.
(อิท มีน หวีบ บิคัม ซเพ็คเทเทอะ)
มันแปลว่า เรากลายเป็นผู้ชม

Wondering if he’ll Become a rapper continuing on with this… If a frog raps, ribbit, ribbit, ribbit.
(วันเดอะริง อิฟ เฮ็ล บิคัม อะ แรพเพอ continuings ออน วิฑ ดีซ อิฟ อะ ฟร็อก แร็พ , ribbit , ribbit , ribbit)
สงสัยว่าเขาจะกลายเป็นแร็ปเปอร์ต่อไปตั้งแต่นี้ การแร็ปเสียงกบ

Wondering if he’ll Become a rapper continuing on with this…
(วันเดอะริง อิฟ เฮ็ล บิคัม อะ แรพเพอ continuings ออน วิฑ ดีซ)
สงสัยว่าเขาจะกลายเป็นแร็ปเปอร์ต่อไปตั้งแต่นี้

But why did the trout Become so flat?
(บัท ฮไว ดิด เดอะ ทเราท บิคัม โซ ฟแล็ท)
ทำไมปลามันแบนอย่างนั้นล่ะ