Different แปลว่า

กุมภาพันธ์ 16, 2018 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Different แปลว่า

Different
(Different อ่านว่า ดีฟเฟอะเร็นท)
Different แปลว่า แตกต่างกัน [adj.]

ตัวอย่างประโยค Different ภาษาอังกฤษ

And Lenny’s a sweet guy. Maybe he’ll be Different than the others.
(แอ็นด เลนนี่ ซา สวี้ท ไก เมบี เฮ็ล บี ดีฟเฟอะเร็นท แฑ็น ดิ อัฑเออะ)
เลนนี่ก็เป็นคนดี บางที เขาอาจจะต่างจากคนที่ผ่านๆ มา

No, he is really Different today!
(โน , ฮี อีส ริแอ็ลลิ ดีฟเฟอะเร็นท ทุเด !)
ไม่จริง เค้ากำลังจะเปลี่ยนไปแล้ววันนี้!

This is such a Different picture from Jongshin hyung.
(ดีซ ซิส ซัช อะ ดีฟเฟอะเร็นท พีคเชอะ ฟร็อม Jongshin hyung)
นี้คือภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากพี่จองชิน

The flowered yellow helmet This is such a Different picture from Jongshin hyung.
(เดอะ ฟเลาเออะ เยลโล เฮลเม็ท ดีซ ซิส ซัช อะ ดีฟเฟอะเร็นท พีคเชอะ ฟร็อม Jongshin hyung)
หมวกกันน็อคดอกไม้สีเหลืองดูต่างจากภาพลักษณ์ของพี่จองชิน

A completely Different visual from the Elder This is such a Different picture from Jongshin hyung.
(อะ ค็อมพลีทลี ดีฟเฟอะเร็นท ฝีฉอวล ฟร็อม ดิ เอลเดอะ ดีซ ซิส ซัช อะ ดีฟเฟอะเร็นท พีคเชอะ ฟร็อม Jongshin hyung)
ภาพที่เห็นแตกต่างจากผู้เฒ่าโดยสิ้นเชิง นี่เป็นภาพที่แตกต่างจากพี่จองชิน

A completely Different visual from the Elder
(อะ ค็อมพลีทลี ดีฟเฟอะเร็นท ฝีฉอวล ฟร็อม ดิ เอลเดอะ)
ภาพที่เห็นแตกต่างจากผู้เฒ่าโดยสิ้นเชิง

Standing over there is Different from standing here, huh?
(ซแทนดิง โอเฝอะ แดร์ อีส ดีฟเฟอะเร็นท ฟร็อม ซแทนดิง เฮียร , ฮู)
ยืนอยู่ตรงนั้นมันแตกต่างจากตรงนี้ ใช่มั๊ย?

Hey, Sangryul! They’re Different sizes!
(เฮ , Sangryul ! เดรว ดีฟเฟอะเร็นท ไซส !)
เฮ้, ซังเรียว! ขนาดมันต่างกัน!

by talking in a Different accent!] [Shiyeon&Haejin’s Plan Take a friendly approach
(ไบ ทอคอิง อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท แอคเซ็นท ! ] [ Shiyeon&Haejins แพล็น เทค เก ฟเรนดลิ แอ็พโรช)
โดยการพูดคุยสำเนียงต่างกัน! [แผนของชิยอน เฮจิน เข้าใกล้อย่างเป็นมิตร]

Are you Jongkook’s cousin.. by talking in a Different accent!] [Shiyeon&Haejin’s Plan Take a friendly approach
(อาร์ ยู Jongkooks เค๊าซิน ไบ ทอคอิง อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท แอคเซ็นท ! ] [ Shiyeon&Haejins แพล็น เทค เก ฟเรนดลิ แอ็พโรช)
คุณเป็นญาติของจองกุ๊กรึเปล่า… [โดยการพูดคุยสำเนียงต่างกัน!] [แผนของชิยอน เฮจิน เข้าใกล้อย่างเป็นมิตร]

See? I can even do Different angles. [Quick as lightning]
(ซี ไอ แค็น อีเฝ็น ดู ดีฟเฟอะเร็นท แอ๊งเจิ้ล [ ควิค แอ็ส ไลทนิง ])
ดูซิ? ฉันสามารถทำได้แม้ว่าจะอยู่ในมุมที่ต่างกัน [เร็วเหมือนแสง]

See? I can even do Different angles.
(ซี ไอ แค็น อีเฝ็น ดู ดีฟเฟอะเร็นท แอ๊งเจิ้ล)
ดูซิ? ฉันสามารถทำได้แม้ว่าจะอยู่ในมุมที่ต่างกัน

From Different angles… See? I can even do Different angles.
(ฟร็อม ดีฟเฟอะเร็นท แอ๊งเจิ้ล ซี ไอ แค็น อีเฝ็น ดู ดีฟเฟอะเร็นท แอ๊งเจิ้ล)
จากมุมที่แตกต่างกัน ดูซิ? ฉันสามารถทำได้แม้ว่าจะอยู่ในมุมที่ต่างกัน

From Different angles…
(ฟร็อม ดีฟเฟอะเร็นท แอ๊งเจิ้ล)
จากมุมที่แตกต่างกัน

It’s Different when you’re here…
(อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท ฮเว็น ยัวร์ เฮียร)
มันดูแตกต่างมากเลยพอมายืนตรงนี้…

It begins as a stand off… It’s Different when you’re here…
(อิท บีกีน แอ็ส ซา ซแท็นด ออฟฟ อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท ฮเว็น ยัวร์ เฮียร)
เริ่มที่การยืนห่างจากกัน มันดูแตกต่างมากเลยพอมายืนตรงนี้…

It tastes Different from the fried eggs we make…
(อิท เทซท ดีฟเฟอะเร็นท ฟร็อม เดอะ ฟไร เอ็ก วี เมค)
รสชาติมันช่างแตกต่างจากไข่ทอดที่พวกเราทำกัน …

I was going to do the same thing… It’s Different from dogs!
(ไอ วอส โกอิ้ง ทู ดู เดอะ เซม ธิง อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท ฟร็อม ด็อก !)
ฉันก็จะทำแบบนั้นเหมือนกัน…แต่ว่าวัวมันต่างจากสุนัขน่ะ!

I’d rather you say chatter and whisper. NOTE: ‘jojal’ and ‘jaejal’ really have the same meaning. They just are Different words.
(อาย ราฑเออะ ยู เซ แชทเทอะ แอ็นด ฮวีซเพอะ โนท : jojal แอ็นด jaejal ริแอ็ลลิ แฮ็ฝ เดอะ เซม มีนนิง เฑ จัซท อาร์ ดีฟเฟอะเร็นท เวิด)
เธอพูดว่า พูดและคุย Note: ‘jojal’ กับ ‘jaejal’ ความหมายเหมือนกัน

You’re all like a Different person?
(ยัวร์ ออล ไลค เก ดีฟเฟอะเร็นท เพ๊อร์ซั่น)
นายดูเหมือนคนอื่น?

That meat and this meat are completely Different Chunhee!
(แดท มีท แอ็นด ดีซ มีท อาร์ ค็อมพลีทลี ดีฟเฟอะเร็นท Chunhee !)
เนื้ออันนั้นกับอันนี้มันไม่เหมือนกันเลยซักนิดนะชอนฮี!!

How I was during elementary school is Different from the image I have now…
(เฮา ไอ วอส ดยูริง เอลิเมนทะริ ซคูล อีส ดีฟเฟอะเร็นท ฟร็อม ดิ อีมอิจ ไอ แฮ็ฝ เนา)
เพราะว่าบุคลิกตอนที่อยู่ชั้นประถมของผมเเตกต่างจากตอนนี้มากมาก…

But men are always Different during elementary and intermediate school
(บัท เม็น อาร์ ออลเว ดีฟเฟอะเร็นท ดยูริง เอลิเมนทะริ แอ็นด อินเทอะมีดิอิท ซคูล)
แต่ผู้ชายจะต่างกันมากเลยนะ ช่วงประุถมกับม.ต้นอะ

You’re Different from Ethan in every way, except one.
(ยัวร์ ดีฟเฟอะเร็นท ฟร็อม Ethan อิน เอฝริ เว , เอ็กเซพท วัน)
คุณแตกต่างกับอีธานทุกด้าน ยกเว้นเรื่องนึง

Lucy is a very special person. Very Different from other people.
(ลูซี่ อีส ซา เฝริ ซเพฌแอ็ล เพ๊อร์ซั่น เฝริ ดีฟเฟอะเร็นท ฟร็อม อัฑเออะ พี๊เพิ่ล)
ลูซี่เค้าเป็นบุคคลที่พิเศษต่างจากคนอื่นมาก