Open แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Open แปลว่า

Open
(Open อ่านว่า โอ๊เพ่น)
Open แปลว่า เปิด [adj. n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Open ภาษาอังกฤษ

of that kind of satisfaction. So Open your restaurant there first.
(อ็อฝ แดท ไคนด อ็อฝ แซทิซแฟคฌัน โซ โอเพ็น ยุร เรซโทะแร็นท แดร์ เฟิซท)
อดได้ลิ้มรสความอร่อยเช่นนี้ เพราะฉะนั้น เปิดร้านก่อนนะคะ

The door’s Open up here.
(เดอะ โด โอเพ็น อัพ เฮียร)
ประตูข้างบนเปิดอยู่

to Open the rest of these gifts.
(ทู โอเพ็น เดอะ เร็ซท อ็อฝ ฑิส กิฟท)
ถึงจะแกะของขวัญพวกนี้ได้

You Open that scab, there’s a hell of a lot of things that
(ยู โอเพ็น แดท ซแค็บ , แดร์ ซา เฮ็ล อ็อฝ อะ ล็อท อ็อฝ ธิง แดท)
นายกำลังเปิดสะเก็ดแผลเก่า นรกจริงมีอะไรเยอะไปหมด

Trying to rip Open the sealed red pepper paste container
(ทไรอิง ทู ริพ โอเพ็น เดอะ ซีล เร็ด เพพเพอะ เพซท ค็อนเทนเออะ)
พยายามฉีกเพื่อเปิดกล่องพริกแดง

Please Open your eyes wide Okay, cue!
(พลีส โอเพ็น ยุร ไอ ไวด โอเค , คยู !)
ช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อย โอเค

Please Open your eyes wide.
(พลีส โอเพ็น ยุร ไอ ไวด)
ช่วยลืมตากว้างๆ หน่อย

Please stop playing around and Open your eyes wide.
(พลีส ซท็อพ พเลนิ่ง อะเรานด แอ็นด โอเพ็น ยุร ไอ ไวด)
เลิกเล่นได้แล้ว และก็ลืมตานายให้มันกว้างๆ หน่อย

They’re Open all the way already!
(เดรว โอเพ็น ออล เดอะ เว ออลเรดอิ !)
มันกว้างที่สุดแล้วครับ

I had to Open your room. All day they come.
(ไอ แฮ็ด ทู โอเพ็น ยุร รุม ออล เด เฑ คัม)
ฉันต้องเปิดห้องเธอ\ มันมีมาทั้งวันเลย

I walk into my apartment, I Open the door,
(ไอ วอค อีนทุ มาย อะพาทเม็นท , ไอ โอเพ็น เดอะ โด ,)
ผมเดินเข้าไปในห้องพัก และเปิดประตู

Please Open the door for me. Okay.
(พลีส โอเพ็น เดอะ โด ฟอ มี โอเค)
เอาบัตรขึ้นเครื่องมาด้วยครับ

…market which was Open for business at the time
(มาเค็ท ฮวิช วอส โอเพ็น ฟอ บีสเน็ซ แอ็ท เดอะ ไทม)
…นี่คือซุเปอร์มาร์เก็ตที่เกิดเหตุ

If my father were here, he would Open the gates
(อิฟ มาย ฟาเฑอะ เวอ เฮียร , ฮี วูด โอเพ็น เดอะ เกท)
ถ้าพ่อฉันอยู่ที่นี่ เขาจะเปิดประตู

To Open the gates!
(ทู โอเพ็น เดอะ เกท !)
ให้เปิดประตู

In a few moments, we will Open the gates.
(อิน อะ ฟยู โมเม็นท , วี วิล โอเพ็น เดอะ เกท)
อีกสักครู่ เราจะเปิดประตู

Thats great. Open the God damn door!
(แด๊ท กเรท โอเพ็น เดอะ ก็อด แด็ม โด !)
เยี่ยมเลย ช่วยเปิดประตูเฮงซวยนี่ที

Okay, just Open your present.
(โอเค , จัซท โอเพ็น ยุร เพร๊สเซ่นท)
เอาหล่ะ เปิดของขวัญเลยค่ะพ่อ

…and ready to once again brave the Open ocean.
(แอ็นด เรดอิ ทู วันซ อะเกน บเรฝ ดิ โอเพ็น โอแฌ็น)
แล้วพร้อมอีกครั้งหนึ่งสำหรับการท้าท้ายมหาสุทร

You don’t even Open the fricking car door for me anymore.
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โอเพ็น เดอะ frickings คา โด ฟอ มี แอนนี่มอ)
แค่เปิดประตูรถให้ยังไม่ยอมทำเลย

Listen to me, Kat! Open your eyes!
(ลิ๊สซึ่น ทู มี , คาท! โอเพ็น ยุร ไอ !)
ตั้งใจฟังสิ แคท ลืมตาซิ

Okay, let’s Open up our books to page 73, Sonnet 141.
(โอเค , เล็ท โอเพ็น อัพ เอ๊า บุค ทู เพจ 73 , ซอนเน็ท 141)
โอเค เปิดหนังสือมาหน้า 73 ซอนเนท(กลอน Shakespear)ที่ 141

You can Open the pot [Finally…the kimchi stew is presented…]
(ยู แค็น โอเพ็น เดอะ พ็อท [ ไฟแน็ลลิ เดอะ kimchi ซทยู อีส เพร๊สเซ่นท ])
ก็แค่เนื้อเยื่อตายเนื่องจากความเย็นจัด Dongsaeng?!

The Family’s mouth is wide Open too…
(เดอะ แฟมอิลิ เมาธ อีส ไวด โอเพ็น ทู)
ปากของแฟมิลี่ก็อ้ากว้างเช่นกัน..

We are here. Open the gate.
(วี อาร์ เฮียร โอ๊เพ่น เดอะ เกท)
มาถึงแล้ว เปิดประตู