Game แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Game แปลว่า

Game
(Game อ่านว่า เกม)
Game แปลว่า เกม [adj. n. vi.]

ตัวอย่างประโยค Game ภาษาอังกฤษ

Your little play list that you had when we got married that had the Game plan.
(ยุร ลิ๊ทเทิ่ล พเล ลิซท แดท ยู แฮ็ด ฮเว็น วี ก็อท แมริด แดท แฮ็ด เดอะ เกม แพล็น)
ลิสต์เล็กๆที่คุณมีตอนเราแต่งงานกัน ที่คุณใส่แผนไว้ในนั้น

April 2009 The flour bomb Game with Nation’s Weakest Jaesuk…
(เอพริล 2009 เดอะ ฟเลาร บ็อม เกม วิฑ เนฌัน วิกเคท Jaesuk)
เดือนเมษายนปี 2009 การเล่นเกมระเบิดแป้งกับผู้อ่อนแอระดับชาติ แจซอก…

Playing a Game in the bamboo forest… The Family absorbed in their situation comedy
(พเลนิ่ง อะ เกม อิน เดอะ แบ็มบู ฟอเร็ซท เดอะ แฟมอิลิ แอ็บซอบ อิน แด ซิชิวเอฌัน คอมเอะดิ)
เล่นเกมกันในป่าไผ่…แฟมิลี่กำลังหมกมุ่นกับบทบาทของตน

The key of the Game is how well you can tolerate dizziness…
(เดอะ คี อ็อฝ เดอะ เกม อีส เฮา เว็ล ยู แค็น ทอลเออะเรท ดีสสิเน็ซ)
หัวใจของเกมคือคุณจะสามารถทนความงุนงงได้ดีแค่ไหน…

The Family playing a Game on the beach
(เดอะ แฟมอิลิ พเลนิ่ง อะ เกม ออน เดอะ บีช)
เหล่าแฟมิลี่กำลังจะเล่นเกมบนชายหาด

This Game is, ‘Who gets planted the funniest’!!
(ดีซ เกม อีส , ฮู เก็ท พลานท เดอะ funniest ! !)
เกมนี้คือ ‘ใครปลูกได้ตลกที่สุด…’!!

A forceful dive fitting the Game Devil
(อะ โฟซฟุล ไดฝ ฟีททิง เดอะ เกม เด๊ฝิ้ล)
การโดดน้ำที่มีพลังของปีศาจแห่งเกมส์

Psh, I’m the Game Devil, I have to do this.
(Psh , แอม เดอะ เกม เด๊ฝิ้ล , ไอ แฮ็ฝ ทู ดู ดีซ)
ฉันเป็นปีศาจแห่งเกมส์นะ ฉันต้องทำได้

The Game Devil is on his way…
(เดอะ เกม เด๊ฝิ้ล อีส ออน ฮิส เว)
ปีศาจแห่งเกมส์กำลังออกบิน..

We’ll be truthful. The Game has already finished.
(เว็ล บี ทรูธฟุล เดอะ เกม แฮ็ส ออลเรดอิ ฟีนอิฌ)
เราพูดจริงๆนะ เกมส์มันจบไปแล้ว

Guys, don’t forget. He’s the Game devil. [Hard to decide…]
(ไก , ด้อนท์ เฟาะเกท อีส เดอะ เกม เด๊ฝิ้ล [ ฮาด ทู ดิไซด ])
เค้าไม่ลืมว่าเค้าเป็นปีศาจแห่งเกมส์. [การตัดสินใจที่ยากเย็น…]

Guys, don’t forget. He’s the Game devil.
(ไก , ด้อนท์ เฟาะเกท อีส เดอะ เกม เด๊ฝิ้ล)
เค้าไม่ลืมว่าเค้าเป็นปีศาจแห่งเกมส์.

Survival Game and the winner is carried on a litter!
(เซอะไฝฝแอ็ล เกม แอ็นด เดอะ วีนเนอะ อีส แคร์รี่ ออน อะ ลีทเทอะ !)
เกมเอาตัวรอด ผู้ชนะจะได้นั่งบนแคร่

The last Game we’ll play with Chunhee and Yejin
(เดอะ ลาซท เกม เว็ล พเล วิฑ Chunhee แอ็นด Yejin)
มันคือเกมสุดท้าย ที่พวกเราจะได้เล่นกับชอนฮี และเยจิน

Okay, we have to play a Game again. Today’s isn’t that complicated. It’s very simple.
(โอเค , วี แฮ็ฝ ทู พเล อะ เกม อะเกน ทุเด อีสซึ่น แดท คอมพลิเคท อิทซ เฝริ ซิ๊มเพิ่ล)
เอาล่ะนะ, เราจะมาเล่นเกมกัน เกมวันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร มันง่ายมาก

The ones who lost in the Game after dinner are the 3 elders and Yejin
(ดิ วัน ฮู ล็อซท อิน เดอะ เกม อาฟเทอะ ดีนเนอะ อาร์ เดอะ 3 เอลเดอะ แซน Yejin)
คนที่แำพ้เกมส์หลังอาหารเย็นคือ 3 ผู้สูงอายุ และเยจิน

The losers of the Game have to suffer…
(เดอะ ลูสเออะ อ็อฝ เดอะ เกม แฮ็ฝ ทู ซัฟเฟอะ)
ความทุกข์ของผู้แพ้

The Game Devil’s top reaction!
(เดอะ เกม เด๊ฝิ้ล ท็อพ ริแอคฌัน !)
ปีศาจแห่งเกมส์ ปฎิกริยาไวมาก

The palm Game often played during childhood
(เดอะ พาม เกม ออฟเอ็น พเล ดยูริง ไชลดฮุด)
เกมต้นปาล์มมักจะเล่นเวลาเป้นเด็กๆ

You might be wondering what kind of Game it might be.
(ยู ไมท บี วันเดอะริง ฮว็อท ไคนด อ็อฝ เกม อิท ไมท บี)
คุณอาจสงสัยว่ามันเป็นเกมส์ชนิดไหนกัน

Hey, you should watch the Vikings Game while I’m painting.
(เฮ , ยู ฌูด ว็อช เดอะ ไฝคิง เกม ฮไวล แอม เพนทิง)
พ่อน่าจะดูทีมไวกิ้งแข่งตอนหนูระบายสีนะคะ

As you know, we have a really big Game with Hillcrest High
(แอ็ส ยู โน , วี แฮ็ฝ อะ ริแอ็ลลิ บิก เกม วิฑ Hillcrest ไฮ)
ครูก็รู้ใช่มั้ยคะ เดี๋ยวเราจะมีแข่งกับ รร ฮิลเครสทต์

What could today’s morning Game be..
(ฮว็อท คูด ทุเด มอนิง เกม บี)
เกมในวันนี้ จะเป็นอะไรนะ!

They will have to spin five times elephant trunk style and then throw a ball to stick on your head or chest to pass [What could today’s morning Game
(เฑ วิล แฮ็ฝ ทู ซพิน ไฟฝ ไทม เอลอิแฟ็นท ทรังค ซไทล แอ็นด เด็น ธโร อะ บอล ทู ซทิค ออน ยุร เฮ็ด ออ เช็ซท ทู เพซ [ ฮว็อท คูด ทุเด มอนิง เกม)
พวกเขาต้องปั่นจิ้งหรีด 5 รอบ แล้วปาบอลให้ติดหัวหรือหน้าอกของคุณถึงจะผ่าน

Before they start their work, let’ have a Game on this ice plate Now..it’s time to play another game~
(บิโฟ เฑ ซทาท แด เวิค , เล็ท แฮ็ฝ อะ เกม ออน ดีซ ไอซ เพล๊ท เนา อิทซ ไทม ทู พเล แอะนัธเออะ game~)
ก่อนที่Family จะเริ่มงาน มาเล่นเกมบนลานน้ำแข็งนี่ก่อน ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเล่นเกมอื่นแล้วล่ะ