Water แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Water แปลว่า

Water
(Water อ่านว่า ว๊อเท่อร)
Water แปลว่า น้ำ [n. vt. vi.]

ตัวอย่างประโยค Water ภาษาอังกฤษ

The trick is to have a glass of Water on the go, too.
(เดอะ ทริค อีส ทู แฮ็ฝ อะ กลัซ อ็อฝ วอเทอะ ออน เดอะ โก , ทู)
เคล็ดลับคือควรดื่มน้ำเปล่า สักแก้วทดแทน

Chun Hee, pour the Water out.
(Chun ฮี , โพ เดอะ วอเทอะ เอาท)
ชอนฮี เทน้ำออกด้วย

How much Water do we have to use?
(เฮา มัช วอเทอะ ดู วี แฮ็ฝ ทู ยูซ)
เราต้องใช้น้ำเท่าไหร่?

June 2008 The notorious ramen Water ratio incident…
(จูน 2008 เดอะ โนะโทเรียซ ramen วอเทอะ เรโฌ อีนซิเด็นท)
เดือนมิถุนายนปี 2008 เหตุการณ์การตวงน้ำสำหรับทำราเมนที่ดังกระฉ่อน

Isn’t the Water ratio for ramen elementary science?
(อีสซึ่น เดอะ วอเทอะ เรโฌ ฟอ ramen เอลิเมนทะริ ไซเอ็นซ)
นี่มันไม่ใช่วิธีตวงน้ำทำรามยอนแบบวิทยาศาสตร์ของเด็กประถมหร่อเนี่ย?

Dumb and Dumber still couldn’t measure Water for ramen…
(ดัม แอ็นด Dumber ซทิล คูดซึ่น เมฉเออะ วอเทอะ ฟอ ramen)
พี่น้องโง่และโง่กว่ายังคงไม่สามารถตวงน้ำสำหรับทำราเมนได้

The Water just leeks out!
(เดอะ วอเทอะ จัซท ลีค เอาท !)
น้ำมันรั่วออกมา!

Why would he just pour Water in…
(ฮไว วูด ฮี จัซท โพ วอเทอะ อิน)
ทำไมถึงเทน้ำลงไปนะ…

Daesung, you don’t just pour Water in.
(Daesung , ยู ด้อนท์ จัซท โพ วอเทอะ อิน)
แดซอง เทน้ำลงไปแบบนั้นไม่ได้นะ

You just put a little Water in while I grind.
(ยู จัซท พัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล วอเทอะ อิน ฮไวล ไอ ไกรนด)
นายค่อยใส่น้ำลงไปเล็กน้อยตอนที่พี่บดอยู่สิ

Jongshin is trying to get Water out of his pants…
(Jongshin อีส ทไรอิง ทู เก็ท วอเทอะ เอาท อ็อฝ ฮิส แพ็นท)
พี่จงชินพยายามเอาน้ำออกจากกางเกงของเค้า…

Ok, let’s get the Water out now.
(โอเค , เล็ท เก็ท เดอะ วอเทอะ เอาท เนา)
โอเค มาเอาน้ำออกกันเถอะ

What’s with the Water hose?
(ฮว็อท วิฑ เดอะ วอเทอะ โฮส)
จะทำอะไรกับสายยางนั้น?

Jaesuk… trying to play the Water flute…
(Jaesuk ทไรอิง ทู พเล เดอะ วอเทอะ ฟลูท)
แจซอก…พยายามเป่าขลุ่ยน้ำ…

I have Water up my nose! Why’d you turn it on?!
(ไอ แฮ็ฝ วอเทอะ อัพ มาย โนส ! วาย ยู เทิน หนิด ออน !)
ตอนนี้น้ำขึ้นเต็มจมูกชั้นเลย พวกนายเปิดน้ำทำไมกัน ห๊ะ!

But then Water started coming out…
(บัท เด็น วอเทอะ ซทาท คัมอิง เอาท)
แต่ว่าน้ำก็ไหลออกมาซะก่อน…

But that idiot turned the Water on and it shot out my nose!
(บัท แดท อีดเอียท เทิน เดอะ วอเทอะ ออน แอ็นด ดิท ฌ็อท เอาท มาย โนส !)
แต่ใครก็ไม่รู้ดันมาเปิดน้ำแล้วมันก็พุ่งเข้าจมูกขึ้นเลย!

That sound of the Water dripping puts a chill down my spine…
(แดท เซานด อ็อฝ เดอะ วอเทอะ ดรีพพิง พัท ซา ชิล เดาน มาย ซไพน)
เสียงน้ำหยดนั่นทำให้ฉันเย็นไปถึงกระดูกสันหลังเลย..

Hyung, there’s Water coming out somewhere~
(Hyung , แดร์ วอเทอะ คัมอิง เอาท somewhere~)
พี่,มีน้ำออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้อ่า~

Maybe find where the Water source is?
(เมบี ไฟนด ฮแว เดอะ วอเทอะ โซซ อีส)
นายอาจจะหาแหล่งน้ำเจอนะ.

Oppa! Rinse spicy foods in Water for me, please!
(Oppa ! รินซ ซไพซอิ ฟูด ซิน วอเทอะ ฟอ มี , พลีส !)
พี่! ล้างอาหารเผ็ดๆในน้ำให้ฉันด้วยนะ

At Kanggol village Into the Water the braised chicken is simmering in~
(แอ็ท Kanggol ฝีลลิจ อีนทุ เดอะ วอเทอะ เดอะ braised ชีคเค็น อีส simmerings in~)
ณ หมู่บ้าน คังโกล ในน้ำไก่ต้มกำลังอยู่ในน้ำเดือด

Hyori, can I get some Water too?
(Hyori , แค็น นาย เก็ท ซัม วอเทอะ ทู)
ฮโยริ ชั้นขอใช้น้ำบ้างได้มั้ย?

We’ll take a tray with Water in it and…
(เว็ล เทค เก ทเร วิฑ วอเทอะ อิน หนิด แอ็นด)
เราต้องยกน้ำไว้แล้ว….

The Water quantity doesn’t matter?
(เดอะ วอเทอะ ควอนทิทิ ดัสอินท แมทเทอะ)
ปริมาณน้ำ ไม่สนใจใช่ไหม?