Front แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Front แปลว่า

Front
(Front อ่านว่า ฟร๊อนท)
Front แปลว่า ด้านหน้า [adj. n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Front ภาษาอังกฤษ

Don’t panic. Front door. Don’t panic.
(ด้อนท์ แพนอิค ฟรันท โด ด้อนท์ แพนอิค)
อย่าตกใจ ประตูหน้า อย่าตกใจ

Everybody out the Front door.
(เอวี่บอดี้ เอาท เดอะ ฟรันท โด)
ทุกคนออกประตูหน้านะครับ

So we knelt down. Now, this was in Front of that table where
(โซ วี เน็ลท เดาน เนา , ดีซ วอส ซิน ฟรันท อ็อฝ แดท เท๊เบิ้ล ฮแว)
แล้วเราก็คุกเข่าลง ต่อหน้าโต๊ะที่ซึ่ง

without a single note in Front of me.
(วิเฑาท ดา ซิ๊งเกิ้ล โนท อิน ฟรันท อ็อฝ มี)
โดยไม่ได้มีกระดาษโน้ตสักแผ่นอยู่ตรงหน้าผม

I was caught up in a five Front war
(ไอ วอส คอท อัพ อิน อะ ไฟฝ ฟรันท วอ)
ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน

Victory right in Front of her!
(ฝีคโทะริ ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ เฮอ !)
ชัยชนะอยู่แค่ตรงหน้าเธอ!

In Front of Gimpo Airport AM 7:00 Please don’t be late and meet at Gimpo Airport next Monday at 7:00 in the morning! Kyungnam, Hapcheon, Yugye
(อิน ฟรันท อ็อฝ Gimpo แอร์พอร์ท แอ็ม 7 : 00 พลีส ด้อนท์ บี เลท แอ็นด มีท แอ็ท Gimpo แอร์พอร์ท เน็คซท มันดิ แอ็ท 7 : 00 อิน เดอะ มอนิง ! Kyungnam , Hapcheon , Yugye)
หน้าสนามบิน 7.00 น. อย่ามาสายนะ เจอกันที่สนามบินกิมโป เวลา 7.00 น! ควานนัม, ฮับชอน, หมู่บ้านยุกเย

Kyungnam, Hapcheon, Yugye village AM 7:00 In Front of Gimpo Airport
(Kyungnam , Hapcheon , Yugye ฝีลลิจ แอ็ม 7 : 00 อิน ฟรันท อ็อฝ Gimpo แอร์พอร์ท)
คยองนัม, ฮับชอน, หมู่บ้านยุกเย] [7.00 น.] [ด้านหน้าสนามบินกิมโป]

Boasting in Front of Hyori From Italian food to French cuisine. I can make anything.
(Boastings อิน ฟรันท อ็อฝ Hyori ฟร็อม อิแทลแย็น ฟูด ทู ฟเร็นช ควิสีน ไอ แค็น เมค เอนอิธิง)
โม้กับฮโยริ ทั้งอาหารอิตาลี ฝรั่งเศส พี่ทำได้ทุกอย่าง

Leaving the relative that was right in Front of them for another restaurant
(ลีฝอิงส เดอะ รีเลถีฝ แดท วอส ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ เฑ็ม ฟอ แอะนัธเออะ เรซโทะแร็นท)
ออกจากร้านญาติ แล้วมุ่งไปยังข้างหน้าของพวกเขาเพื่อไปร้านอาหารอื่น

The Elder, wouldn’t dare in Front of his face…
(ดิ เอลเดอะ , วูดดึ่น แด อิน ฟรันท อ็อฝ ฮิส เฟซ)
ผู้เฒ่า ไม่กล้าที่จะทำต่อหน้าเขา…

How come you only talk like this behind his back? [The Elder, wouldn’t dare in Front of his face…]
(เฮา คัม ยู โอ๊นลี่ ทอค ไลค ดีซ บิไฮนด ฮิส แบ็ค [ ดิ เอลเดอะ , วูดดึ่น แด อิน ฟรันท อ็อฝ ฮิส เฟซ ])
ผู๋อาวุโส ไม่กล้าต่อหน้าเขา

Because in Front of them, caught in the net is the fresh gizzard shad! [Every gizzard shad season, this type of work appears.]
(บิคอส อิน ฟรันท อ็อฝ เฑ็ม , คอท อิน เดอะ เน็ท อีส เดอะ ฟเร็ฌ กีสเสิด แฌ็ด ! [ เอฝริ กีสเสิด แฌ็ด ซี๊ซั่น , ดีซ ไทพ อ็อฝ เวิค แอ็พเพีย ])
เพราะว่าข้างหน้าพวกเค้า ที่อยู่ในตาข่ายก็คือ ปลาโคกสดๆจำนวนมาก

So sweet in Front of meat
(โซ สวี้ท อิน ฟรันท อ็อฝ มีท)
หวานมากต่อหน้าเนื้อ

In Front of you, oppa…
(อิน ฟรันท อ็อฝ ยู , oppa)
ข้างหน้าพี่

1st place will be hugged from behind. You both have to stand in Front of us.
(1st พเลซ วิล บี hugged ฟร็อม บิไฮนด ยู โบธ แฮ็ฝ ทู ซแท็นด อิน ฟรันท อ็อฝ อัซ)
เราจะกอดที่ 1 จากด้านหลัง , ทั้งสองคนต้องมายืนด้านหน้าพวกเรา

Since she debuted 10 years ago… her first shy moment in Front of the cameras…
(ซินซ ชี เดะบือ 10 เยีย อะโก เฮอ เฟิซท ไฌ โมเม็นท อิน ฟรันท อ็อฝ เดอะ แคมเออะระ)
เป็นครั้งแรกที่เธอประหม่าเมื่ออยู่หน้ากล้อง หลังจากเข้าวงการมา 10 ปี

The person in Front of me… isn’t right?
(เดอะ เพ๊อร์ซั่น อิน ฟรันท อ็อฝ มี อีสซึ่น ไรท)
คนที่อยู่หน้าฉัน….ใช่ไหม?

It’s always the one in Front of me who answers correctly.
(อิทซ ออลเว ดิ วัน อิน ฟรันท อ็อฝ มี ฮู อานเซอะ เคาะเรคทลิ)
คนที่อยู่ข้างหน้าผมเป้นคนที่ตอบถูกเสมอ

Ah, in Front of me again! Why is it always…
(อา , อิน ฟรันท อ็อฝ มี อะเกน ! ฮไว อีส ซิท ออลเว)
อาหน้าฉันอีกแล้ววว ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ตลอด

In Front of someone of the same age, Chunderella acts like a know it all!
(อิน ฟรันท อ็อฝ ซัมวัน อ็อฝ เดอะ เซม เอจ , Chunderella แอ็คท ไลค เก โน อิท ดอร์ !)
ต่อหน้าอีกคนที่อายุเท่ากัน ชอนเดอเรล่าทำท่าเหมือนรู้ทุกอย่าง

Still he acts like a guy in Front of Hyori…
(ซทิล ฮี แอ็คท ไลค เก ไก อิน ฟรันท อ็อฝ Hyori)
เค้าพยายามทำตัวเป็นลูกผู้ชายต่อหน้า ฮโยริ

The man in Front of the exit door…
(เดอะ แม็น อิน ฟรันท อ็อฝ ดิ เอกสิท โด)
ชายที่อยู่ประตูหน้า ของประตูทางออก

on the Front of the bus right there.
(ออน เดอะ ฟรันท อ็อฝ เดอะ บัซ ไรท แดร์)
ซูมไปที่หน้ารถบัสตรงนั้น

…and just kind of wiggle in Front of you. You go nuts.
(แอ็นด จัซท ไคนด อ็อฝ วิกเกิล อิน ฟรันท อ็อฝ ยู ยู โก นัท)
และก็เต้นดุ๊กดิ๊กให้คุณขำ