Matter แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Matter แปลว่า

Matter
(Matter อ่านว่า แม๊ทเท่อร์)
Matter แปลว่า เรื่อง ประเด็น วัตถุ [n. vi.]

ตัวอย่างประโยค Matter ภาษาอังกฤษ

it doesn’t Matter where I am.
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ ฮแว ไอ แอ็ม)
ไม่สำคัญเลยว่าผมจะอยู่ที่ไหน

What’s the Matter with a spare room?
(ฮว็อท เดอะ แมทเทอะ วิฑ อะ ซแพ รุม)
ห้องว่างแล้วทำไม?

is you loved us every day, no Matter what.
(อีส ยู ลัฝ อัซ เอฝริ เด , โน แมทเทอะ ฮว็อท)
่ก็คือแกรักพวกเราทุกๆวัน ไม่ว่าจะยังไง

Mr. Frost, there’s still the small Matter of the…
(มีซเทอะ ฟร็อซท , แดร์ ซทิล เดอะ ซมอล แมทเทอะ อ็อฝ เดอะ)
คุณฟรอสต์ ยังมีเรื่องเล็กๆอีกอย่างคือ…

to work on a subject Matter that means more
(ทู เวิค ออน อะ ซับเจคท แมทเทอะ แดท มีน โม)
เพื่อทำงานในหัวข้อ ที่มีความหมายอย่างยิ่ง

no Matter how off the cuff or casual.
(โน แมทเทอะ เฮา ออฟฟ เดอะ คัฟ ออ แคฉอวล)
ไม่ว่าจะประชุมเป็นทางการ หรือเป็นกันเอง

No Matter how high we get, they still look down at us.
(โน แมทเทอะ เฮา ไฮ วี เก็ท , เฑ ซทิล ลุค เดาน แอ็ท อัซ)
ไม่ว่าเราอยู่สูงแค่ไหน ก็ยังมีคนมองเราต่ำต้อยอยู่ดี

Now, come on. No Matter how many awards
(เนา , คัมมอน โน แมทเทอะ เฮา เมนอิ อะวอด)
เอาเถอะน่า ไม่สำคัญหรอก ว่าได้มาแล้วกี่รางวัล

Chun Hee is going to send Jaesuk no Matter what
(Chun ฮี อีส โกอิ้ง ทู เซ็นด Jaesuk โน แมทเทอะ ฮว็อท)
ไมว่าอย่างไร ชอล ฮี ก็จะไปส่ง แจซอกให้ได้

While Jaesuk is going to send Chunhee no Matter what
(ฮไวล Jaesuk อีส โกอิ้ง ทู เซ็นด Chunhee โน แมทเทอะ ฮว็อท)
ขณะที่ แจซอก ก็จะไปส่ง ชอล ฮี เช่นกัน

Trying to escape no Matter how
(ทไรอิง ทู เอ็ซเคพ โน แมทเทอะ เฮา)
พยายามหนี ไม่ว่าจะยังไง

You’re not letting go of the aloe no Matter what.
(ยัวร์ น็อท เลทดิง โก อ็อฝ ดิ แอลโอ โน แมทเทอะ ฮว็อท)
เธอไม่ยอมปล่อยมือจากว่านหางจระเข้ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม

Yea, they need to do this no Matter what.
(เย , เฑ นีด ทู ดู ดีซ โน แมทเทอะ ฮว็อท)
ใช่ พวกเขาต้องลองไม่ว่ายังไงก็ตาม

No Matter how many times you push away
(โน แมทเทอะ เฮา เมนอิ ไทม ยู พุฌ อะเว)
ไม่ว่าคุณจะผลักเค้ากี่ครั้ง

OUR KOREAN BEEF: It’s delicious no Matter who you eat it with!
(เอ๊า โคะรีแอ็น บีฟ : อิทซ ดิลีฌอัซ โน แมทเทอะ ฮู ยู อีท ดิธ วิฑ !)
เนื้อวัวของเรา: อร่อยที่สุดไม่ว่าคุณจะกินกับใคร!

These two, will definitely try to be funny no Matter what
(ฑิส ทู , วิล เดฟอินิทลิ ทไร ทู บี ฟันนิ โน แมทเทอะ ฮว็อท)
สองคนนี้,ไม่ว่าจะยังไง ก็พยายามจะตลกที่สุด

It really doesn’t Matter who wins.
(อิท ริแอ็ลลิ ดัสอินท แมทเทอะ ฮู วิน)
มันไม่สำคัญว่าใครจะชนะ

No Matter how many student records I read, there’s no one that can beat (Park) Myungsoo hyung
(โน แมทเทอะ เฮา เมนอิ ซทยูเด็นท เรคออด ซาย เร็ด , แดร์ โน วัน แดท แค็น บีท (พาค ) Myungsoo hyung)
ไม่้ว่าฉันจะอ่านสมุดพกของใคร ก็ไม่มีใครสู้ของ (พัค) มยองซู ฮยอง ได้เลย

She won’t let go of the aloe vera plant no Matter what!
(ชี ว็อนท เล็ท โก อ็อฝ ดิ แอลโอ vera พลานท โน แมทเทอะ ฮว็อท !)
เธอไม่ปล่อยว่านหางจระเข้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

And, no Matter what,
(แอ็นด , โน แมทเทอะ ฮว็อท ,)
และ , ไม่ว่าอะไรก็ตาม

No Matter what it is, it actually got caught~
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ดิธ อีส , อิท แอคชัวลิ ก็อท caught~)
ไม่ว่าอะไรก็ตาม ,เราจับมันได้

It’s just a Matter of time~
(อิทซ จัซท ดา แมทเทอะ อ็อฝ time~)
มันพึ่งจะเริ่มเท่านั้นเอง

We didn’t know there were some kind of Matter between the two of you?
(วี ดิ๊นอิน โน แดร์ เวอ ซัม ไคนด อ็อฝ แมทเทอะ บีทวิน เดอะ ทู อ็อฝ ยู)
เราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างสองนี้เนี่ย?

‘Cause no Matter what you tell me,
(คอส โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู เท็ล มี ,)
เพราะแม้คุณจะบอกอะไรผม

ordinary Matter almost undisturbed.
(ออดิเนริ แมทเทอะ ออลโมซท undisturbed)
ทะลุสะสารในอวกาศได้ โดยไม่ส่งผลอะไร