Lost แปลว่า

กุมภาพันธ์ 16, 2018 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Lost แปลว่า

Lost
(Lost อ่านว่า ล็อซท)
Lost แปลว่า ที่หลงทาง สูญเปล่า พ่ายแพ้ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Lost ภาษาอังกฤษ

We both Lost a step.
(วี โบธ ล็อซท ดา ซเท็พ)
เราต่างก็ก้าวพลาดสินะ

I liked that song. We Lost it.
(ไอ ลิค แดท ซ็อง วี ล็อซท ดิธ)
ผมชอบเรื่องนี้สุด เรื่องไหน?

Well, I told him that I Lost two brothers to tuberculosis.
(เว็ล , ไอ โทลด ฮิม แดท ไอ ล็อซท ทู บรัฑเออะ ทู ทิวเบอคิวโลซิซ)
ผมเลยตอบเขาว่า ผมเสียพี่ชายไปสองคน\ เพราะวัณโรค

The man Lost 21,000 Americans
(เดอะ แม็น ล็อซท 21 , 000 อะเมริแค็น)
ชายที่ทำให้คนอเมริกัน 21,000 คนหายตัวไป

Already Lost his mind…
(ออลเรดอิ ล็อซท ฮิส ไมนด)
สูญเสียความมั่นใจไปแล้ว…

Hyori, you Lost to chocolate.
(Hyori , ยู ล็อซท ทู ชอคโอะลิท)
ฮโยริ เธอแพ้ให้กับช็อกโกแลตนะ

I Lost my will. [Meanwhile… still at the top…]
(ไอ ล็อซท มาย วิล [ มีนวาย ซทิล แอ็ท เดอะ ท็อพ ])
ชั้นเสียความมั่นใจไปเลย [ขณะเดียวกัน…ยังคงยืนอยู่บนยอดเขา]

I Lost my will.
(ไอ ล็อซท มาย วิล)
ชั้นเสียความมั่นใจไปเลย

She’s Lost a shoe
(ชี ล็อซท ดา ฌู)
เธอทำรองเท้าหลุด

Even the staff have Lost it
(อีเฝ็น เดอะ ซทัฟ แฮ็ฝ ล็อซท ดิธ)
แม้แต่ทีมงานก็ยังหลง

At the same time, Shiyeon and Haejin are Lost in a similar place
(แอ็ท เดอะ เซม ไทม , Shiyeon แอ็นด Haejin อาร์ ล็อซท อิน อะ ซีมอิเลอะ พเลซ)
ในเวลาเดียวกัน ชิยอน เฮจินก็หลงอยู่ในสถานที่เดียวกัน

Shiyeon! You’re panicking trying to find them too? [At the same time, Shiyeon and Haejin are Lost in a similar place]
(Shiyeon ! ยัวร์ panickings ทไรอิง ทู ไฟนด เฑ็ม ทู [ แอ็ท เดอะ เซม ไทม , Shiyeon แอ็นด Haejin อาร์ ล็อซท อิน อะ ซีมอิเลอะ พเลซ ])
ชิยอน! เธอก็แตกตื่นพยายามตามหากับเขาด้วยเหรอ? [ในเวลาเดียวกัน ชิยอน เฮจินก็หลงอยู่ในสถานที่เดียวกัน]

Meanwhile, they’ve been Lost in the neighborhood for 30 minutes
(มีนวาย , เดวฟ บีน ล็อซท อิน เดอะ เนเบอะฮุด ฟอ 30 มินยูท)
ขณะเดียวกัน, พวกเขาหลงทางอยู่ใกล้ๆนาน 30 นาที

Sang Ryul oppa got Lost and we went to the wrong place!
(แซ็ง Ryul oppa ก็อท ล็อซท แอ็นด วี เว็นท ทู เดอะ ร็อง พเลซ !)
พี่ซังเรียว หลงทางและเราไปผิดที่!

The Last Place Team arriving just in the nick of time Sang Ryul oppa got Lost and we went to the wrong place!
(เดอะ ลาซท พเลซ ทีม เออรายวิง จัซท อิน เดอะ นิค อ็อฝ ไทม แซ็ง Ryul oppa ก็อท ล็อซท แอ็นด วี เว็นท ทู เดอะ ร็อง พเลซ !)
ทีมสุดท้ายมาถึงแบบเฉียดฉิว พี่ซังเรียว หลงทางและเราไปผิดที่!

And also a man that has completely Lost his mind
(แอ็นด ออลโซ อะ แม็น แดท แฮ็ส ค็อมพลีทลี ล็อซท ฮิส ไมนด)
และผู้ชายที่สูญเสียจิตใจของเขาอย่างสมบูรณ์

Looks like he already Lost his mind…
(ลุค ไลค ฮี ออลเรดอิ ล็อซท ฮิส ไมนด)
ดูเหมือนเค้าจะเสียสติไปแล้ว

The ones who Lost in the game after dinner are the 3 elders and Yejin
(ดิ วัน ฮู ล็อซท อิน เดอะ เกม อาฟเทอะ ดีนเนอะ อาร์ เดอะ 3 เอลเดอะ แซน Yejin)
คนที่แำพ้เกมส์หลังอาหารเย็นคือ 3 ผู้สูงอายุ และเยจิน

Even thought you Lost the game, it’s alright.
(อีเฝ็น ธอท ยู ล็อซท เดอะ เกม , อิทซ ออลไร๊ท)
ถึงจะแพ้เกมนี้ แต่ก็ไม่เป็นไร

have Lost their lives to brutal…
(แฮ็ฝ ล็อซท แด ไลฝ ทู บรูแท็ล)
ได้เสียชีวิตลง

We Lost some lives then, too.
(วี ล็อซท ซัม ไลฝ เด็น , ทู)
เราสูญเสียพี่น้อง เพื่อนร่วมชาติ

We just Lost our last two engines.
(วี จัซท ล็อซท เอ๊า ลาซท ทู เอนจิน)
เราเพิ่งเสียเครื่องยนต์สองตัวสุดท้ายไปน่ะสิ

Looks like we Lost it.
(ลุค ไลค วี ล็อซท ดิธ)
แต่ดูเหมือนว่า มันจะใช้การไม่ได้

Have you completely Lost your mind?
(แฮ็ฝ ยู ค็อมพลีทลี ล็อซท ยุร ไมนด)
คุณเสียสติไปแล้วหรือไง?

She Lost her short term memory.
(ชี ล็อซท เฮอ ฌอท เทิม เมมโอะริ)
เธอสูญเสียความจำระยะสั้นไป