Require แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Require แปลว่า

Require
(Require อ่านว่า รีไควร์)
Require แปลว่า จำเป็นต้อง ประสงค์ [vt.]

ตัวอย่างประโยค Require ภาษาอังกฤษ

You have, you say? Well, then, you’ll know it doesn’t just Require an act.
(ยู แฮ็ฝ , ยู เซ เว็ล , เด็น , โยว โน อิท ดัสอินท จัซท ริคไวร แอน แอ็คท)
ได้อ่านรึ? แล้วรู้มั้ย ถ้าคุณรู้แล้วไม่ทำอะไรเลย
But there’s something we Require first.
(บัท แดร์ ซัมติง วี ริคไวร เฟิซท)
แต่ตอนนี้คุณมีเรื่องต้องที่จะต้องทำ
which Require that they be dismantled.
(วิช รีไควร์ แดท เด บี dismantled)
ที่ระบุว่าสามารถเพิกถอนบรรษัทได้
Lowell has some security they Require username password combo.
(Lowell แฮ็ส ซัม ซิคยูริทิ เด รีไควร์ username พาสเวิรด คอมโบ)
โลเวลมีระบบการรักษาความปลอดภัยอยู่ ต้องใช้ยูเซอร์เนมและรหัสผ่านควบคู่
He could, but it would Require reintegration.
(ฮี เคิด , บั๊ท ดิธ เวิด รีไควร์ reintegration)
เขาทำได้ แต่ต้องใช้วิธีรวมตัว
For the time being, I shall Require only women and children.
(ฟอร์ เดอะ ไทม์ บีอิง , ไอ แชลล์ รีไควร์ โอ๊นลี่ วีมเอิน แอนด์ ชีลดเร็น)
ผมขอเฉพาะผู้หญิงกับเด็กๆ ก่อน
I Require a guarantee that I shall not suffer a similar fate.
(ไอ รีไควร์ อะ แกแรนที แดท ไอ แชลล์ น็อท ซั๊ฟเฟ่อร์ รา ซิ๊มิล่าร์ เฟ้ท)
ข้าขอหลักประกัน เพราะข้าไม่อยากมีชะตากรรมเช่นนั้น
should any of you Require the services of either of us,
(เชิด เอ๊นี่ อ็อฝ ยู รีไควร์ เดอะ เซ๊อร์ฝิซ อ็อฝ ไอ๊เทร่อ อ็อฝ อัซ ,)
ถ้ามีใครในนี้ต้องการความช่วยเหลือจากเรา
The alternative, however, would Require your approval.
(ดิ อ็อลเทอนะทิฝ , เฮาเอฝเออะ , เวิด รีไควร์ ยุร แอ็พรูฝแอ็ล)
อย่างไรก็ตาม ทางเลือกต้องการการอนุมัติของคุณ
don’t Require the services of a psychiatrist.
(ด้อนท์ รีไควร์ เดอะ เซ๊อร์ฝิซ อ็อฝ อะ ไซไคอัทริซท)
ไม่ต้องการบริการจากจิตแพทย์
And if assets Require it?
(แอนด์ อิ๊ฟ แอ๊สเส็ท รีไควร์ อิท)
แล้วถ้ามีเหตุจำเป็นล่ะครับ