Kangaroo แปลว่า

เมษายน 2, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Kangaroo แปลว่า

Kangaroo
(Kangaroo อ่านว่า แคงกะรู)
Kangaroo แปลว่า จิงโจ้ [n.]

ตัวอย่างประโยค Kangaroo ภาษาอังกฤษ

Oh, very clever, Kangaroo boy.
(โอ , เฝริ คเลฝเออะ , แคงกะรู บอย)
โอ้ ฉลาดมาก พ่อหนุ่มจิงโจ้
This is the picture of Old Man Kangaroo at 5 in the afternoon.
(ดิส ซิส เดอะ พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ โอลด์ แมน แคงกะรู แอ็ท ไฟท์ อิน ดิ แอฟเตอร์นูน)
นี้มันรูปจิงโจ้โอลด์แมน ตอน 5 โมงเย็น
This is the picture of Old Man Kangaroo at 5 in the afternoon,
(ดิส ซิส เดอะ พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ โอลด์ แมน แคงกะรู แอ็ท ไฟท์ อิน ดิ แอฟเตอร์นูน ,)
นี่เป็นรูปของจิงโจ้ถ่ายตอน 5 โมงเย็น