Armour แปลว่า

เมษายน 2, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Armour แปลว่า

Armour
(Armour อ่านว่า อาเมอะ)
Armour แปลว่า เกราะ [n.]

ตัวอย่างประโยค Armour ภาษาอังกฤษ

The Armour is now at 92%.
(ดิ อาเมอะ อีส นาว แอ็ท 92%)
ตอนนี้มีพลังงานอยู่ 92 %
God, I would kill for some Armour right now.
(ก๊อด , ไอ เวิด คิลล์ ฟอร์ ซัม อาเมอะ ไร๊ท นาว)
ให้ตายสิ ใส่ชุดเกราะหน่อยก็ไม่ได้
‘my knight in shining Armour finally arrived.’
(มาย ไนท อิน ชายนิง อาเมอะ ไฟแน็ลลิ อะไร๊ฝ)
‘อัศวินเกราะมันวาวในที่สุดก็มา’