All Over The Place แปลว่า

เมษายน 2, 2019 [idm.] Idiom (สำนวน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

All Over The Place แปลว่า

All Over The Place
(All Over The Place อ่านว่า ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ เพลส)
All Over The Place แปลว่า ทุกหนแห่ง [idm.]

ตัวอย่างประโยค All Over The Place ภาษาอังกฤษ

I’ve been looking All Over The Place for you.
(แอฝ บีน ลุคอิง ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ ฟอ ยู)
มันคืองานที่ยากที่สุดในโลก ไม่มีใครเตรียมพร้อมให้คุณหรอก
The Harvard crew is All Over The Place for backup.
(เดอะ ฮาดหวาด ครู อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร เดอะ เพลส ฟอร์ แบ็คอัพ)
ทีมฮาร์วาร์ดไปล้อมรออยู่ที่นั่น เพื่อเป็นกำลังเสริม