Heave แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Heave แปลว่า

Heave
(Heave อ่านว่า ฮีฝ)
Heave แปลว่า ยก ทุ่ม เหวี่ยง ลาก [vt.]

ตัวอย่างประโยค Heave ภาษาอังกฤษ

I hope you like Heaven and that there’s lots to chew on.
(ไอ โฮพ ยู ไลค เฮฝเอ็น แอ็นด แดท แดร์ ล็อท ทู ชู ออน)
ฉันหวังว่านายจะชอบสวรรค์ เพราะที่นั่นมีอะไรให้เคี้ยวตั้งเยอะ
For Heaven’s sake, Jim. Why don’t you give him a week off?
(ฟอ เฮฝเอ็น ซาคิ , จิม ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ ฮิม มา วีค ออฟฟ)
ให้ตายเถอะ จิม ทำไมไม่ให้พักอาทิตย์นึงเลยล่ะ?
This sky is Heaven on Earth…
(ดีซ ซไค อีส เฮฝเอ็น ออน เอิธ)
ท้องฟ้าคือสวรรค์บนโลก
Thank the Heavens
(แธ็งค เดอะ เฮฝเอ็น)
ขอบคุณสวรรค์
a little slice of Heaven. Andrew, Andrew! Fine, fine.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซไลซ อ็อฝ เฮฝเอ็น แอนดรู , แอนดรู ! ไฟน , ไฟน)
ซื้อเครื่องดื่มกับป๊อปคอร์นชุดใหญ่
Oh, it’s just Heavenly!
(โอ , อิทซ จัซท เฮฝเอ็นลิ !)
สบายมากไม่ต้องห่วงหรอก ดีค่ะ
Oh, it’s just Heavenly! [Operation 3: Using two party dialogue to distract their attention]
(โอ , อิทซ จัซท เฮฝเอ็นลิ ! [ ออเพอะเรฌัน 3 : ยูสซิง ทู พาทิ ไดอะล็อก ทู ดิซทแรคท แด แอ็ทเทนฌัน ])
โอ้ เหมือนขึ้นสวรรค์เลย
Oh, God in Heaven, he looks just like my ex husband.
(โอ , ก๊อด อิน เฮ๊ฝเฝ่น , ฮี ลุ๊ค จั๊สท ไล๊ค มาย เอ็คซ ฮั๊สแบนด์)
โอ้ พระเจ้า เขาดูเหมือนสามีเก่าฉันเลย
Nice spot in Heaven’s waitin’ for you. Nice spot.
(ไน๊ซ์ สพอท อิน เฮ๊ฝเฝ่น เว๊ทดิน ฟอร์ ยู ไน๊ซ์ สพอท)
สถานที่งดงามในสวรรค์รอคุณอยู่แล้ว สถานที่งดงาม
Let’s go to Heaven
(เล็ท โก ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
ไปสวรรค์กันเถอะ
My sister asked Kira sama from Heaven to do this
(มาย ซิ๊สเท่อร์ อาสคฺ Kira sama ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น ทู ดู ดิส)
พี่สาวของผมขอร้อง คิระ ซามะจากสวรรค์เพื่อกระทำสิ่งนี้
I listen to your Heaven’s Door!
(ไอ ลิ๊สซึ่น ทู ยุร เฮ๊ฝเฝ่น ดอร์ !)
ผมได้ฟังงานของคุณด้วย
cannot goto Heaven nor hell
(แคนน็อท โกโด เฮ๊ฝเฝ่น นอ เฮ็ลล)
จะไม่สามารถไปสวรรค์หรือนรกได้
People said these shadows are like the marks of souls going to Heaven.
(พี๊เพิ่ล เซ็ด ฑิส แฌดโอ แซร์ ไล๊ค เดอะ ม๊าร์ค อ็อฝ โซล โกอิ้ง ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
ว่ากันว่าเงาตรงนี้เกิดขึ้นเพราะวิญญาณคนตายไปเกิดสวรรค์
Heave.
(ฮีฝ)
กระทุ้ง.
Heave. Heave.
(ฮีฝ ฮีฝ)
กระทุ้ง… กระทุ้ง….
Heave. On the count of three…
(ฮีฝ ออน เดอะ เค้าทํ อ็อฝ ทรี)
กระทุ้ง…. นับ3นะ…
For Heaven’s sake, it’s California.
(ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น เซ้ค , อิทซ แคลิฟอร์เนีย)
เห็นแก่สวรรค์เถอะ นี่มัน แคริฟอร์เนีย
That means that we were not awesome enough to go to Heaven.
(แดท มีน แดท วี เวอ น็อท ออซัม อีน๊าฟ ทู โก ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
มันหมายความว่าเรามันไม่ดีพอที่จะขึ้นสวรรค์
“and those of good heart shall be brought into my kingdom of Heaven. “
(ขาคู่and โฑส อ็อฝ กู๊ด ฮาร์ท แชลล์ บี บรอท อิ๊นทู มาย คีงดัม อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น ขาคู่)
“และเหล่าผู้จิตใจงามจะถูกพาไปสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์”
“The worthy will ascend to Heaven. “
(ขาคู่The เวอฑิ วิล แอ็ซเซนด ทู เฮ๊ฝเฝ่น ขาคู่)
“ผู้น่ายกย่องจะได้ขึ้นสวรรค์”
we can get sucked up into Heaven, too. That’s the deal.
(วี แคน เก็ท ซัค อั๊พ อิ๊นทู เฮ๊ฝเฝ่น , ทู แด้ท เดอะ ดีล)
เราก็อาจถูกดูดขึ้นสวรรค์ได้เช่นกัน มันเป็นข้อตกลง
and we’ll all go to Heaven together.
(แอนด์ เวลล ออล โก ทู เฮ๊ฝเฝ่น ทูเก๊ทเธ่อร์)
เราก็จะไปสวรรค์ด้วยกัน
Talking nice doesn’t get you into Heaven.
(ทอคอิง ไน๊ซ์ ดัสอินท เก็ท ยู อิ๊นทู เฮ๊ฝเฝ่น)
คุยกันดีๆ ไม่ทำให้เราขึ้นสวรรค์ได้นะ
You don’t get to get sucked up into Heaven
(ยู ด้อนท์ เก็ท ทู เก็ท ซัค อั๊พ อิ๊นทู เฮ๊ฝเฝ่น)
แกไม่ถูกดูดขึ้นสวรรค์