Farmer แปลว่า

มีนาคม 31, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Farmer แปลว่า

Farmer
(Farmer อ่านว่า ฟาเมอะ)
Farmer แปลว่า ชาวนา [n.]

ตัวอย่างประโยค Farmer ภาษาอังกฤษ

You planning on becoming a Farmer or something?
(ยู แพลนนิง ออน บิคัมอิง อะ ฟาเมอะ ออ ซัมติง)
วางแผนจะทำนาหรือไงกัน?