Propose To แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Propose To แปลว่า

Propose To
(Propose To อ่านว่า โพรโพ๊ส ทู)
Propose To แปลว่า เสนอให้ ขอแต่งงานให้กับ [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Propose To ภาษาอังกฤษ

How in the world does Mr. Disney Propose To train all the penguins to dance?
(ฮาว อิน เดอะ เวิลด โด มีซเทอะ Disney โพรโพ๊ส ทู เทรน ออล เดอะ เพนกวิน ทู แด๊นซ์)
ในโลกนี้มีวิธีที่ให้งานแต่งงานของคุณดิสนี่ย์ มีนกเพนกวินมาเต้นรำได้หรอกนะ?
you will Propose To her for the second time…
(ยู วิล โพรโพ๊ส ทู เฮอ ฟอร์ เดอะ เซ๊คคั่น ไทม์)
แกก็ขอเธอแต่งงาน อีกสักครั้ง…
You have to Propose To Isha before Raj comes here.
(ยู แฮ็ฝ ทู โพรโพ๊ส ทู Isha บีฟอร์ ราจ คัม เฮียร)
นายขออิชาแต่งงาน ก่อนที่ราจจะมา
Propose! No. I can’t Propose To her. You have to!
(โพรโพ๊ส ! โน ไอ แค็นท โพรโพ๊ส ทู เฮอ ยู แฮ็ฝ ทู !)
ขอแต่งงาน! ฉันไม่ทำอ่ะ นายต้องทำ!
Please Propose To her!
(พลีซ โพรโพ๊ส ทู เฮอ !)
โปรด ขอเธอแต่งงาน!
I can’t Propose To her. It’s difficult.
(ไอ แค็นท โพรโพ๊ส ทู เฮอ อิทซ ดิ๊ฟฟิคั้ลท)
ฉันขอเธอแต่งไม่ได้ มันยาก
You know, I think I want my husband to be to Propose To me in Barneys.
(ยู โนว์ , ไอ ทริ๊งค ไอ ว้อนท มาย ฮั๊สแบนด์ ทู บี ทู โพรโพ๊ส ทู มี อิน Barneys)
เธอรู้มั้ย,ฉันคิดว่าฉันอยากให้สามีฉัน ขอแต่งงานในบาร์นีย์
What do you Propose To do about that?
(ว๊อท ดู ยู โพรโพ๊ส ทู ดู อะเบ๊าท แดท)
แล้วทีนี้เจ้าจะทำยังไง?
And how do you Propose To do that?
(แอนด์ ฮาว ดู ยู โพรโพ๊ส ทู ดู แดท)
แล้วคุณวางแผนว่าจะทำยังไง?
Did you just Propose To me?
(ดิด ยู จั๊สท โพรโพ๊ส ทู มี)
คุณกำลังขอฉันเหรอ?