Million แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Million แปลว่า

Million
(Million อ่านว่า มิ๊ลเลี่ยน)
Million แปลว่า ล้าน [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Million ภาษาอังกฤษ

Mr. President, it’s a half a Million dollars for a news interview.
(มีซเทอะ พเรสอิเด็นท , อิทซ ซา ฮาล์ฟ อะ มีลยัน ดอลเลอะ ฟอ รา นยู อีนเทิฝยู)
ท่านปธน.มันตั้งครึ่งล้านดอลลาร์ สำหรับการให้สัมภาษณ์รายการ

and pay a half a Million dollars for the privilege.
(แอ็นด เพ อะ ฮาล์ฟ อะ มีลยัน ดอลเลอะ ฟอ เดอะ พรีฝอิลิจ)
และจ่ายเงินครึ่งล้าน\ สำหรับค่าเอกสิทธิ์พิเศษ

and a Million Indo Chinese during his administration.
(แอ็นด อะ มีลยัน อีนโดะ ไชนีส ดยูริง ฮิส administration)
แล้วคนอินโดจีนอีกเป็นล้าน ในระหว่างการบริหารของเขา

That stuff’s been combed over a Million times.
(แดท ซทัฟ บีน โคม โอเฝอะ รา มีลยัน ไทม)
เรื่องนั่นถูกตรึงแน่นหนา เป็นล้านๆหน

15 Million rounds of ammunition, 150,000 rockets, mortars.
(15 มีลยัน เรานด อ็อฝ แอมมิวนีฌอัน , 150 , 000 รอคเค็ท , มอเทอะ)
15 ล้านรอบของยุทธภัณฑ์ จรวด 150,000 ลูก แล้วรถถัง

Four, “Get the Million bucks.
(โฟ , เก็ท เดอะ มีลยัน บัค)
คำที่สี่ “ไปเอาเงินล้านดอลล์”

we have raised 1.7 Million dollars.
(วี แฮ็ฝ เรส 1 7 มีลยัน ดอลเลอะ)
เราได้รับยอดบริจาคถึง 1.7 ล้านเหรียญ

The death toll is expected to be well over 2 Million people.
(เดอะ เด็ธ โทล อีส เอ็คซเพคท ทู บี เว็ล โอเฝอะ 2 มีลยัน พี๊เพิ่ล)
สูญเสียชีวิตไปมากกว่า 2 ล้านคนแล้ว

A hundred and ten Million red roses are sold in America every Valentine’s Day.
(อะ ฮั๊นเดร็ด แอนด์ เท็น มิ๊ลเลี่ยน เร้ด โรส แซร์ โซลด อิน อะเมริคะ เอ๊เฝอร์รี่ แฝลเอ็นไทน เดย์)
ดอกกุหลาบหลายร้อย สิบล้านดอก ขายได้ทั่วอเมริกาในวันวาเลนไทน์ทุกปีครับ

I’m sure Million people do that.
(แอม ชัวร์ มิ๊ลเลี่ยน พี๊เพิ่ล ดู แดท)
ฉันแน่ใจว่าคนเป็นล้านทำอย่างนั้น

Something bigger? Yes, my guy deals with hundreds of Million of dollars.
(ซัมติง บี๊กเกอร์ เย็ซ , มาย กาย ดีล วิธ ฮั๊นเดร็ด อ็อฝ มิ๊ลเลี่ยน อ็อฝ ดอลเลอะ)
พวกผมมีเงินเป็นร้อยล้าน

Whose, two Million dollars?
(ฮูส , ทู มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ)
เงิน 2 ล้าน

I’m not taking 2 Million dollars of the tax payers money,
(แอม น็อท เทคอิง ทู มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ อ็อฝ เดอะ แท๊กซ เพเออะ มั๊นนี่ ,)
ผมไม่เอาภาษี 2 ล้าน

We got her to wire, 2 Million dollars to an FBI controlled account at Chase.
(วี ก็อท เฮอ ทู ไวร์ , ทู มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ ทู แอน FBI คอนโทรด แอ๊คเค้าท แอ็ท เชส)
เราเธอโอน 2 ล้านเข้าบัญชีที่ FBI คุมอยู่

We got the two Million to put Carmine and the Sheikh together.
(วี ก็อท เดอะ ทู มิ๊ลเลี่ยน ทู พุท คามิน แอนด์ เดอะ ฌีค ทูเก๊ทเธ่อร์)
เราได้ 2 ล้านเพื่อให้ คาร์ไมน์ เจอกับชีค

Hey Sheikh, you’re loaning us Million of dollars to rebuild Atlantic City.
(เฮ ฌีค , ยัวร์ loanings อัซ มิ๊ลเลี่ยน อ็อฝ ดอลเลอะ ทู รีบิ้ว แอตแลนติก ซิ๊ที่)
ชีครวยร้อยล้านเพื่อที่จะสร้างเมืองใหม่

We got the Bureau to park two Million dollars for three days.
(วี ก็อท เดอะ บยูโร ทู พาร์ค ทู มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ ฟอร์ ทรี เดย์)
เราให้ FBI ฝากเงินให้ 3 วันแล้ว

If you really put 10 Million in the bank of our choice.
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ พุท เทน มิ๊ลเลี่ยน อิน เดอะ แบ๊งค อ็อฝ เอ๊า ช๊อยซํ)
ถ้าเอาจริงก็ฝากเงินเข้าธนาคารเรา 10 ล้าน

You put 10 Million in the bank or our choice. In the next two weeks, or..
(ยู พุท เทน มิ๊ลเลี่ยน อิน เดอะ แบ๊งค ออ เอ๊า ช๊อยซํ อิน เดอะ เน๊กซท ทู วี๊ค , ออ)
คุณต้องฝากเงินเข้าธนาคารเรา 10 ล้านใน 2 สัปดาห์

Alright? He wants 10 Million dollars. I have two weeks. I have…
(ออลไร๊ท ฮี ว้อนท เทน มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ ซาย แฮ็ฝ ทู วี๊ค ซาย แฮ็ฝ)
เขาต้องการ 10 ล้านใน 2 สัปดาห์

Ten Million for Tallegio. It’s over.
(เท็น มิ๊ลเลี่ยน ฟอร์ Tallegio อิทซ โอ๊เฝ่อร)
จะเอาเงิน 10 ล้านมา มันจบแล้ว

We would get ten Million dollars.. Ten Million dollars?
(วี เวิด เก็ท เท็น มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ เท็น มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ)
เราจะเอาเงิน 10 ล้าน 10 ล้าน

Ten Million dollars?! That’s how we just…
(เท็น มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ ! แด้ท ฮาว วี จั๊สท)
10 ล้าน ? แล้วเราจะ

No ten Million dollars, that crazy. Thank you.
(โน เท็น มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ , แดท คเรสิ แธ๊งค์ ยู)
ไม่มี 10 ล้านหรอก บ้า ขอบคุณ

We got two Million coming this week! You see?
(วี ก็อท ทู มิ๊ลเลี่ยน คัมอิง ดิส วี๊ค ! ยู ซี)
เราได้ 2 ล้านอาทิตย์นี้ เห็นไหม