Watch แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Watch แปลว่า

Watch
(Watch อ่านว่า ว๊อทช)
Watch แปลว่า มอง นาฬิกาข้อมือ [n. vt. vi.]

ตัวอย่างประโยค Watch ภาษาอังกฤษ

so use the blue pooper scooper, and Watch your step.
(โซ ยูซ เดอะ บลู pooper ซคูพเออะ , แอ็นด ว็อช ยุร ซเท็พ)
ดังนั้นพยายามพามันออกไปเดินเล่น หรือวิ่งเล่น ทุกๆเช้า หรือทุกๆเย็น

Will you Watch him then for me?
(วิล ยู ว็อช ฮิม เด็น ฟอ มี)
ช่วยดูแลเค้าให้ทีได้ไม๊?

Yeah, Watch yourself, Tom. Easy.
(เย่ , ว็อช ยุรเซลฟ , ท็อม อีสอิ)
ช่าย! ถอดรองเท้้าซะ! เอาล่ะ

No, I didn’t Watch them. I couldn’t.
(โน , ไอ ดิ๊นอิน ว็อช เฑ็ม ไอ คูดซึ่น)
เปล่า ผมไม่ได้ดูมันหรอก ผมดูไม่ได้

Did you Watch the show?
(ดิด ยู ว็อช เดอะ โฌ)
เธอได้ดูรายการนี้หรือเปล่า?

We have to Watch it carefully while it roasts!
(วี แฮ็ฝ ทู ว็อช อิท แคฟุลิ ฮไวล อิท โรซท !)
เราต้องดูมันอย่างดีขณะที่มันกำลังย่างอยู่!

the roasting finally begins!!] [After 30 minutes, We have to Watch it carefully while it roasts!
(เดอะ โรซทิง ไฟแน็ลลิ บีกีน ! ! ] [ อาฟเทอะ 30 มินยูท , วี แฮ็ฝ ทู ว็อช อิท แคฟุลิ ฮไวล อิท โรซท !)
ในที่สุดก็เริ่มย่าง!!] หลังจากนั้น 30 นาที เราต้องดูมันอย่างดีขณะที่มันกำลังย่างอยู่!

From today, whenever we Watch a wrestling match, we’ll get anxious.
(ฟร็อม ทุเด , ฮเว็นเอฝเออะ วี ว็อช อะ wrestlings แม็ช , เว็ล เก็ท แองฌัซ)
ตั้งแต่วันนี้ไปเวลาเราดูมวยปล้ำ เราก็จะรู้สึกวิตกกังวล

I was going to Watch it with Jongkook Hyung, but he watched it with Hyori!
(ไอ วอส โกอิ้ง ทู ว็อช อิท วิฑ Jongkook Hyung , บัท ฮี ว็อช ดิท วิฑ Hyori !)
ผมกำลังจะไปดูกับพี่จองกุ๊ก แต่เขาดูกับพี่เฮียวริแล้ว

The lady came to the country to Watch the cows!
(เดอะ เลดิ เคม ทู เดอะ คันทริ ทู ว็อช เดอะ เคา !)
คุณผู้หญิงมาเยี่ยมชมวัวที่ชนบท

Hey, Watch it, lady. Jerry, run.
(เฮ , ว็อช อิท , เลดิ เจริ , รัน)
นี่ ล้างพริกซะ มันล้างไปแล้ว

Okay, Watch your step.
(โอเค , ว็อช ยุร ซเท็พ)
เอาละ ก้าวระวังด้วย

Watch out, Watch out!
(ว็อช เอาท , ว็อช เอาท !)
ระวัง, ระวัง

Have a nice trip. Remember, Watch out for the bears.
(แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ ทริพ ริเมมเบอะ , ว็อช เอาท ฟอ เดอะ แบ)
เที่ยวให้สนุกนะ จำไว้ว่า ให้ระวังพวกหมี

I Watch you look at me Watch my fever growing
(ไอ ว็อช ยู ลุค แกท มี ว็อช มาย ฟีเฝอะ กโรอิง)
ผมเปล่า.. ต้องรีบหน่อยนะพ่อหนุ่ม

and Watch these people die?
(แอ็นด ว็อช ฑิส พี๊เพิ่ล ได)
ผู้คนล้มตายได้หรือ?

Where’s Marley? Sebastian’s gonna Watch him for a few days.
(ฮแว มาร์รี Sebastians กอนนะ ว็อช ฮิม ฟอ รา ฟยู เด)
พ่อไปไหน? พ่อตามหลังผมมาตลอด

Hey, you should Watch the Vikings game while I’m painting.
(เฮ , ยู ฌูด ว็อช เดอะ ไฝคิง เกม ฮไวล แอม เพนทิง)
พ่อน่าจะดูทีมไวกิ้งแข่งตอนหนูระบายสีนะคะ

Hey! When I’m done doing the dishes, do you guys wanna Watch it?
(เฮ ! ฮเว็น แอม ดัน ดูอิง เดอะ ดิสชิด , ดู ยู ไก วอนนา ว็อช อิท)
นี่ถ้าหนูล้างชามเสร็จแล้ว จะดูด้วยกันเลยมั้ย

I’m in a community Watch program…
(แอม อิน อะ ค็อมยูนิทิ ว็อช พโรกแร็ม)
ชั้นเป็นสมาชิกในโครงการตรวจตราชุมชนหน่ะค่ะ

It’s just sometimes when I Watch it, I feel like I’m being told about my life…
(อิทซ จัซท ซัมไทม์ ฮเว็น นาย ว็อช อิท , ไอ ฟีล ไลค แอม บีอิง โทลด อะเบาท มาย ไลฟ)
แต่บางครั้งเวลาดูมันรู้สึกเหมือนมีคนอื่นมาเล่า

And when you go to Sarah Lawrence I won’t even be able to Watch the game.
(แอ็นด ฮเว็น ยู โก ทู ซาร่าห์ อเรนซ์ ไอ ว็อนท อีเฝ็น บี เอ๊เบิ้ล ทู ว็อช เดอะ เกม)
ถ้าตอนลูกไปเรียนต่อที่ Sarah Lawrence พ่อคงไม่มีโอกาสได้ดูเกมอีกเลย

Please think differently when doing this. I can’t bear to Watch you!
(พลีส ธิงค ดีฟเฟอะเร็นทลิ ฮเว็น ดูอิง ดีซ ซาย แค็นท แบ ทู ว็อช ยู !)
ได้โปรด คิดให้แตกต่างเวลาคุณแร็ป ฉันทนดูคุณไม่ไหวแล้ว

I don’t think I’ll be able to Watch this at home.
(ไอ ด้อนท์ ธิงค อิล บี เอ๊เบิ้ล ทู ว็อช ดีซ แอ็ท โฮม)
ฉันคิดว่าฉันไม่สามารถนั่งดูรายการอยู่ที่บ้านได้

I told you to Watch out!
(ไอ โทลด ยู ทู ว็อช เอาท !)
ฉันบอกแล้วให้ระวัง